Aktuella händelser

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Mycket stor försiktighet bör iakttas. Brottsligheten är hög och risken för rån och brutala överfall är stora, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Detta är särskilt aktuellt i Port-of-Spain och vissa andra närliggande områden i Trinidad. Förhållandena i Tobago är mindre farliga.

Konkurrerande knarkgäng opererar på vissa håll i landet och har ibland blodiga uppgörelser. Det finns också politiska spänningar mellan olika folkgrupper, som ibland leder till konflikter och oroligheter.

Säkerhetssituationen i olika områden bör kontrolleras på ort och ställe vid hotellet eller hos myndigheterna. I synnerhet på Tobago försöker man främja ekoturism. De nödvändiga säkerhetsarrangemangen bör kontrolleras hos researrangören.

Terrorism

I normalfallet bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs mer om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Ösregn är normala på eftermiddagarna från juni till november. Man bör beakta den fuktiga hettan beträffande klädsel och vätskeintag. Orkanernas normala rutt har hittills gått norr om Trinidad och Tobago. Landet drabbas relativt ofta av jordbävningar - under senare år dock endast med mindre skadegörelse.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Trinidad och Tobagos ambassad i London:
High Commission for the Republic of Trinidad & Tobago

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Förekomsten av HIV/Aids är relativt omfattande. Denguefeber förekommer. Det föreligger risk för smitta av hepatit A och B samt för tyfus. Ett intyg om vaccinering mot gula febern krävs av resenärer, som anländer från infekterade områden efter besök över ett år.

Läs mer om Trinidad och Tobago på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikalagstiftningen är sträng och narkotikabrott leder till långa fängelsestraff. All kamoflageklädsel, samt föremål som relaterar till militär och polis, är strängt förbjuden.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Turismen är en viktig inkomstkälla. Myndigheterna försöker förbättra säkerheten för resenärer, men det har förekommit brutal kriminalitet inklusive kidnappningar mot lösensumma i Port-of-Spain. På dagen kan man relativt säkert röra sig till fots i huvudstadsområdet. Man bör undvika personer som försöker tränga sig på och erbjuda guidning.

I Trinidad kan risken vara stor för resenärer att bli rånade om man rör sig till fots utanför hotellområdena efter mörkrets inbrott. Man bör undvika avlägsna badstränder och utsiktsplatser. Särskild försiktighet bör tillämpas under karnevalstiden februari-mars.
På Tobago bör man också vara extra försiktig efter mörkrets inbrott och undvika ensliga platser.

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. De smala, krokiga och stockade vägarna till stränderna är farliga. Taxiavgifter bör i förväg göras upp i US-dollar. Hotellens taxitjänster är dyra, men relativt pålitliga.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Trinidad och Tobago, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. De allmänna sjukhusen och vårdcentralerna är kostnadsfria för samtliga, lokala som utlänningar.

Vid mer komplicerade skador kan man dock behöva anlita privata sjukhus, men dessa tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, Trinidad Dollar, är i allmänhet den enda gångbara och kan tas ut i lokala bankomater. Även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Öppettider:
Måndag – fredag kl. 08.00-16.30

Trinidad och Tobago, Port of Spain

Honorär generalkonsul: David O'Brien
Assistent: Suzette Sirjoo

Adress: Sveriges generalkonsulat
c/o Neal & Massy Automotive Limited
Lady Young Road
Morvant
Trinidad

Postadress: Consulate General of Sweden
c/o Neal & Massy Automotive Limited
Lady Young Road
Morvant
Trinidad

Tel: +1 868 674 4200 ext 1101
Fax: +1 868 674 7761
E-post: portofspain.swecons@yahoo.com

Visumregler

Visumregler

Visumregler