Aktuella händelser

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är förhållandevis gott. Landet har en hel del turistfaciliteter och är ett populärt resmål för seglare.

Terrorism

Under normala förhållanden bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Ögruppen kan liksom andra platser i Karibien drabbas av orkaner och tropiska stormar särskilt under perioden juni till och med november. Kraftiga regnfall förekommer. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.

Jordbävningar och vulkanutbrott förekommer i regionen.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till St Vincent och Grenadineras ambassad i till exempel London:

High Commission for Saint Vincent and the Grenadines
10, Kensington Court
London W8 5DL
Tel: +44 20 75 65 28 74
Fax: +44 20 79 37 60 40

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Utbudet av god sjukvård är begränsat. Det finns ett sjukhus i Kingstown, men för mer avancerad sjukvård krävs evakuering till annan ort. Privata läkare vill ha kontant betalning.

Läs mer om St Vincent och Grenadinerna på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Smärre brottslighet som ficktjuvar och stölder på stranden och på segelbåtar förekommer. Försiktighet, särskilt efter mörkrets inbrott, bör iakttas.

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. Vägarna är ofta smala och dåligt underhållna, med kraftiga backar. Körning nattetid kan vara extra farligt.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till St Vincent och Grenadinerna, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, East Caribbean Dollar, är i allmänhet den enda gångbara och kan tas ut i lokala bankomater eller köpas på hotell.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Öppettider:
Måndag-fredag 08.00-17.00

Saint Vincent och Grenadinerna, Kingstown

Honorärkonsul: Brian A Glasgow
Administrativ assistent: Licia C. Nero-John

Adress: Sveriges konsulat
c/o KPMG Eastern Caribbean
The Financial Services Centre
Kingstown

Postadress: Consulate of Sweden
The Financial Services Centre
P O Box 561
Kingstown
St Vincent & the Grenadines

Tel: +1 784 456 1644
+1 784 456 2669
Fax: +1 784 456 1576
E-post: stvincent.swecons@gmail.com