Aktuella händelser

Sydafrikanska reseregler, bl.a. för att resa med barn

Enligt uppgifter från det sydafrikanska inrikesministeriat, Department of Home Affairs (DHA) finns i nuläget inga planer att ändra reglerna för att resa med barn. För uppdaterad information kring relevanta regelverk ber vi att få hänvisa till sydafrikanska myndigheter.

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm
Det sydafrikanska inrikesministeriet

Allmänna säkerhetsläget

Trots den mycket höga brottsnivån och det stora antalet trafikolyckor avlöper de allra flesta besök i landet utan några allvarligare incidenter. Du bör dock vara försiktig, särskilt i trafiken, efter mörkrets inbrott och när du hanterar pengar eller värdesaker.

Protestmarscher och demonstrationer kan uppstå var som helst i Sydafrika och ibland med kort varsel. Undvik områden där demonstrationer och marscher äger rum, i synnerhet universitet och offentliga byggnader. Följ den lokala nyhetsrapporteringen för uppdaterad information.

Alla resenärer bör var ute i god tid (gärna 3-4 timmar innan planets avgång) för incheckning och säkerhetskontroller på flygplatser.

Terrorism

Varningar om ökad risk för terrordåd

Under helgen 4-6 juni har flera västerländska ambassader utfärdat varningar till sina medborgare i Sydafrika avseende ökad risk för terrordåd. Då varningarna omfattar ökad risk för attacker mot platser som frekventeras av utlänningar som t.ex. shoppingområden och gallerior i Johannesburg och Kapstaden uppmanar ambassaden till ökad vaksamhet även för svenskar som befinner sig i Sydafrika.

Allmänt

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Tidvis råder ett läge med bristande el- och vattenförsörjning.

Under den sydafrikanska vintern (maj-september) kommer mycket lite regn i delar av landet. Det gör att det ibland förekommer mindre bränder. Det råder mycket liten risk för jordbävningar, men mindre jordskalv har förekommit, till exempel utanför Johannesburg. Under den sydafrikanska sommaren (december-februari) förekommer skogsbränder (oftast kontrollerade) i Kap-provinsen.

Vid både Atlanten och Indiska Oceanen är underströmmarna förrädiska. Du bör därför vara mycket försiktig när du badar. Drunkningsolyckor och hajattacker förekommer.

Visumregler

Sydafrika har reviderat sin immigrationslagstifning, ändringarna gäller from 26 maj 2014. De nu gällande inresereglerna kan påverka såväl dig som vill besöka Sydafrika eller om du som svensk är bosatt i landet. Det är viktigt att när du reser att alltid ha giltiga visering/tillstånd i passet. Om du är bosatt i landet och reser in eller ut ur Sydafrika med ett tillstånd som ej längre är giltigt kan du få återreseförbud.

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver vanligtvis inte söka visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du automatiskt en visering som gäller för denna tidsperiod. I nuläget gäller att ditt pass skall vara giltigt minst 30 dagar efter din planerade utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Detta är något som de sydafrikanska myndigheterna kan ändra med kort varsel så kolla alltid med sydafrikanska ambassaden eller 'Home Affairs' innan du reser om vad som gäller vid tidpunkten för just din resa.

Om du besöker Sydafrika och stannar längre än vad som angavs i passet vid inresan kan få ett återreseförbud vid utresan. Återreseförbudet är på mellan 12 månader - 5 år. Innan lagändringen trädde ikraft 2014 utgick endast böter. Det är möjligt att förlänga en besöksvisering men måste göras minst 60 dagar innan den gällande visering löper ut. Du kan kontakta det sydafrikanska inrikesministeriet (DHA) som har hand om ansökningar av viseringar. Kontaktuppgifter finns i högra spalten (även till VFS Global som DHA anlitat för ändamålet).

Du som är svensk medborgare och vill besöka Sydafrika under en längre period än 90 dagar och/eller avsikt att bosätta dig här, om än tillfälligt, vänligen uppmärksamma de krav som Sydafrika ställer vid en ansökan om olika former av uppehållstillstånd.

Sydafrika accepterar endast A4-formatet av det svenska provisoriska passet för inresa om du också har sydafrikanskt uppehållstillstånd och sydafrikansk id-handling.

Om du nyligen har besökt - detta gäller även om du endast varit i transit - ett land där vaccination mot gula febern är ett krav måste du också visa det så kallade gula vaccinationskortet även vid din ankomst till Sydafrika.

