Aktuella händelser

Information om Machu Picchu
Under tider på året kan nederbörd och underhållsarbeten medföra att det populära turistmålet Machu Picchu tillfälligt stängs. Kolla med din resebyrå eller på Perus officiella besöksportal på följande länk för senaste uppdatering. Mer information om Machu Picchu hittar du även på denna länk.

Information om zikavirus

I Peru har fall av zikavirus rapporterats från regionerna Loreto, Cajamarca, Ucayali, San Martín, Tumbes, Huánuco, La Libertad, Amazonas, Piura, Lambayeque och i Lima-området. För senaste information, besök peruanska hälsoministeriets webbplats:

http://www.minsa.gob.pe/?op=52&tag=ZIKA

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

Allmänna säkerhetsläget

Peru är ett relativt instabilt land med sociala och etniska spänningar och utbredd fattigdom. Olika sorters protestaktioner förekommer. Kriminaliteten är omfattande.

Undantagstillstånd för geografiskt begränsade områden kan utfärdas på grund av naturkatastrofer och demonstrationer. Jordskalv är vanliga och jordbävningar kan inträffa.

Försiktighet måste iakttagas vid resor i Peru, särskilt på landsvägarna. Man bör förvissa sig om läget längs vägen innan man börjar resan. Riskfaktorer är bland annat bristande trafiksäkerhet, jordskred, oroligheter som ibland kan medföra vägspärrar, och brottslighet i form av överfall m.m. I Lima, Cuzco, Trujillo och andra större städer löper turister likaledes risk för rån och stöld.

Terrorism

Idag antas endast finnas kvar enstaka kvarlevor av gerillarörelsen Sendero Luminoso. Denna antas inte utgöra något större hot mot utländska besökare och turister.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.

Peru har inte direkt berörts av internationell terrorism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Större eller mindre jordskalv förekommer i Peru. Jordskred, översvämningar och liknande naturfenomen likaså, särskilt under regnperioden oktober – april.

Se även Perús civilförsvars hemsida för mer information:

INDECI

Visumregler

Som svensk medborgare behöver du inte ha ett visum till Peru. Du får vistas i landet i upp till 90 dagar med hjälp av ditt pass. Antalet dagar stämplas i passet vid inresan. För överskridna dagar betalas böter på flygplatsen vid utresa. Det turistkort (kopian av inreseblanketten) man får vid inresan ska uppvisas vid utresan.

Hälso- och sjukvård

Man bör inte resa till Peru utan att ha en heltäckande rese- och sjukförsäkring och nödvändiga vaccineringar. Tänk även på eventuella vaccineringskrav vid resa från Peru till annat land. Denguefeber, zikavirus, hepatit A, malaria och gula febern förekommer på olika håll i Peru.

Den som reser till högt belägna turistmål som Cuzco eller Titicacasjön bör tänka på risken för höjdsjuka. Denna kan förebyggas och behandlas med medicin.

I större städer finns tillgång till privat sjukvård med europeisk standard.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Man måste kunna visa upp pass eller annat ID-kort på inrikesflyg, tåg, bussar och hotell. I en del fall krävs föräldrars skriftliga tillstånd för barn och ungdomar under 18 år som reser ensamma, utan den ena föräldern eller med tredje person. Kontakta Perus konsulat för närmare upplysningar.

Innehav av narkotika, även i små mängder, kan leda till långvarigt fängelsestraff. Förhållandena i fängelserna är i allmänhet mycket dåliga. Både polis och flygbolag gör narkotikarazzior. Undvik att ta befattning med annan persons bagage.

Coca-blad och Coca-tépåsar som säljs och åtnjuts fritt i Peru klassas som narkotika enligt svensk lagstiftning, det är alltså förbjudet att medta till Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten har ökat märkbart i de större städerna, varför allmän försiktighet är nödvändig. Som utlänning bör man undvika folksamlingar. Såväl kidnappningar som våldtäkter förekommer i viss utsträckning. Även väskryckningar förekommer och extra uppmärksamhet bör iakttas ombord på bussar, på busstationer och vid busshållplatser.

Man bör inte röra sig ensam i Limas gamla centrum efter mörkrets inbrott. Endast taxibilar med fasta taxikännetecken bör utnyttjas. På den internationella flygplatsen i Lima bör man beställa taxi över disk inne i terminalen. Bildörrar bör hållas låsta, och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

Skylta inte med värdesaker såsom kameror, dyra klockor, smycken eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn! Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox.

Kontakta alltid polisen vid eventuella brott.

Hemsida: Policía Nacional del Perú

Akuttelefon: 105

Trafiksäkerhet

Trafiken i Lima är hetsig och riskabel. På landsvägarna är trafikolyckor vanliga, ofta med långfärdsbussar. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar.

Försäkringsskydd

Kontrollera att du har giltig reseförsäkring. Det är resenärens ansvar att tillse att han eller hon har en giltig försäkring för sin vistelse. Reseförsäkring/hemförsäkring behövs för att täcka kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Ingen överenskommelse finns mellan Sverige och Peru om täckning av vårdkostnader. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars måste separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller. Vård kan inte påräknas utan betalningsgaranti.

Vid olycksfall ska du, eller medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcetral etc.), som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Övriga upplysningar

Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Lima med svensk personal.

Finland är det enda nordiska land som har ambassad i Lima.
Finlands ambassad Lima

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Lima, Peru

Besökstider:
måndag, onsdag och fredag 09.00-11.00.

Telefontider:
tisdag och torsdag 09.00-11.00.

Konsul: Håkan Silfverlin
Vicekonsul: Charlotte Norell

Adress: Psje La Santa María 130, cuadra 6 Av Conquistadores
San Isidro, Lima

Postadress: Consulado de Suecia
Psje La Santa María 130
San Isidro
Lima
Peru

Tel: +51 1 442 8905
Fax: +51 1 421 3295
E-post: lima@consuladosuecia.pe