Resa med husdjur

Om du ska resa med husdjur från Sverige till annat land måste du kontakta veterinärmyndigheten i det landet du tänker resa till för att ta reda på vilka regler som gäller då den här sidan gäller resor till Sverige och inte från.

På Jordbruksverkets webbplats kan du få information om vilka regler som gäller när du ska ta med ett husdjur till Sverige. Där hittar du också en guide till hur du ska gå till väga.

Om att resa med djur på Jordbruksverkets webbplats
Jordbruksverkets guide

Regler

För många av oss är katten och hunden en del av familjen. Det kan kännas både tråkigt och oroande att behöva lämna bort sitt husdjur när man ska resa utomlands. Glädjande nog är det inte längre så krångligt att åka utomlands med husdjur. Det gäller bara att vara ute i god tid, vara väl förberedd och helst hålla sig kvar i Europa.

Innan resan
Oavsett hur du har tänkt resa är det viktigt att vara påläst för att minska risken att möta hinder på vägen. På Jordbruksverkets hemsida finns alla regler och information om in- och utförsel av katt och hund. Titta alltid där i första hand.

Kolla gärna upp vilka lagar, regler och rekommendationer som gäller i det land där du planerar att tillbringa semestern. Det är bra om du skaffar skriftlig information från landets veterinärmyndighet och går igenom den tillsammans med veterinären här hemma. För EU-länderna finns en lista över veterinärmyndigheterna i respektive land på Jordbruksverkets hemsida. Om ni ska resa till Norge så ta kontakt med den norska myndigheten Mattilsynet för att få reda på vilka regler som gäller. Extra krav gäller för katter och hundar som ska resa i grupp om sex eller fler (oavsett art, exempelvis tre hundar och tre katter), se Jordbruksverkets hemsida.

Det är den som för med sig ett djur över en gräns som ansvarar för att kraven uppfylls.

ID-märkning
Katter och hundar som reser inom EU ska vara identitetsmärkta med mikrochip. Observera att ISO-chip ska användas. Ett djur som har en läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver dock inte märkas om. ID-märkning är en förutsättning för att kunna få ett pass och rabiesvaccination.

Pass
När du reser mellan EU-länder ska katten och hunden ha ett pass. Passet är en värdehandling som du skaffar hos din veterinär och i vilket utförda behandlingar skrivs in. Innan nya uppgifter om behandling förs in i passet ska veterinären kolla att djurets identitetsmärkning stämmer med det nummer som anges i passet. Samtidigt får du en kontroll av att djurets märkning fortfarande är läslig. Du får inte själv föra in några uppgifter om din katt eller hund i passet.

Vaccination och avmaskning
Både katter och hundar som ska resa utomlands ska vaccineras mot rabies. Mot infektionssjukdomar krävs inte en grundvaccinering enligt lag men det rekommenderas. I Sverige finns två godkända vacciner registrerade för katt och hund, Rabisin och Nobivac rabies. Sedan finns ännu ett godkänt vaccin för katt, Purevax Rabies. Utomlands finns det ett flertal olika vacciner, en lista på dessa kan du finna på Jordbruksverkets hemsida.

Katten och hunden ska vara id-märkta för att få rabiesvaccineras och vaccinationen ska skrivas in i passet av veterinären. Grundvaccination kan göras på ett id-märkt djur som är minst tre månader (90 dagar) gammalt. Om du vaccinerar djuret tidigare än vid 3 månaders ålder är vaccinationen inte giltig för resa. Du måste då se till att djuret blir rabiesvaccinerat igen vid 3 månaders ålder.
Efter grundvaccinationen vid minst tre månaders ålder måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret. Om tillverkaren av vaccinet anger att det behövs två vaccinationer som grund så måste du vänta 21 dagar efter den andra vaccinationen. Exempel: Vaccination den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Revaccination ska göras i enlighet med vaccintillverkarens rekommendationer. Senaste datum för revaccination skriver veterinären in i djurets pass. Om du revaccinerar i tid så krävs inte en ny 21-dagars väntetid. Men om du däremot är för sen med revaccinationen så räknas den som en ny grundvaccination, och du måste vänta 21 dagar efter vaccinationen innan du får resa igen.

Tänk på att vissa länder kan kräva årlig rabiesvaccination!

Alla hundar som ska föras till Finland, Storbritannien, Irland eller Malta ska avmaskas av veterinär mot dvärgbandmask före införseln. Ta reda på exakt vilka avmaskningskrav som gäller i det landet du ska resa till genom att kontakta ansvarig myndighet i respektive land.

Läs mer om sjukdomar och att resa med djur på SVA:s hemsida och Jordbruksverkets hemsida.

Resan
Reglerna för att ta med sällskapsdjur på resan varierar beroende på hur du har tänkt ta dig fram och var du ska tillbringa din semester. Även resebolagens regler varierar, och det är respektive lands lagar för införsel av sällskapsdjur som gäller.

Välj det färdmedel som du tror passar dig och ditt fyrbenta sällskap bäst. Det är viktigt att ta hänsyn till kattens och hundens temperament och vanor.

Bil
Kanske är bil det vanligaste sättet att ta med sina katter eller hundar på resan, men ta inte med sjuka eller dräktiga djur på bilsemester. Din bil ska inte vara kattens eller hundens ”hem” eller en förvaringsplats under semestern. Boka istället hotell/campingplats som tillåter djur.