Regler för resa med barn
Fr o m den 1 juni 2015 gäller att alla barn (under 18 år) måste ha ett fullständigt födelsebevis när de reser in/ut ur Sydafrika. Sydafrikanska myndigheter avgör helt på egen hand vad som är ett fullständigt födelsebevis och enbart sydafrikanska myndigheter (t.ex. den sydafrikanska ambassaden i Stockholm, eller det sydafrikanska inrikesministeriet (Department of Home Affairs)) kan ge säker vägledning om vad detta nya regelverk innebär för svenska medborgare.

Personbevis där barnets föräldrar/vårdnadshavare framgår
Den svenska ambassaden i Pretoria har på sydafrikanska myndigheters begäran skickat in ett exempel på hur en svensk motsvarighet till ett födelsebevis ser ut. Exemplet består av ett utdrag från folkbokföringen (på engelska) stämplat och underskrivet av behörig tjänsteman vid Skatteverket, som visar vem som är barnets föräldrar/vårdnadshavare. Personbevis av det här slaget kan beställas från Skatteverket via telefon eller e-postmeddelande via Skatteverkets hemsida.

Skatteverket skickar personbeviset kostnadsfritt via den ordinarie postgången till din adress i Sydafrika.

Föräldramedgivande
För barn som reser i annat sällskap än båda föräldrarna, har sydafrikanska myndigheter angett att det måste finnas ett skriftligt medgivande (på engelska) från den ena eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna att de givit sitt/sina tillstånd till att barnet får resa i sällskap med berörd person. Det sydafrikanska inrikesministeriet har tagit fram en blankett för detta ändamål:
Medgivandet måste attesteras för att det ska vara giltigt. I Sverige attesteras medgivandet av den sydafrikanska ambassaden i Stockholm. För information om alternativa sätt att få medgivandet attesterat i Sverige (exempelvis av notarius publicus som förordnats av Länsstyrelsen) ber vi er kontakta sydafrikanska myndigheter. Befinner ni er i Sydafrika kan ni besöka en polisstation för att få medgivandet attesterat.

Förutom medgivande och personbevis för barnet krävs andra dokument, t.ex. attesterad kopia av icke-medföljande förälders passhandling. Se vidare instruktioner från det sydafrikanska inrikesministeriet (dokument till höger, ”Travelling with minors”).

Ytterligare vägledning via sydafrikanska myndigheter
För frågor kring detta nya sydafrikanska regelverk ber vi att få hänvisa till sydafrikanska myndigheter.

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm
Det sydafrikanska inrikesministeriet

Hälso- och sjukvård

I de större städerna och i anslutning till andra populära turistmål finns i allmänhet god tillgång till sjukvård och medicin. I andra delar av landet kan förutsättningarna vara mer begränsade. Sjukvården är ofta dyr. Du bör därför se över ditt sjukförsäkringsskydd inför resan. Konsultera gärna med ditt försäkringsbolag om vilka deras partners är i Sydafrika och om de redan innan din avresa kan rekommendera att om du skulle behöva kontaktar vissa sjukhus. Du kan kontakta ambulans genom att ringa 10177 (eller från mobil 112). Om du är i behov av akutvård kontakta ditt försäkringsbolag omgående.

Malaria

De flesta delarna av landet är fria från malaria. Malaria kan förekomma bl.a. i Kruger-parken och andra delar av provinserna Mpumalanga, Limpopo och KwaZulu-Natal; särskilt under regnperioden (oktober-april).

Det är riskfritt att dricka kranvattnet i de flesta städer. Tidvis förekommer dock utbrott av kolera i de fattigare delarna av landsbygden, framför allt i norra Kwa-Zulu Natal, Mpumalanga och Limpopo. Vid sådana tillfällen är det viktigt att du är noggrann med den personliga hygienen och enbart dricker buteljerat vatten.

Lokala lagar och sedvänjor

Som alltid när man är ute och reser är det viktigt att följa landets egna lagar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Praktiska tips för den personliga säkerheten

Det finns inga garantier eller säkra tips för hur du kan undvika att utsättas för brott, men vi vill gärna ge några råd för hur du kan minimera riskerna:

- En uppmaning är att svenskar i Sydafrika bör vara uppmärksamma och försiktiga.

