Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till regionen Casamance i Senegal. Ingen avrådan gäller för staden Ziguinchor och för området väster om Ziguinchor om resan företas via huvudvägar till turistorter längs kusten.

Aktuella händelser

Gränsen mellan Gambia och Senegal som under en tid varit stängd öppnades åter i maj 2016.

Allmänna säkerhetsläget

Senegal är i allmänhet ett tryggt resmål, även om kriminalitet förekommer, särskilt i form av ficktjuvar och väskryckare, men också våldsammare våld. Du bör också tänka på att fattigdomen är utbredd i landet. Även om Senegal är ett förhållandevis stabilt och demokratiskt land bör du undvika demonstrationer och större folksamlingar.

I den sydliga provinsen Casamance, som huvudsakligen avskiljs från övriga Senegal av grannlandet Gambias territorium, pågår dock sedan många är en lågintensiv konflikt. Säkerhetsläget i vissa delar av Casamance är fortfarande spänt och rebeller utförde under 2012 attacker mot regeringsstyrkor i delar av provinsen. Läget är lugnare jämfört med situationen 2010 då regelrätta strider pågick. Stor försiktighet bör iakttas vid förflyttning i Casamance och ske dagtid helst i organiserad form. Svenskar som befinner sig i området bör hålla sig informerade om händelseutvecklingen. I delar av Casamance förekommer landminor.

Den 25 mars 2012 valdes Macky Sall till ny president i Senegal. Parlamentsval ägde rum den 1 juli samma år. Inför presidentvalet fanns farhågor att den sittande presidenten Abodoulaye Wade skulle klamra sig fast vid makten även vid en valförlust. När det på valkvällen stod klart att Wade skulle förlora ringde han dock och gratulerade valets segrare, Macky Sall. Därmed befästes bilden av Senegal som en av de stabilaste och mest demokratiska staterna i Afrika.

Terrorism

Det finns ett allmänt terroristhot i Senegal. Resenärer bör vara särskilt försiktiga och uppmärksamma i områden nära gränsen till Mali och Mauretanien.

Senegal har deltagit i interventionen i Mali. Det finns därför risk för vedergällningsattacker mot mål i Senegal. Kidnappningar har förekommit i Sahel-området. Det finns skäl att vara extra försiktig i avlägsna områden.

Det är också viktigt att hålla sig informerad om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I händelse av terrordåd bör svenskar i landet snarast anmäla sig till det svenska konsulatet eller till UD:s Konsulära enhet (UD KC) i Stockholm.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

På senare år har brist på regn skapat allvarlig torka som bland annat lett till livsmedelsbrist i delar av Senegal. Däremot har Senegal varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp.

Visumregler

Visum för svenska medborgare krävs inte för inresa i Senegal. Du bör emellertid kontakta Senegals ambassad i Haag, då förändringar kan ske utan att ambassaden blir notifierad.

På den senegalesiska regeringens webbplats finns information om inresebestämmelser:
http://www.gouv.sn/Entree-au-Senegal.html

Kontaktuppgifter till Senegals ambassad i Haag:

Embassy of Senegal in The Hague
Laan Van Meerdervoort 22
2517 AK'S-Gravenhage
Netherlands
Telefon: +31 70 216 28 08
Fax: +31 70 216 22 86
E-mail: ambassadesenegal@ziggo.nl

För allmän information om för- och nackdelar med dubbelt medborgarskap:
Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Bland hälsorisker bör särskilt nämnas förekomsten av malaria och risken för att smittas av HIV. Enligt en rapport från UNAIDS/WHO 2010 var 0,9 procent av den vuxna befolkningen HIV-smittad Det förekommer utbrott av kolera.

Det finns sjukvård av acceptabel standard att tillgå i Dakar. På landsbygden och i mindre städer är sjukvården vanligtvis betydligt sämre. Det är viktigt att kontrollera sitt försäkringsskydd inför en resa till Senegal.

Om du reser in i Senegal från ett land där gula febern förekommer måste du kunna visa upp ett intyg (”Gult kort”) om att du är vaccinerad mot sjukdomen. Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet.

Någon motsvarighet till ”112” finns inte i Senegal. Kontakta snarast ditt försäkringsbolag om du tvingas söka sjukvård.