Tänk på att säkerheten är lika viktig som för oss människor. Har du en stor hund bör den sitta längst bak i bilen i en storleksanpassad bur som klarar en krock. Det förutsätter att du har en kombibil. Du kan också ha en grind som är fastmonterad direkt i bagageöppningen kombinerat med ett galler mot passagerarutrymmet så fungerar lösningen som en bur.

Mindre djur, som små hundar och katter, ska åka i en storleksanpassad bur som är fastspänd i bagageutrymmet. Även här är det säkrast att ha ett galler mot passagerarutrymmet i bilen för att inte ditt sällskapsdjur ska flyga fram om olyckan är framme. Det finns även selar att fästa i säkerhetsbältet. Dessa kan vara ett alternativ för en säker bilresa om du har en lugn hund.

Du får inte lämna katten eller hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C. Även luftfuktigheten har betydelse och kan bidra till att katten och hunden får värmeslag. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Under transporten ska hundarna rastas och få vatten minst var sjätte timme. Även katter ska erbjudas vatten minst var sjätte timme. Katter och hundar mår bäst om de har tillgång till friskt vatten under hela transporten. Det finns speciella “Non-spill” skålar som hindrar att vattnet stänker över. Sist men inte minst – Bind inte fast hunden vid bilen!

Är din katt eller hund plattnosad?

Plattnosade djur som bulldog, boxer, pekingeser eller perserkatt kan ha svårt att acklimatisera sig till vissa temperaturer och kan uppleva andningsproblem. Prata med din veterinär om att du har för avsikt att flyga med ditt plattnosade husdjur före resan.

Information från Tullverket

Det är viktigt att djur som reser över gränserna inte för med sig smittsamma sjukdomar och att du hjälper till att motverka otillåten handel.

För införsel av levande djur gäller olika regler beroende på om det är sällskapsdjur eller andra djur. Det är också olika bestämmelser beroende på varifrån djuret kommer.

Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för regler om införsel av djur till Sverige och har mer detaljerad information. Tullverket utför kontroller vid gränsen åt Jordbruksverket.

Läs om vad som gäller för in- och utförsel av andra levande djur än häst, hund och katt hos Jordbruksverket .

Resa med hund eller katt
När du vill ta med din hund eller katt till Sverige måste du alltid anmäla djuret till Tullverket. Om du inte gör det kan det vara ett brott mot lagen om straff för smuggling. Djuret måste också uppfylla Jordbruksverkets krav för in- eller utförsel. Hund, katt och iller som som du tar med från Norge behöver du inte anmäla om djuret är ID-märkt och har ett EU-pass för sällskapsdjur. Detta under förutsättning att djuret inte har förts in till Norge i strid med norsk lagstiftning.

Läs mer om att resa med hund eller katt.

Resa med häst
Du som reser med häst från ett land utanför EU måste anmäla det till Tullverket när du passerar gränsen. Det gör du genom att ta dig till en så kallad ”röd punkt”. Den finns i röd fil i tullfiltret. Där kontaktar du en tulltjänsteman.

Om ingen tulltjänsteman finns på plats gör du en anmälan på något av följande sätt:

Använd den telefon som sitter i röd fil vid tullfiltret.
Ring det telefonnummer som finns angivet på en affisch i röd fil i tullfiltret.
Ta dig till närmaste tullklareringsexpedition.

Läs om vad som gäller för in- och utförsel av hästar hos Jordbruksverket.

Betala avgifter
Vid införsel av häst från ett land utanför EU kan du behöva betala tull, moms eller andra skatter och avgiter.

För mer information om införselavgifter, kontakta Tullverket.

Särskilt tillstånd för utrotningshotade djur och växter
Det är förbjudet att föra utrotningshotade djur eller växter över gränsen utan särskilt tillstånd. Det här gäller även för produkter av utrotningshotade djur eller växter.

Det här är reglerat i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter, Washingtonkonventionen eller Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konventionen är en internationell överenskommelse mellan flera länder med syftet att bevara djur och växter från utrotning.

Den som bryter mot konventionen kan dömas till böter eller fängelse.

Läs mer om utrotningshotade djur och växter hos Jordbruksverket.

Läs mer om Cites.

Ta del av EU-kommissionens information om handel med utrotningshotade djur och växter.

Fråga Jordbruksverket

Resa till och från Sverige med hundar och katter
- Ska du åka utomlands med din hund eller katt?
- Ska du köpa en hund eller katt utomlands och ta med den till Sverige?
- Ska du sälja eller lämna din hund eller katt utomlands?

Tänk på att det finns regler som du måste följa både när du åker in i andra länder och när du åker hem när du varit utomlands. Om du inte följer reglerna får du inte åka mellan olika länder med din hund eller katt.

Reglerna är till för att djuren ska må bra och inte bli sjuka. Om hundar och katter blivit sjuka när de är ute och reser kan de smitta andra hundar och katter med sjukdomar.

I reglerna står det om du måste anmäla till tullen när du ska ta in hundar och katter till Sverige. Där står också vilka vaccinationer hundar och katter måste ha och vilka intyg du måste ha från en veterinär innan din hund eller katt får åka mellan olika länder.

Det finns olika regler för olika länder. Prata alltid med en veterinär när du ska åka utomlands med ditt djur eller när du ska köpa ett djur utomlands.

Fråga Jordbruksverket
Du kan ringa till kundtjänst och fråga om vad du ska tänka på när du reser med hundar och katter. På kundtjänst finns personal som vet mycket om vilka regler du måste följa.
Telefonnumret till kundtjänst är 0771-223 223.

När du ringer till kundtjänst är det en röst som svarar. Rösten säger hur du ska göra för att få prata med någon som kan svara på dina frågor om hundar och katter.