Aktuella händelser

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är förhållandevis gott, men brottsligheten är ganska hög i Paramaribo. Vissa turistfaciliteter finns i huvudstaden, men i mycket mindre utsträckning inne i landet. Försiktighet bör iakttas vid större evenemang där folkmassor samlas och demonstrerar. På landsbygden finns endast begränsad infrastruktur.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Landet har två regnperioder, en från ungefär mitten på november till februari och en andra från april till juli. Översvämningar kan förekomma, särskilt i landets inre delar.

Visumregler

För resa till Surinam krävs visum. Kontakta någon av Surinams ambassader för information.

The Embassy of the Republic of Suriname
Franklin Rooseveltlaan no. 200
1050 Brussel
Belgium
Tel. no: 0032- 26401172
Fax no: 0032-26463962
E-mail: sur.amb.bru@online.be

Consulate of Surinam
Kungsgatan 2
252 21 Helsingborg
Tel: 0762-72 77 80
Fax: 042-13 08 80
hon.cons.suriname@whizcut.se

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Sjukvården är begränsad och har klart lägre standard än i Sverige. Det finns få ambulanser och akutmottagningar. Utanför huvudstaden finns det nästan ingen sjukvård alls tillgänglig. Evakuering blir nödvändig för svårare sjukdomsfall. Kontakta vaccinationscentral före avresa till Surinam.

Läs mer om Surinam på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Inbrott, väpnade rån och andra mer våldsamma brott förekommer främst i huvudstaden och ficktjuvar härjar också i affärsdistrikten. Promenader bör göras i grupp och ej företas efter mörkrets inbrott och bortom hotellens närhet. Det finns få poliser utanför Paramaribo och brottsliga gäng förekommer. Besök i inlandet bör endast göras med pålitliga resebyråer.

Det är olagligt att ta bilder av vissa byggnader, i synnerhet vissa myndighetsbyggnader. Rattfylleri kan leda till att omedelbar häktning.

Åk endast "säkra” taxibilar som är tydligt märkta.

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. Förare kör ofta för fort och oberäkneligt och vägarna är dåligt underhållna. I huvudstaden är de flesta gator asfalterade, men har ofta hål, särskilt efter regnperioderna. Trottoarer saknas för det mesta och fotgängare går ofta på gatan. Körning i landets inre delar innebär extrema utmaningar och bör helst undvikas.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Surinam, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Man kan få ut lokal valuta i bankomater eller växla pengar på banker, hotell, och officiella växelkontor, som kallas "cambios". Växling av pengar på andra platser är olagligt och kan vara farligt.

Även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Telefon och internet i Surinam kan fungera dåligt, särskilt under perioder av häftiga regn

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Surinam, Paramaribo

Konsul: Sigmund Proeve
Assistent: Solidad Boetius

Adress: Sveriges konsulat
Henck Arronstraat 26-30
Paramaribo
Postadress: Consulate of Sweden
P.O. Box 1808
Paramaribo
Surinam

Tel: +597 42 57 20
Fax: +597 41 17 50
E-post: sigmund.proeve@dsbbank.sr