Information om Senegal på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Senegal är ett övervägande muslimskt land, och det är viktigt att ha respekt för religion, lokala traditioner, sedvänjor och lagar.

Det är förbjudet att fotografera platser som kan anses vara säkerhetsmässigt känsliga, till exempel militäranläggningar, ambassader och polisstationer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det förekommer kriminalitet mot turister och du bör särskilt se upp för ficktjuvar och väskryckare. På senare tid har även väpnade rån riktade mot turister förekommit. Undvik att promenera utomhus nattetid eller att ute i landet färdas med bil efter mörkrets inbrott. Undvik större folksamlingar och demonstrationer. Inbrott i bostadshus är inte ovanliga. Det finns också rapporter om vägpirater.

Polisen kan genomföra ID-kontroller på gatan och man måste enligt kunna legitimera sig. Bär därför gärna en kopia av ditt pass. Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier
eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster.
Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra
över pengar till personer utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och såväl
UD KSS som konsulaten på plats kontaktas regelbundet av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte. Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Det händer också att män som reser ner för att möta en kvinna de träffat via internet vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även s.k. Nigeriabrev – inte bara från Nigeria – förekommer fortfarande. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Dakar. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga. Korruption är ett problem i Senegal. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.

Sexuella relationer mellan personer av samma kön är olagliga i Senegal. Straffet är upp till fem års fängelse och böter på 100 000 CFA-franc (ca 1 400 kronor). HBTQ-personer utsätts regelbundet för diskriminering.

Nödnummer till polisen är 800-00-20-20 eller 800-00-17-00 eller 33-821-2431. Turistpolisen kan nås på +221 33 860 3810.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning liksom attacker av "vägpirater", främst vid större trafikleder ute på landsbygden. Dessutom finns vägspärrar på olika håll i landet.

Huvudvägarna i Senegal är oftast av för afrikanska förhållanden god standard. Mindre vägar kan dock särskilt under regnperioden vara mycket svårframkomliga och kräva att ditt fordon är fyrhjulsdrivet.

Undvik att färdas i mörker. Sannolikheten för olyckor ökar då liksom risken att råka ut för överfall vid vägen.

Taxibilar med taxameter i Dakar är orange/gula.

Undvik att färdas med minibussar (”cars rapides”) och annan kollektivtrafik. De är ofta överlastade, vårdslöst framförda och dåligt underhållna.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan och har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Saknar du försäkringsskydd kan kostnaderna för sjukhusvistelse och eventuell evakuering bli mycket höga.

Särskilt med hänsyn till att UD avråder från resor till delar av landet är det viktigt att undersöka att du har ett fullgott försäkringsskydd.

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Resenärer med funktionsnedsättning bör vara medvetna om att tillgängligheten generellt är begränsad i landet.

Kreditkort tas emot vid större inrättningar som vänder sig till turister men en avgift kan tas ut när du använder kortet. Bankomater finns i Dakar men i resten av landet är de inte vanliga. Det kan vara svårt att växla svenska kronor i Senegal och det kan vara svårt att få tag i CFA-franc i Sverige. Om du tar med dig kontanter till Senegal är euro att föredra eftersom CFA-francen är kopplad i en fast växlingskurs till euron.

Franska är officiellt språk i Senegal och kunskaperna i engelska är fortfarande begränsade. På landsbygden är det inte ens säkert att du kan göra dig förstådd på franska.

Då Sverige inte har någon ambassad i Senegal är möjligheterna till konsulär hjälp begränsade. Svenskar i landet uppmanas dock att kontakta det svenska honorärkonsulatet i Dakar för att informera konsuln om kontaktuppgifter och resplaner.

Frånvaron av utsänd svensk diplomatisk närvaro i landet innebär begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en större krissituation.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Senegal, Dakar

Honorärkonsul: Latfallah Layousse
Assistent: Marie Madeleine Mendy

Adress: Sveriges konsulat
Appartement Rez de Chaussée, Immeuble no 71,
Rue 6 x D, Point E
Dakar
Senegal

Postadress: Consulat de Suède
Appartement Rez de Chaussée, Immeuble no 71,
Rue 6 x D, Point E
Dakar
Senegal

Tel: +221 33 824 33 36
Fax: +221 33 825 52 00
E-post: consulatdesuededakar@orange.sn