- Undvik att besöka de större städernas centrum kvälls- och nattetid, om det inte sker på till exempel restauranger, biografer eller teatrar. Se till att du har tillgång till så säkra transporter som möjligt, till exempel genom att förbeställa taxi. Hotellen brukar kunna hjälpa till.

- Undvik att öppet bära kameror, smycken och andra värdesaker. Låt dem också om möjligt vara i handbagaget och inte i ditt incheckade bagage under flygresan. Det kan vara bra att enbart ha mindre summor i kontanter och lämna värdehandlingar (inklusive pass och eventuell visering) på ett säkert ställe, såsom ett låst värdeskåp på hotellet. Bär istället med dig en kopia av passet.

- Var särskilt uppmärksam när du tar ut pengar i en bankomat. Ta helst ut pengar dagtid, inne på ett bankkontor eller tillsammans med en annan person i ditt ressällskap. Förlorar du kortet, eller om kortet inte återlämnas av automaten bör du omgående spärra det. Det kan vara klokt att ha telefon- och kortnummer nedskrivet. Ta inte emot hjälp från främmande personer vid bankomaten. Kontokortsbedrägerier är relativt vanligt förekommande. Det är därför bra att försöka undvika att lämna ditt kort utan uppsikt. Lämna inte heller din plånbok eller handväska obevakad.

- Undvik att åka lokaltåget (Obs ej att föväxla med "Gautrain-tåget" se mer nedan) mellan Johannesburg och Pretoria, liksom pendeltåget i Kapstaden.

- Notera däremot att detta inte gäller "Gautrain"-tåget, och som i viss utsträckning motsvarar Arlanda-express, och anses säkert. Gautrain går bl.a. mellan OR Tambo-flygplatsen och Pretoria eller Park Station i Johannesburg.

- Besök inte kåkstäder på egen hand, utan se till att vara i sällskap med en erfaren guide eller chaufför.

- Hör dig gärna för med t.ex. ditt hotell om var och hur det är säkert att vistas och vilka områden du eventuellt bör undvika, t.ex. nattetid.

- Ha gärna med en mobiltelefon när du går ut, så att du enkelt och snabbt kan få hjälp vid behov .

-Om du utsätts för rånförsök eller ett försök till t.ex. bilstöld (car jacking) är det viktigt att i möjligaste mån försöka hålla dig lugn och lämna över de ägodelar som förövaren kräver. Han eller hon är i första hand ute efter dina värdesaker och genom att inte göra motstånd kan du minska riskerna att själv utsättas för skada.

Polis kan också nås på larmnummer 10 111 (landlina) eller 112 (mobiltelefon).

Se även avsnitten om hälsa och trafiksäkerhet samt det allmänna säkerhetsläget.

Trafiksäkerhet

Sydafrika har vänstertrafik. Vägnätet är väl utbyggt, även om kvaliteten på mindre vägar kan skifta. Trafiken kring och i större städer och turistmål är ibland mycket intensiv och antalet personer som skadas eller dör i trafiken är mycket högt. Många kör vårdslöst, vissa efter att ha druckit alkohol (trots att det är förenat med höga böter). Var därför försiktig i trafiken - både som förare och fotgängare.

Notera att omkörning på motorväg kan ske så väl till höger som vänster (inklusive vägkanten) om ditt fordon. I främst städer finns det sk "fyrvägskorsning" vilket betyder att den som kommer först till korsningen har företräde. I sk "roundabouts" har de som kommer från höger normalt företräde.

Vid vissa av sydafrikas motorvägar utgår det sk vägtullar. Dessa betalas vid "vägkanten". From 3 december 2013 införs sk e-vägtullar ("E-tolls") på motorvägar i Gauteng-området. Du kan läsa mer om detta genom att klicka på denna länk.

Praktiska tips när det gäller trafiksäkerhet

Genom att följa ett antal råd kan du också minska risken för att utsättas för bilstölder och väpnade tillslag (car hijackings):

- Håll bildörrar låsta och fönster stängda under resan, och låt inte handväskor, mobiltelefoner eller andra värdesaker ligga synliga (inte heller medan du kör), utan placera dem i bagageutrymmet.
- Undvik att köra längre sträckor, framför allt på landsbygden, under kvälls- och nattetid. Kör du vilse eller behöver stanna, så försök ta dig till närmsta öppna bensinstation eller liknande.

- Stanna inte för att hjälpa personer/bilar vid vägkanten som verkar ha fått problem, men rapportera gärna situationen till polisen så att de kan hjälpa den som stannat.

