Aktuella händelser

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Landet har många turistanläggningar där säkerheten i allmänhet är god. Även i landet i övrigt är säkerheten tillfredsställande.

Terrorism

Under normala förhållanden bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Liksom många andra länder i Karibien kan St Lucia drabbas av orkaner. Orkansäsongen pågår normalt från början av juni till slutet av november. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.

Jordbävningar och vulkanutbrott förekommer i regionen.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till St Lucias ambassad i till exempel London:

High Commission for Saint Lucia
1, Collingham Gardens
London SW5 0HW
Tel: +44 020 7370 7123
Fax:+44 020 7370 1905
www.stluciansuk.org/highcomm

Det gå också bra att kontakta St Lucias honorärkonsulat i Stockholm:

Advokatfirman Smitt AB
Linnégatan 22,2 tr
11447 Stockholm
Tel: 08 678 07 70
Fax: 08 678 07 80

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Ett ganska stort antal insjuknanden i virussjukdomen chikungunya har sedan ett par år tillbaka konstaterats i flera olika karibiska länder. Åtgärder har vidtagits för att minska dess förekomst, men fortfarande förekommer nya fall. Viruset överförs via myggor och bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett.

För mer information, läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det finns två allmänna och ett privat sjukhus i landet med hyfsad standard. För mer avancerad vård krävs dock evakuering. Privata läkare kan konsulteras mot kontant betalning.

Läs mer om St Lucia på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Både mindre och mer allvarliga brott förekommer och brottsnivån har tenderat att stiga. Mer våldsam brottslighet är ofta knuten till narkotikasmuggling. Polisen försöker komma till rätta med säkerheten för allmänheten, särskilt på turistområden. Försiktighet bör iakttas, särskilt nattetid och i mindre besökta områden. Värdesaker bör hållas inlåsta på hotellet.

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. Vägarna är ofta smala och kurviga med höga stigningar och utförsbackar eftersom det är en bergig vulkanö. Den slingriga vägen från den internationella flygplatsen till huvudstaden eller turistområdet Rodney Bay tar minst en timme att köra.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till St Lucia, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De privata sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, East Caribbean Dollar, är i allmänhet den enda gångbara och kan tas ut i lokala bankomater eller erhållas på hotellen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Saint Lucia, Castries

Honorärkonsul: Vakant