Allmänna säkerhetsläget

Tuvalu är en liten önation i södra Stilla Havet bestående av ett fåtal lågt liggande öar och atoller. Den högsta punkten ligger på ön Niulakita och sträcker sig endast 4,6 meter över havet.

Landet har strax över 10.000 invånare spridda över en yta på 26 kvadratkilometer. Tuvalus huvudsakliga inkomstkällor är utdelning från Tuvalu Trust Fund (upprättad av Storbritannien, Australien och Nya Zeeland), intäkter från försäljning av domännamnet ”.tv”, försäljning av frimärken och penningförsändelser från tuvaluer verksamma utomlands.

Tuvalus senaste val hölls i mars 2015, Enele Sopoaga valdes då om till premiärminister.

Det är klokt att anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Canberra i Australien.

Terrorism

Terrorism är globalt förekommande och normal försiktighet bör iakttas även i Tuvalu. Risken för terrorattacker bedöms dock som låg i landet.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Tuvalu är beläget i ett relativt lugnt seismiskt område. Trots detta kan kraftiga jordskalv i andra delar av Stilla Havsområdet ge upphov till tsunamivågor som kan nå ända till Tuvalu. Landets låglänta geografi gör det särskilt utsatt vid en eventuell tsunami.

Vidare innebär landets relativa närhet till ekvatorn att landet ligger i utkanten av det bälte av länder som årligen drabbas av tropiska cykloner. Kraftiga stormar och regnoväder med översvämningar och avstängda vägar som följd inträffar dock tidvis mellan november och april.

Tuvalu drabbas periodvis av allvarlig torka och under dessa perioder råder vanligtvis vattenrestriktioner. Den 28 september 2011 införde regeringen undantagstillstånd med kraftig ransonering av färskvatten. Australien, Nya Zeeland, Japan och EU har sedermera bidragit till en mer långsiktig vattenförsörjning åt Tuvalu genom olika stödåtgärder.

Visumregler

Ett pass med minst sex månaders giltighetstid krävs för inresa i landet. För resor kortare än en månad krävs inget visum.

För information om visumregler kontakta Tuvalus ambassad i Bryssel, Belgien via e-mail: tuvaluembassy@skynet.be eller ring +32 2742 1067.

Hälso- och sjukvård

Sjuk- och tandvårdsservice är mycket begränsad i Tuvalu, inklusive i huvudstaden Funafuti där landets enda sjukhus är beläget. På övriga öar finns enbart sjuksköterskor. Vid mer komplicerade eller akuta fall krävs oftast att patienten måste ta sig till Fiji, Australien,
Guam eller Hawai'i för mer avancerad vård. Kontrollera att reseförsäkringen täcker en eventuell evakuering.

Läkare och sjukhus kräver ofta omedelbar, kontant betalning för att ge vård.

Virusinfektionen zika
Fall av virusinfektionen zika har under 2015 och 2016 rapporterats från Oceanien.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

Pan American Health Organization

Vattenburna sjukdomar (inklusive hepatit, tyfoidfeber, tuberkulos och mässling) är vanligt förekommande i Tuvalu. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt att undvika isbitar.

Denguefeber förekommer i Tuvalu. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via moskitbett, och förebyggande åtgärder mot moskitbett rekommenderas. Det har även rapporterats fall av lymfatisk filariasis.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och Hepatit B rekommenderas samt vaccinering mot rabies vid längre vistelser i landet. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Det finns inga tryckkammare i Tuvalu och allvarliga fall dykarsjuka måste evakueras till Suva i Fiji till en mycket hög kostnad. Kontrollera att reseförsäkringen täcker detta.

Mer information om sjukdomar och vaccinering finns här:
1177 Vårdguiden Tuvalu

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar och mycket höga böter.

Resenärer bör alltid ha med sig sitt pass då man annars riskerar att tas in till förhör hos lokala myndigheter. Det är olagligt att fotografera vissa byggnader i landet.

Homosexualitet är olagligt och sexuella relationer mellan vuxna män straffas med upp till sju års fängelse. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån. Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard.

Rattonykterhet kan leda till omedelbart frihetsberövande.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är generellt sett låg i Tuvalu även om viss mindre allvarlig brottslighet förekommer. Lämna aldrig värdesaker utan uppsikt och använd säkerhetsskåp i den mån det finns tillgängligt.

Trafiksäkerhet

Vägnätet i Tuvalu är relativt outbyggt. Huvudvägarna i landets huvudstad Funafuti är asfalterade men i övrigt är vägarna oasfalterade. Tuvalu tillämpar vänstertrafik.

Fotgängare och djur på vägbanan och avsaknad av gatubelysning utgör en risk vid nattkörning.

Försäkringsskydd

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Övriga upplysningar

Nödnumret i Tuvalu är 911 och polisens 24-timmars center nås på (688) 20726.

Det finns inga uttagsautomater på Tuvalu och ingen möjlighet till kortbetalning. Resenärer måste därför ha med sig tillräckligt med kontanter. Den australiska dollarn är det allmänt accepterade betalningsmedlet.

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Tuvalu har ingen svensk ambassad och inget svenskt konsulat. Närmaste konsulat ligger i Australien, Canberra.

Välkommen till Sveriges ambassad i Canberra, Australien

Våra besökstider är:
måndag-torsdag 09.00-12.00 och 14.00-16.00
fredag 09.00-12.00 och 14.00-15.00

Telefontider passfrågor:
måndag 11.00-12.30 och 14.00-16.00
onsdag 09.00-12.00 och 14.00-16.00
fredag 09.00-12.00

Telefontider visumfrågor:
onsdag 09.00-12.00
fredag 09.00-12.00

Öppettider för passansökan:
tisdag och torsdag 09.00-12.00 och 14.00-16.00

Besök oss:
5 Turrana Street
Yarralumla, Canberra

Postadress
Embassy of Sweden
5 Turrana Street
Yarralumla ACT 2600
Australien

Tel, fax, e-post:
Tel: +61 2 6270 2700
Fax: +61 2 6270 2755
E-post: ambassaden.canberra@gov.se
ambassaden.canberra-visum@gov.se
ambassaden.canberra-pass@gov.se