- Om du blivit stoppad för fortkörning av polisen; se till att polisen skriver ut en bot och betala denna i efterhand. Betala aldrig direkt till polisen vid vägkanten.

För att köra bil behöver du ett internationellt körkort.

Vi uppmanar alla besökare att se över sitt försäkringsskydd inför resan. Sjukvården är ofta dyr. Konsultera gärna med ditt försäkringsbolag om vilka deras partners är i Sydafrika och om de redan innan din avresa kan rekommendera att du kontaktar vissa sjukhus.

Du kan kontakta ambulans genom att ringa 10177.

Om du är i behov av akutvård kontakta ditt försäkringsbolag omgående.

Ska du hyra bil bör du noga undersöka vilka försäkringsvillkor som gäller, inklusive när det gäller självrisk och liknande.

Övriga upplysningar

Den nationella valutan heter rand (R) och cent (c). En rand är 100 cent.

De flesta vanligt förekommande kreditkort accepteras. Sk. "skimming" är vanligt förekommande så släpp inte ditt kort utom sikte. "Skimming" sker även vid kontanta uttag i bankomat.

Svenska mobiltelefoner fungerar vanligtvis i Sydafrika. Det finns tre nationella mobiltelefonoperatörer: Vodacom, MTN och Cell C.

Sydafrika har samma strömstyrka som Sverige, men stickkontakterna ser annorlunda ut och är inte heller desamma som i t.ex. USA eller UK. Adaptrar finns att köpa i bl.a. större mataffärer.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Pretoria, Sydafrika.

Öppettider telefonväxeln:
Måndag-torsdag 08.30-12.00 och 13.00-16.30
Fredag 08.30-12.30

Öppettider ambassadens reception:
Måndag-torsdag 09.00-12.00 och 13.00-15.00
Fredag 09.00-12.00

Migrations- och konsulära ärenden

Telefontider frågor/tidsbokning
Måndag-torsdag 14.00-15.00

Ansökan om visering (endast efter tidsbokning)
Måndag 09.00-12.00

Ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd samt intervjuer (endast efter tidsbokning)
Tisdag 09.00-12.00

Upptag av biometri för uppehållstillståndskort (drop in)
Onsdag-torsdag 09.00-12.00

Konsulär mottagning (drop in)
Onsdag-torsdag 09.00-12.00

Vid synnerligen brådskande konsulära ärenden går det naturligtvis också bra att ringa växeln utanför dessa telefontider och framföra sitt ärende. Även efter arbetstid ringer du ambassadens växel varefter du kopplas till jourhavande tjänsteman vid Utrikesdepartementet i Stockholm.

Svenska pass

Tidsbokning för svenska pass
From den 1 november 2014 görs alla bokningar för ansökan om pass online. Vi kan tyvärr inte ta emot drop-in besök, eller besök på andra tider än vad den sökanden själv bokat online.

Telefontider för frågor rörande svenska pass
Måndag-torsdag 14.00-15.00

Tydliga instruktioner om vad som gäller ifråga om passansökningar finns även under rubriken Service till svenska medborgare/Ansökan om pass.

Besökstider för svenska pass
Ansökan om pass (efter tidsbokning)

Onsdag 09.00-12.00, torsdag 14.00-16.00

Utlämning av beviljade pass (drop in)
Måndag, onsdag och torsdag 09.00-12.00

Under 2016 är ambassaden stängd:
1, 6 januari, 25, 28 mars, 2, 5 maj, 6, 24 juni samt 16, 26 december.

Besök oss:
I Parioli Complex
1166 Park Street

Postadress
Embassy of Sweden
P.O. Box 13477
Hatfield 0028
Sydafrika

Tel, fax, e-post:
Tel: +27 12 426 64 00
Fax: +27 12 426 64 64
E-post: ambassaden.pretoria@gov.se
ambassaden.pretoria-visum@gov.se

Svenska konsulat

Kapstaden

Öppettider:
måndag-fredag kl. 09.00–13.00.

Honorärkonsul: Nils Erik Warner
Konsulär assistent: Bjorg Wakeham

Adress: Norton Rose House
17th floor
8 Riebeek Street
Kapstaden

Postadress: Consulate of Sweden
P.O. Box 4446
8001 Cape Town
South Africa

Tel: +27 21 418 1276
Fax: +27 21 418 1275
E-post: new@wallem.com
bjorg.wakeham@gmail.com