Allmänna säkerhetsläget

Resenärer uppmanas vidta försiktighet och måna om sin säkerhet. Läget i samhället är fortsättningsvis instabilt, speciellt i huvudstaden Honiara och i vissa provinser.

Politiska upplopp och oroligheter kan uppstå snabbt och oväntat.

Resenärer bör undvika större sportarrangemang, i synnerhet där det förekommer alkohol.

Det är klokt att inhämta lägesrapport och studera nyhetsbevakningen före avresan. Det är också bra att anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Canberra i Australien.

Terrorism

Terrorism är globalt förekommande och normal försiktighet bör iakttas även på Salomonöarna. Terrorhotet på Salomonöarna bedöms dock som lågt.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Salomonöarna ligger i ett seismiskt aktivt område där jordskalv, tsunamivågor och kraftiga oväder kan förekomma alla tider på året. Den 6 februari 2013 orsakade ett kraftigt jordskalv utanför Santa Cruz-öarna en tsunami som orsakade 5 dödsfall och stora skador i hela Temotuprovinsen.

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. De tropiska cyklonerna räknas ofta som jordens värsta oväder, främst beroende på att de är mycket större och därmed även orsakar mycket större skador. Om en cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste skyddsrum finns.

Visumregler

För information om in- och utresebestämmelser till Salomonöarna, vänligen kontakta Salomonöarnas ambassad i Bryssel, telefonnummer +32 2732 7085, e-mail: siembassy@compuserve.com

Resenärer behöver ett pass med minst sex månaders giltighetstid för att resa in till Salomonöarna.

Hälso- och sjukvård

Information om förekommande sjukdomar och vaccinationer finns här
1177 Vårdguiden Salomonöarna

Sjukvården på Salomonöarna är begränsad, i synnerhet utanför Honiara.

Pandemisk influensa H1N1 är globalt förekommande, och användbar information för resande kan finnas på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida.

Denguefeber förekommer på Salomonöarna. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via moskitbett, och förebyggande åtgärder mot moskitbett rekommenderas. Vaccinering mot tyfoidfeber rekommenderas. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan. Hiv/Aids förekommer.

Vattenburna sjukdomar (inklusive hepatit, tyfoidfeber, tuberkulos och mässling) är vanligt förekommande i Salomonöarna. Det är rekommenderat att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt undvika isbitar.

Virusinfektionen zika
Fall av virusinfektionen zika har under 2015 och 2016 rapporterats från bland annat Oceanien.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

Pan American Health Organization

Det finns en tryckkammare (hyperbaric decompression chamber) för dykare i Honiara. Divers Alert Network kan ge information om dyksäkerhet och hur man kan få tillgång till tryckkammaren.
Divers Alert Network

Ciguateraförgiftning från att ha ätit fisk (i synnerhet fisk som lever bland korallreven) kan utgöra en fara. Det är rekommenderat att uppsöka sjukvård om man misstänker förgiftning.

Det är ytterst rekommenderat att teckna en omfattande reseförsäkring som täcker sjukvård och eventuell medicinsk evakuering.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga, homosexuella förbindelser är förbjudna och straffbelagda med böter och/eller fängelse. Innehav och/eller import av pornografiskt material är olagligt och straffbelagt med böter.

Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard, särskilt för kvinnor. Svordomar är förbjudna och kan leda till kraftiga kompensationskrav och/eller fängelse. På Salomonöarna är landägande både en viktig och känslig fråga. I vissa fall kan du krävas på en avgift (kastom) ifall du går på privat mark eller använder någons privata strand. Vissa områden kan bara besökas av män (tabu sites).

Kriminalitet och personlig säkerhet

Samma regler gäller för Salomonöarna som vid andra utlandsresor: förvara pass och pengar i hotellets bankfack och skylta inte med värdeföremål. Iakttag försiktighet. Undvik promenader i mörker. Bada inte i okända vatten.

Rån riktade mot utlänningar förekommer och de kan vara våldsamma. Det förekommer även rapporter om bilkapningar och andra våldsbrott. Huvudstaden och omkringliggande områden är särskilt drabbade och resenärer bör vara mycket försiktiga. Demonstrationer och folksamlingar bör undvikas eftersom kravaller och andra våldsamheter förekommer. Ett annat möjligt hot är tillgången till skjutvapen bland civilbefolkningen, speciellt bland kriminella. Resenärer uppmanas att undvika alla former av utomhusaktiviteter kvälls- och nattetid samt tidig morgon. Brottsligheten tenderar att öka under perioden kring jul, inför större helgdagar och efter tid av politisk instabilitet.

Outlöst ammunition från andra världskriget hittas ibland på vissa platser på Salomonöarna. Detta gäller i synnerhet vid Hell's Point, bergskedjorna bakom Honiara, New Georgia-öarna, den förre detta huvudstaden Tulagi och Russelöarna. Försiktighet bör iakttas innan man vandrar, dyker eller färdas med båt i dessa områden. Råd bör sökas från lokala myndigheter inför resor i dessa områden.

Organiserade turer uppfyller ibland inte lämpliga säkerhetskrav och resenärer bör se till att turoperatören möter säkerhetskraven innan man bokar en organiserad tur. Se även till att din reseförsäkring täcker eventuella olyckor inom den tilltänkta aktiviteten.

Saltvattenkrokodiler samt hajar finns på flera platser i Salomonöarna. Sök rådgivning från lokala myndigheter innan vistelse i områden nära vatten.

Trafiksäkerhet

Det allmänna transportväsendet är opålitligt och vägnätet i allmänhet otillräckligt och i dåligt skick. Det förekommer även undermåligt underhållna fordon på vägarna vilket innebär fara.

Passagerarfärjor och flyg är generellt sett opålitliga och störningar i trafiken är vanligt förekommande. Det är vanligt med överbelastade passagerarfärjor och resenärer bör undersöka att säkerheten är godtagbar eller vidta egna säkerhetsåtgärder som att exempelvis medta egen flytväst. Åk inte med överbelastade färjor.

Försäkringsskydd

Det finns inget ömsesidigt avtal om socialskydd och sjukförsäkringar mellan Sverige och Salomonöarna varför rekommendationen är att skaffa en täckande försäkring före resan.

Övriga upplysningar

Nödnumret för sjukvård och ambulans är 911.

Uttagsautomater finns i Honiara, på flygplatsen i Honiara, Gizo, Munda and Auki.

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Salomonöarna

Öppettider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

SOLOMON ISLANDS (Salomonöarna) -
Consulate of Sweden in Honiara
Honorärkonsul: Gerald Stenzel

P O Box 2249
Honiara
Solomon Islands

Besöksadress:
City Centre Bld
Mendana Avenue
Honiara

Tel: +677 74 94 820
E-mail: honconsul@solomon.com.sb