Allmänna säkerhetsläget

Samoa består av två större öar som är höglänta med smala kustslätter. Landet är en parlamentarisk demokrati med vissa traditionella inslag. Samhället är utpräglad hierarki med fasta strukturer, bland annat i form av bysamfälligheter. Storfamiljen och kyrkan är fasta punkter.

Landet har ungefär 200 000 invånare. Ett stort antal samoaner bor utomlands, främst i Nya Zeeland, Australien och USA. En viktig inkomstkälla för landet är de pengar som exilsamoanerna skickar hem till sina familjer.

Flyg- och båtförbindelser finns och vägnätet är i relativt gott skick. Det finns ett antal turistanläggningar varav flera av dessa är mycket exklusiva. Lågprisflyget medför dock vissa förändringar av resandet och turismen. Samtidigt värnar Samoa om sin livsstil och ser till att det blir en balans så att turismen inte tar över.

Det är klokt att anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Canberra i Australien.

Terrorism

Terrorism är globalt förekommande och normal försiktighet bör iakttas även i Samoa. Risken för terrorhot bedöms dock som låg på Samoa.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Samoa är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordskalv, tsunamivågor och kraftiga oväder kan förekomma alla tider på året. Exempelvis drabbades landet 2009 av ett jordskalv som uppmätte 8,1 på Richterskalan, jordskalvet orsakade i sin tur en tsunami med 143 människors död som följd.

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. De tropiska cyklonerna räknas ofta som jordens värsta oväder, främst beroende på att de är mycket större och därmed även orsakar mycket större skador. Om en cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste skyddsrum finns. Den 13 december 2012 drabbades Samoa av den tropiska cyklonen Evan som orsakade stor förstörelse, översvämningar, strömavbrott och fem dödsfall.

Tidvattnets rörelser kan resultera i kraftiga strömmar i laguner och vid stränder och olyckor med dödlig utgång har inträffat. Sök därför rådgivning lokalt på plats.

Visumregler

För information om visumregler kontakta Samoas ambassad i Bryssel, Belgien (ansvarar för Sverige). Telefon: +32 2-660 84 54, e-mail: samoaembassy@skynet.be

Strikta restriktioner gäller för import av vapen, växter, animaliska produkter, husdjur, droger och pornografiskt material. Det är klokt att söka mer information på myndigheternas hemsido
Samoa Tourist Authority
Government of Samoa website

Resenärer behöver ett pass med en giltighetstid av minst sex månader från inresedatum till Samoa. Visum behövs i regel inte för resor upp till nittio dagar.

Hälso- och sjukvård

Det finns ett tämligen välrustat sjukhus i huvudstaden Apia och på ön Savaii, men dessa klarar inte all den efterfrågan som finns på sjukvård. Vid bristande sjukvård kan evakuering till Australien, Nya Zeeland eller Hawaii krävas vilket kan bli mycket kostsamt. Kontrollera din reseförsäkring.

Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan. Information om vaccinationer och förekommande sjukdomar finns här
1177 Vårdguiden Samoa

Virusinfektionen zika
Fall av virusinfektionen zika har under 2015 och 2016 rapporterats från Oceanien, inklusive fall från Samoa.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

Pan American Health Organization

Denguefeber förekommer i Samoa. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via moskitbett, och förebyggande åtgärder mot moskitbett rekommenderas. Vaccinering mot tyfoidfeber rekommenderas. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Vattenburna sjukdomar (inklusive hepatit, tyfoidfeber, tuberkulos och mässling) är vanligt förekommande i Samoa. Det är rekommenderat att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt undvika isbitar.

Man kan bli ombedd att betala i förskott och lämna deposition för att erhålla vård på sjukhus.

Det finns inga tryckkammare på Samoa och allvarliga fall dykarsjuka måste evakueras till Suva i Fiji eller Auckland i Nya Zeeland till en mycket hög kostnad. Kontrollera så att reseförsäkringen täcker eventuell evakuering.

Tillgängligheten för handikappade är mycket begränsad. Avsaknad av trottoarer och dåligt byggda vägar gör framkomligheten för rullstolsbundna svår, samtidigt som det knappt existerar fordon som är dugliga till att transportera rullstolar.

HIV-positiva resenärer kan behöva genomgå intervju när de anländer till Samoa. Resenärer som har frågor kring detta kan kontakta Samoanska Overseas Missions innan avresa för mer information och rådgivning.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar. Även tillbehör eller verktyg för att använda, producera eller gömma droger är olagliga (exempelvis haschpipor och dylikt).

Homosexuella förbindelser är förbjudna och straffbelagda. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån.

Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Samoa är ett lugnt och stabilt samhälle men urbaniseringen medför en viss ökad risk för stölder och kriminalitet. Normal försiktighet bör iakttas.

Våldsbrott och våldtäkter mot utlänningar har inträffat, inklusive på allmänna stränder. Kvinnor bör undvika att vistas utomhus ensamma eller på ensliga platser kvälls- och nattetid.

Den 10-11 juli 2011 inträffade uppgörelser mellan rivaliserande ungdomsgäng i huvudstaden Apia. Slagsmål i bar- och nattklubbsområdet är också förekommande. Överlag rekommenderas försiktighet vid besök till barer och nattklubbar, i synnerhet i avlägsna områden.

Organiserade turer uppfyller ibland inte säkerhetskrav och resenärer bör se till att turoperatören möter säkerhetskraven innan man bokar en organiserad tur. Se även till att din reseförsäkring täcker eventuella olyckor inom den tilltänkta aktiviteten.

Bortsprungna hundar är ett problem i Samoa och hundattacker i stadsområden och på stranden förekommer.

Trafiken i Samoa kan vara farlig, särskilt nattetid, på grund av dåliga vägar och bristfällig gatubelysning. Den 7 september 2009 bytte Samoa till vänstertrafik, vilket ytterligare har ökat risken för trafikolyckor, eftersom de flesta bilarna i Samoa fortfarande är byggda för högertrafik.

Det har förekommit demonstrationer längs huvudvägen som leder till Faleolo International Airport och den 16 augusti 2012 satte demonstranter upp vägspärrar. Den 7 maj 2012 utbröt skottlossning i byn Faleatiu cirka 7 km på väg från flygplatsen mellan polis och misstänkta brottslingar vilket ledde till ett dödsfall och flertalet allvarliga skador. Resenärer som färdas längs huvudvägen till och från flygplatsen bör vara vaksamma.

Försäkringsskydd

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Se till att reseförsäkringen täcker eventuella aktiviteter såsom dykning, extremsporter och liknande om det är något du kommer att ägna dig åt.

Övriga upplysningar

Nödnumren i Samoa är 994 för brandkår, 995 för polisassistans och 996 för sjukvård och ambulans.

Mer information finns också att tillgå, på engelska, på amerikanska utrikesdepartementets sida för Samoa
U.S Department of State Samoa

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

SAMOA

Öppettider:
Måndag-fredag 9.00-17.00

SAMOA - Consulate of Sweden in Apia
Honorärkonsul: Hellene Wallwork

Besöksadress:
Wallwork Lamb Lawyers
Beach Road
Oceanview Business Complex
Apia
Samoa

Postadress:
PO Box 3893
Apia
Samoa

Tel: +685 24886
E-mail: wallworklamblawyers@gmail.com