Aktuella händelser

Ökade fall av tropiska sjukdomar rapporteras. Myggarten Aedes Aegypti bär på tre olika sjukdomar: denguefeber, zika och chikungunya (se nedan under Hälso- och sjukvård). Ambassaden uppmanar personer som planerar att resa i de drabbade områdena att informera sig om läget och vidta nödvändig försiktighet.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Paraguay har försämrats och antalet rapporter om rån och stölder har ökat, även beväpnade rån. Resenärer och besökare bör vara uppmärksamma på sin omgivning och vidta försiktighetsåtgärder.

Fick- och väskstölder är vanligt förekommande. Bär inte värdefulla smycken, telefoner eller kameror synliga. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott, då det är säkrast att ta en taxi.

Det är lämpligt att bära med sig en fotokopia av passet och att förvara det riktiga passet i säkerhet på hotellet.

Falska sedlar finns i omlopp och det är som alltid säkrast att växla pengar på en officiell bank eller växlingskontor.

Det är inte alltid som bussar på väg in i landet (särskilt från Brasilien) stannar vid den Paraguayanska gränsen. Som en konsekvens registreras inte alla turisters inresa i landet, vilket kan leda till böter vid utresan från Paraguay.

Terrorism

Sedan 2008 har den av Paraguayanska staten terroriststämplade organisationen Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP – Paraguyanska folkets armé) verkat framför allt i landets norra delar (Concepción och San Pedro regionen).

Enligt poliskällor står EPP fram till idag bakom drygt 30 dödsfall där offren främst finns står att finna bland polisstyrkor och privat anlitad vaktpersonal av markägor.

Risken för terrorattentat i Paraguay bedöms annars vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Kraftig nederbörd och höga flöden i floderna Paraguay och Paraná kan leda till översvämningar, speciellt under sommarmånaderna.

Visumregler

För att resa in i Paraguay krävs inte visum för svenska medborgare vid kortare turistbesök, max 90 dagar.

Kontakta Paraguays ambassad i Sverige för att få information om gällande inreseregler (visum och dylikt) för svenskar och medborgare i andra länder:

Paraguays ambassad i Sverige:
Stureplan 4C, 4 TR
114 35 Stockholm
Tel: 08 463 32 07
Fax: 08 463 10 10

sueciaembaparsc@mre.gov.py

Information (på spanska) om gällande inreseregler finns även att tillgå på Paraguays turismsekretariats hemsida

Hälso- och sjukvård

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

Under år 2016 har ett antal fall av zikavirus konstateras i Paraguay. Även fall av mikrocefali och Guillain Barrés syndrom har konstaterats. På paraguayanska hälsoministeriets hemsida finns mer information om spridningen av zikaviruset i landet: http://www.vigisalud.gov.py/

Vad ska man göra som resenär?
Ta del av reseinformationen på utrikeskansliet.se. När det gäller hälsa och smittor hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats. Under resan är det bra att hålla sig informerad via Utrikeskansliet.

Ska gravida låta bli att åka till de här länderna?
UD avråder inte från resor på grund av zikaviruset, men vi uppmanar alla resenärer att utifrån sina behov ta reda på förutsättningarna för ett besök i det aktuella landet.
Det är också bra att prata med sin mödravårdcentral inför en resa.

Denguefeber
Risk råder för denguefeber. Dengue sprids genom myggbett av myggsorten Aedes Aegypti. Med anledning av den ökade risken för denguefeber bör du försöka undvika myggbett genom att bära heltäckande kläder och/eller använda myggmedel.

Sjukdomen är en influensaliknande febersjukdom även kalla"benknäckarsjuka" då den börjar med huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Sjukdomen är i regel godartad och man får oftast enbart en övergående feber. Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden. Se Folkmyndighetens webbplats för att lära dig mer om denna sjukdom genom att klicka här.

Vad kan du göra för att undvika dengue?
Det finns inget vaccin mot sjukdomen men man kan minska risken för dengue genom att skydda sig med myggmedel, använda impregnerat myggnät samt spreja sovrummet med myggmedel. Om man misstänker att man drabbats av dengue-feber bör man uppsöka läkare.

Nedan finns en lista med sjukhus som rekommenderas vid behov.

Gula febern
Flera dödsfall i gula febern har registrerats i landet. Vaccination rekommenderas.

Mer information om dessa sjukdomar kan hittas på:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay

Sjukhus i Asunción, som vårdar folk som insjuknar av denguefeber och gula febern:
I. M. T. (Instituto de Medicina Tropical)
Avenida Venezuela i korsningen med gatan Florida, Asunción.
Tel: 292 653 eller 292 654

Svenska Folkhälsomyndighetens hemsida
http://folkhalsomyndigheten.se/

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Fickstölder och rån kan förekomma i huvudstaden Asuncion och andra större städer. Turister bör överväga att inte bära värdefulla smycken, telefoner eller kameror synliga. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott, varför det är säkrast att ta en taxi.

Det är i normalfallet lämpligt att bära med sig en fotokopia av passet samt att förvara passet i säkerhet på hotellet.

Trafiksäkerhet

Trafiken är med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma på att bilister inte håller sig till trafikreglerna. Fotgängare eller cyklister ges inte företräde.

Försäkringsskydd

Som alltid vid utlandsresor bör en resenär vara försäkrad före avresan från Sverige. Reseskyddet i en hemförsäkring gäller normalt endast de första 45 dagarna, och är man borta längre än 45 dagar bör en kompletterande reseförsäkring tecknas.

Övriga upplysningar

Inga för tillfället.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Asunción, Paraguay

Honorär generalkonsul: Hilda Rieder
Assistent till konsuln: Erika Domann

Adress: Consulado de Suecia
Edificio Rieder & Cía
Av. Artigas entre Altos y Central
Asunción
Paraguay

Tel: +595 21 21 90309
+595 21 21 90339
Fax: +595 21 215137
E-post: erika.domann@rieder.com.py