Allmänna säkerhetsläget

Tonga är ett av regionens minsta länder och består av tre åtskilda ögrupper. Landet är sedan mycket länge en monarki med stark kungamakt och präglas av fasta strukturer, hierarkier och traditioner. Kyrkornas inflytande är omfattande.

Det är klokt att inhämta lägesrapport och studera nyhetsbevakningen före avresa och under vistelsen samt att anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Canberra i Australien.

Terrorism

Terrorism är globalt förekommande och normal försiktighet bör iakttas även i Tonga. Risken för terrorhot bedöms dock som låg i Tonga.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Tonga är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordskalv, tsunamivågor och kraftiga oväder kan förekomma alla tider på året. I september 2009 orsakade en jordbävning utanför Samoa en tsunami som dödade 9 människor på Tonga.

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. De tropiska cyklonerna räknas ofta som jordens värsta oväder, främst beroende på att de är mycket större och därmed även orsakar mycket större skador. Om en tropisk cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste evakueringscenter finns.

Resenärer uppmanas att noggrant följa myndigheternas anvisningar i händelse av en naturkatastrof. Tongas Radio 1 (frekvens 1017 AM) eller Radio 2 (90 FM) kan även komma att sända krisinformation från Tongan National Emergency Management Office på samtliga öar.

Visumregler

Ett pass med minst sex månaders giltighetstid liksom en returbiljett krävs för att kunna resa in I Tonga. Visum krävs generellt inte för vistelser upp till 30 dagar.

För information om in- och utresebestämmelser till Tonga, vänligen kontakta Tongas High Commission i London. Tel. +44 (0)20 7724 5828

Tongas tullmyndighet kan ha temporära stränga regler för import och export av varor, som vapen, motorfordon, ägg och alkohol. Kontakta Tongas High Commission i London eller Tongas ambassad i New York för mer uppdaterad information. Straffen för införsel av droger är mycket stränga, såsom 30 års fängelse eller dryga böter.

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdsresurserna är bristfälliga och det är klokt att ta en heltäckande reseförsäkring.

Virusinfektionen zika
Fall av virusinfektionen zika har under 2015 och 2016 rapporterats från Oceanien, inklusive fall från Tonga.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

Pan American Health Organization

Utbrott av Denguefeber som orsakas av moskitbett förekommer, särskilt under regnperioden. Förebyggande åtgärder mot moskit- och insektsbett rekommenderas. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Vattenburna sjukdomar är ett vanligt problem på Tonga, och det är rekommenderat att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt undvika isbitar.

Det finns inga tryckkammare på Tonga och allvarliga fall dykarsjuka måste evakueras till Townsville i Queensland, Australien till en mycket hög kostnad. Kontrollera så att reseförsäkringen täcker en eventuell evakuering.

Pandemisk influensa H1N1 är globalt förekommande, och användbar information för resande kan finnas på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida;
WHO information om Asia-Pacific

För mer information kring förekommande sjukdoma och vaccinering, se;
1177 Vårdguiden Tonga

Lokala lagar och sedvänjor

Brott som stöld, sexualbrott och misshandel kan i Tonga leda till att den anklagade döms även till kroppsstraff. Dödsstraff finns på straffskalan men har inte använts på mer än 30 år.

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Innehav och/eller import av pornografiskt material är olagligt och straffbelagt.

Tonga är ett kristet land och invånare är till hög grad religiösa och har konservativa värderingar. Normerna för klädsel är strikta, och kvinnor i synnerhet bör bära kläder som täcker axlarna och knäna. Att bära bikini är tillåtet på turistorter, men på övriga allmänna stränder bör mer täckande badkläder bäras. Män bör inte gå utan tröja offentligt.

Homosexualitet är olagligt och det kan hända att homosexuella par arresteras. Sexuella relationer mellan män kan leda till upp till tio års fängelse. Även kroppsstraff kan utdömas.

Aktiviteter på söndagar är begränsade i lagen. Bland annat är det inte tillåtet att bedriva affärs-, restaurang-, café- och barverksamhet samt anordna/delta i sportevenemang. Ansträngande aktiviteter som att springa, simma eller träna på söndagar kan uppröra lokalbor och bör därför undvikas.

Slumpmässiga kontroller av rattonykterhet förekommer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Tonga ligger på en medelnivå och stränga straff jämfört med Sverige utmäts för lagöverträdelser.

Det har skett en ökning av inbrott och stölder. Dyr elektronik är eftertraktat stöldgods. Iaktta extra försiktighet under dygnets mörka timmar, liksom du skulle göra i andra länder.

Våldtäkter mot utlänningar har inträffat, inklusive på allmänna stränder. Kvinnor bör undvika att vistas utomhus ensamma eller på ensliga platser kvälls- och nattetid.

Trafiksäkerhet

Vägnätet håller förhållandevis låg standard. Brist på gatubelysning och den betungande förekomsten av fotgängare samt vilda och bortsprungna djur på vägarna är en trafikfara.

Det är vanligt med överbelastade passagerarfärjor och resenärer bör undersöka att säkerheten är godtagbar eller vidta egna säkerhetsåtgärder, som t ex att medta egen flytväst. Lokala myndigheter har nyligen gått ut med namn på färjeoperatörer som inte möter säkerhetskraven. Åt inte med överbelastade färjor.

Det är lag på att bära hjälm vid framförande av motorcykel/moped.

Försäkringsskydd

Det är klokt att ta en heltäckande reseförsäkring. Det finns ingen socialförsäkringskonvention mellan Tonga och Sverige.

Övriga upplysningar

Uttagsautomater finns i de större städerna; Tongatapu, Ha’apai and ‘Eua.

Mer information finns också på USAs utrikesdepartements hemsida för Tonga
USA information om Tonga

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

TONGA

TONGA - Consulate of Sweden in Nuku'alofa
Honorärkonsul: Aloma Johansson

P O Box 103
Nuku'alofa
Tonga

Besöksadress:
Level 2, FWC Commercial Bldg
Salote Road, Fasi Moe Afi
Nuku'alofa

Tel: +676 25 269, 22 855
Fax +676 22 882
E-mail: aloma@johansson.tbu.to