Allmänna säkerhetsläget

Sint Maarten har många turistanläggningar där säkerheten i allmänhet är god. Även i landet i övrigt är säkerheten tillfredsställande.

Terrorism

Under normala förhållanden bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringens hemsida

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Ögruppen kan liksom andra platser i Karibien drabbas av orkaner och tropiska stormar särskilt under perioden juni till och med slutet av november. Kraftiga skyfall förekommer. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.

För mer information om lokala väderförhållanden läs på:
The National Hurricane Center

Visumregler

Svenska medborgare behöver ett giltigt pass för inresa. Det krävs inget visum för att åka till Sint Maarten så länge man inte avser uppehålla sig i landet i mer än 30 dagar. Vid inresa krävs även att man har en returbiljett.
Information om dubbelt medborgarskap

Hälso- och sjukvård

Tillfredställande sjukvård. Det finns tillgång till två sjukhus på ön, ett på Sint Maarten och ett på den franska sidan Saint Martin.

Sedan en tid noteras förekomsten av virussjukdomar i Karibien. Sjukdomarna orsakas av ett virus som överförs till människa via Aedes-myggor. Myggorna kan sprida chikungunya, denguefeber och zikaviruset. Symptomen för chikungunya- och denguefeber är hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt värk i lederna. Zikaviruset yttrar sig i mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Från tidigare utbrott i Polynesien och i Brasilien har det dock rapporterats att infektion med zikavirus kan leda till allvarliga neurologiska komplikationer såsom fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster samt vuxna fall med Guillain-Barrés syndrom (GBS). På grund av de nu misstänkta komplikationerna till infektionen är det extra viktigt att gravida kvinnor vidtar åtgärder för att skydda sig mot att bli infekterade av zikaviruset. De första bekräftade fallen av infektion med zikaviruset på den franska delen av Sint Maarten (Saint Martin) rapporterades i slutet av januari 2016.

Det bästa sättet att skydda sig mot de nämnda sjukdomarna är att undvika myggbett, till exempel genom att bära heltäckande kläder och att använda myggmedel. Till skillnad från många andra myggor är Aedes-myggorna aktiva även under dagtid.

För mer information, läs på Folkhälsomyndighetens hemsida om chikungunya, denguefeber och zikaviruset och på hemsidan för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ( ECDC). Pan American Health Organization har också information på engelska om chikungunya, denguefeber och zikaviruset.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruk och innehav av narkotika är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Smärre brottslighet, som ficktjuvar och stölder på stranden förekommer så lämna inte värdesaker obevakade. Försiktighet bör iakttas, särskilt nattetid och i mindre välbesökta områden. Värdesaker bör hållas inlåsta på hotellet. Man bör även iaktta försiktighet vid bankomater och undvika att bära med sig större summor kontanter. Vid taxiresor bör bilar utan taxi-skylt undvikas.

Trafiksäkerhet

Landet har högertrafik. Större vägar är i gott skick men vägskyltar är sällsynta. Körning nattetid är extra farligt då djur kan vandra ut på vägarna. Det är lag på bilbälte både i fram- och baksäte och små barn ska sitta i bilbarnstol. Kör du motorcykel är det lag på att bära hjälm på Sint Maarten.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Sint Maarten, eller har kontrollerat att reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Genom reseförsäkringen kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller besked om försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning. I vissa fall kan man som patient vara tvungen att betala vårdkostnaden på plats för att sedan själv få kräva ersättning från försäkringsbolaget.

För mer information:

Sint Maartens Medical Center

SOS International, EuroAlarm & Falck Global Assistance

Övriga upplysningar

Nödnummer
Det allmänna nödnumret är 911.

Övriga nödnummer
Läkare: 910 / +17215431111

Polis: 911 / +1721542 2222

Ambulans: 912 / + 1 721 542 2111

Kustbevakning: 913

Betala med kort/kontanter
Valutan på Sint Maarten är amerikanska dollar och kontanter kan tas ut i lokala bankomater eller erhållas på hotellen. MasterCard och Visa-kort accepteras praktiskt taget överallt. På den franska delen Saint Martin är valutan euro men amerikanska dollar fungerar också bra.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Sint Maarten / Saint Martin

Honorärkonsul: vakant
Honorärkonsulat för området Sint Maarten, Saba och St. Eustatius.

Svenska medborgare hänvisas till Sveriges ambassad i Haag.