Aktuella händelser

Under den senaste tiden har de politiska spänningarna mellan regeringen och oppositionen tilltagit. Oppositionen söker genom namnunderskrifter aktivera en grundlagsstödd mekanism för att genom en folkomröstning avsätta president Maduro i förtid. Politiskt betingade demonstrationer förekommer frekvent. På grund av den spända politiska situationen i Venezuela rekommenderar vi resenärer att iaktta försiktighet samt i möjligaste mån undvika folksamlingar och demonstrationer.

Landet genomlider en djup ekonomisk kris, med skenande inflation, och brist på livsmedel och mediciner. Livsmedelsbristen uppgår till omkring 75%. Värst drabbad är landsbygden. Plundringar av mattransporter förekommer frekvent, liksom inbrott.

Allmänna säkerhetsläget

Venezuela är ett av världens farligaste länder. År 2015 skedde drygt 27 000 mord i landet. Säkerhetsläget är prekärt i alla delar av landet, inklusive huvudstaden Caracas. Resenärer uppmanas till försiktighet i samband med resa till såväl storstäder som landsbygd.

Terrorism

Risken för terrordåd bedöms vara låg. Däremot är risken förhöjd i vissa gränsområden mot Colombia på grund av den inre väpnade konflikten som råder i grannlandet, där samtliga illegala väpnade grupper rör relativt fritt över den porösa gränsen.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Orkansäsongen i det karibiska havet löper från den 1 juni till och med den 30 november och kan drabba de nordliga delarna av Venezuela. Tropiska cykloner är inte vanligt förekommande men kan då och då drabba kusttrakterna.

Jordbävningar kan förekomma i Venezuela. Under regnperioden som sträcker sig från maj till och med november kan det förekomma jordskred och översvämningar till följd av tunga skyfall.

Visumregler

För inresa i Venezuela som turist krävs ett giltigt pass och en returbiljett eller biljett för vidare färd. En svensk medborgare får stanna i landet i upp till 60 dagar. Denna tid kan förlängas till 180 dagar efter ansökan. För personer som reser i tjänsten för ett privat företag eller i officiellt uppdrag krävs regelmässigt visum. Resenären bör se till att få in- och utresestämplar i passet för att undvika böter.

Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Venezuela sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Hälso- och sjukvård

Kvalitén på sjukvården i Venezuela varierar kraftigt. I storstäderna erbjuder privata sjukhus relativt god vård för allmänna behandlingar. Dock påverkar den senaste tidens brist på mediciner tillgången till adekvat vård även på privata vårdinrättningar. Bristen på mediciner uppgår till omkring 80%. Även enklare mediciner, såsom antibiotika, kan vara svåra att få tag på. Offentliga hälsoinrättningar är undermåliga där brist på läkemedel och resurser är vanligt förekommande. Behandlingar av mer komplex art bör genomföras utomlands.

Zikavirus

Zikavirus är spritt över stora delar av Venezuela och de mest påverkade departementen är Zulia, Miranda, Bolívar, Anzoátegui, Lara, Carabobo, Aragua, Portuguesa och Yaracuy. Zikavirus sprids via myggor. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

Denguefeber och gula febern förekommer i Venezuela liksom rabies. Resenärer bör tillse att vaccinationsskyddet är aktualiserat.

För ytterligare information, kontakta vaccinationsmottagningen.

Kranvattnet bör inte drickas i Venezuela och is i drycker undvikas.

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott straffas normalt med långa fängelsestraff. Fängelseförhållandena i Venezuela är mycket svåra med överbeläggning, frekvent våld och svåra sanitära förhållanden.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Våldsnivån i landet är mycket hög och väpnade rån och överfall är de största säkerhetsriskerna för utländska turister. Stor försiktighet rekommenderas vid vistelse i storstäderna, framförallt i huvudstaden Caracas där våldet är som mest utbrett. Resenärer bör undvika att vistas på gator och torg efter mörkrets inbrott och bör så långt som möjligt undvika städernas utkanter (så kallade barrios). Resenärer bör undvika att bära större summor i kontanter eller synliga smycken och bör om möjligt undvika att använda mobiltelefon öppet på gatan då detta ökar risken för rån och överfall. Bilstölder är vanligt förekommande.

Det finns särskild anledning till uppmärksamhet på Caracas internationella flygplats, International Airport. Beväpnade rån mot flygpassagerare förekommer och det har rapporterats fall där falsk narkotikapolis försökt pressa pengar av utländska resenärer. Transitresenärer på Maiquetía Simon Bolivar kan välja att övernatta på hotell nära flygplatsen och därmed undvika resan mellan flygplatsen och Caracas.

Endast auktoriserade taxibilar bör anlitas. Hotell och restauranger samt speciella bolag utanför större köpcentra kan ofta hjälpa till med att beställa taxibilar från kända taxibolag.

Kreditkort bör användas med försiktighet då risk finns att kreditkortet kopieras. Det är även viktigt att vid kontantuttag noga skydda sin kod. Internationella kreditkort accepteras i regel vid betalning.

Resenärer till sjöss bör iaktta försiktighet i venezuelanska vatten eftersom det rapporterats incidenter av sjöröveri, i synnerhet öster of Puerto La Cruz och mellan Venezuela och Trinidad.

Inför resan är det viktigt att resenärer själv packar sitt bagage och inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

Trafiksäkerhet

Resor inom landet bör företas med flyg då resor med bil eller buss är riskabla. Trafiken är intensiv i framför allt storstäderna. Vägnätet är eftersatt, körkortsutbildningen bristfällig och trafiktillbud vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

Det är resenärers ansvar att det finns en försäkring som täcker hela vistelsen. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd, annars kan en separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Övriga upplysningar

Inga för tillfället.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Caracas, Venezuela

Öppettider:
måndag, onsdag och torsdag 09.00-12.00
tisdag och fredag bara vid bokad tid

General Konsul: Robert Rehder
Assistent: Mariana Hernández

Adress: Torre Phelps Piso 19, oficina A
Plaza Venezuela, Caracas

Tel: +58 212 781 69 76
Fax: +58 212 781 59 32
E-post: consuladogensuecia@gmail.com