Allmänna säkerhetsläget

Vanuatu består av ett antal öar utspridda över en stor havsyta. Det talas mer än 70 olika språk. Detta på en befolkning av drygt 200 000. Landet är en före detta brittisk-fransk koloni. Bislama, engelska och franska är officiella språk i Vanuatu.

Det är klokt att under vistelsen anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Canberra i Australien.

Risken för politiska oroligheter är relativt liten i Vanuatu. Däremot bör demonstrationer och folksamlingar undvikas då risken finns att dessa kan övergå i våldsamheter.

Resenärer uppmanas att följa lokala medier för att underrätta sig om nya potentiella risker.

Terrorism är globalt förekommande och normal försiktighet bör iakttas även i Vanuatu. Risken för terrorism bedöms dock som låg.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Vanuatu är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordskalv, tsunamivågor och kraftiga oväder kan förekomma alla tider på året. Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen. De tropiska cyklonerna räknas ofta som jordens värsta oväder, främst beroende på att de är mycket större och därmed även orsakar mycket större skador. Om en cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste skyddsrum finns.

Visumregler

För information om in- och utresebestämmelser till Vanuatu hänvisas till Vanuatus utrikesministerium. E-mail: foreignaffairs@vanuatu.com.vu

Resenärer behöver ett pass med minst sex månaders giltighetstid för att resa in i Vanuatu.

Visum behövs i regel inte för resor upp till nittio dagar.

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdsresurserna är bristfälliga och det är klokt att ta en heltäckande reseförsäkring.

Virusinfektionen zika
Fall av virusinfektionen zika har under 2015 och 2016 rapporterats från Oceanien.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

Pan American Health Organization

Mer information om sjukdomar och vaccinationer finns på:
1177 Vårdguiden Vanuatu

Notera att apotek ofta är stängda utanför vanlig arbetstid och att endast ett fåtal finns utanför stadsområdena. Läkare kräver ofta omedelbar betalning i kontanter för sina tjänster.

Pandemisk influensa H1N1 är globalt förekommande, och användbar information för resande kan finnas på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida.

Vattenburna sjukdomar (inklusive hepatit, tyfoidfeber, tuberkulos och mässling) är ett vanligt problem i Vanuatu. Kranvattnet i stadscentren i Port Vila och Luganville är drickbart. Utanför dessa stadsområden är det rekommenderat att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt undvika isbitar.

Sjukdomar som sprids via moskitbett är normalt förekommande. Malaria är vanligt i många områden och resenärer bör ta malariaprofylax inför resan. Denguefeber förekommer, speciellt i kusttrakterna. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Det finns en tryckkammare (hyperbaric decompression chamber) i huvudstaden Port Vila. Många populära dykdestinationer är belägna på öar långt därifrån och det kan ta flera timmar att komma till tryckkammaren i händelse av olycka.

Ciguateraförgiftning från att ha ätit fisk (i synnerhet fisk som lever bland korallreven) kan utgöra en fara. Det är rekommenderat att uppsöka sjukvård om man misstänker förgiftning.

Lokala lagar och sedvänjor

Innehav, bruk och försäljning av narkotika är straffbelagt med böter och/eller fängelse.

Import, innehav eller framställning av ”obscena publikationer” är olagligt och straffbelagt och kan leda till fängelse.

Det är olagligt för dagligvaruaffärer och butiker att sälja alkohol mellan lördag 12.00 och måndag klockan 07.00. Barer har dock serveringstillstånd mellan dessa tidpunkter.

Homosexualitet är lagligt i Vanuatu men offentliga ömhetsbetygelser kan leda till negativ uppmärksamhet. Badkläder bör inte bäras på andra ställen än stränder och på turistanläggningar.

Resenärer uppmanas alltid att be om tillstånd innan de fotar privata hus eller personer. Ägandeskap av land är viktigt i Vanuatu och ibland kan landägare begära en avgift om du vistas på deras område.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i Vanuatu är låg men ökande. Det gäller som vanligt att iaktta försiktighet, hålla uppsikt över värdesaker, inte skylta med dem samt iaktta extra försiktighet under dygnets mörka timmar. Stölder är vanligt förekommande.

Rån, våldsbrott och våldtäkter mot utlänningar förekommer, i synnerhet mot enskilda individer. Kvinnor i synnerhet bör iaktta försiktighet vid transport med buss, taxi eller till fots under kvälls- och nattetid samt undvika isolerade platser.

Den senaste tiden har antalet stölder, inbrott och olaga intrång ökat och resenärer uppmanas att alltid låsa ordentligt och, om möjligt, förvara värdesaker i ett kassaskåp.

Organiserade turer uppfyller ibland inte säkerhetskrav och resenärer bör se till att turoperatören möter säkerhetskraven innan man bokar en organiserad tur. Se även till att din reseförsäkring täcker eventuella olyckor inom den tilltänkta aktiviteten.

Högertrafik gäller. Vägnätet är otillräckligt och i ganska dåligt skick. Vägarna är dåligt upplysta och det kan förekomma fotgängare på vägarna.

Båttransporterna mellan öarna ska enligt lag ha ett gällande sjövärdighetsintyg. Trots detta saknar många båtar intyget och sjövärdigheten kan därför inte garanteras.

Försäkringsskydd

Sverige och Vanuatu har inga ömsesidiga avtal om socialskydd eller sjukförsäkringar varför man bör skaffa en täckande reseförsäkring före resan.

Övriga upplysningar

Nödnumret i Vanuatu är 112.

Kreditkort kan användas på flera ställen i Port Vila och Luganville men i mindre utsträckning i resterande Vanuatu. Räkna inte med att det går att betala med kort utanför turisttäta områden.

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

V anuatu

Öppettider:
Måndag-fredag 08.00-12.00, 13.30-17.00

VANUATU - Consulate of Sweden in Port Vila
Honrärkonsul: Karl Waldebäck

P O Box 132
Port Vila
Vanuatu

Besöksadres:
Father Walter Lini Highway,
BDO House
Port Vila

Tel: +678 229 44
Fax: +678 221 56, 222 76
E-mail: swedcons@vanuatu.com.vu