Allmänna säkerhetsläget

Resenärer till Papua Nya Guinea uppmanas att iaktta en hög nivå av försiktighet på grund av den allvarliga brottsligheten i landet.

Rapporter om attacker mot turister och vandrare har förekommit.

Papua Nya Guinea (PNG) är ett oländigt land med höga berg, stora skogar och bitvis sankmark längs kusterna. Det talas bortemot 800 olika språk i landet. Urbaniseringen har medfört stora sociala problem och ökad, allvarlig kriminalitet. PNG har mycket att erbjuda inom ekoturismen, såsom dykning, besök i byar, fågel- och florabeskådning, men kriminaliteten utgör ett stort problem.

Det råder spänningar mellan etniska grupper i landet, vilka tidvis leder till kravaller och väpnade upplopp. Alla former av demonstrationer och folksamlingar bör undvikas.

Sedan 2011 har ett antal våldsamma incidenter inträffat i delar av Highlands, Oroprovinsen, centrala och södra Bougainville samt Lae. Vid resande i dessa provinser bör man noggrant följa lokala medier och iaktta långtgående försiktighet.

Många av de provinser som turisterna besöker är relativt fredliga, det finns dock anledning att kontakta lokala myndigheter eller Sveriges honorära generalkonsulat i Port Moresby vid planering av resa. Säkerhetssituationen varierar betydligt från provins till provins.

Det är klokt att inhämta lägesrapport och studera nyhetsbevakningen före avresa och under vistelsen samt att anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Canberra i Australien.

Terrorism

Terrorism är globalt förekommande och normal försiktighet bör iakttas även i Papua Nya Guinea. Hotet om terrorism bedöms dock som lågt i landet.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

PNG är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordskalv, tsunamivågor och kraftiga oväder kan förekomma alla tider på året. I december 2011 inträffade ett jordskalv i Morobeprovinsen som uppmätte 7,2 på Richterskalan. Det finns aktiva vulkaner runt Rabaul, Bougainville, West New Britain och Manam Island. Vid utbrott kan askmoln komma att störa flygtrafiken.

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. De tropiska cyklonerna räknas ofta som jordens värsta oväder, främst beroende på att de är mycket större och därmed även orsakar mycket större skador. Om en cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste skyddsrum finns. Om du reser runt i landet under cyklonsäsongen bör du noggrant följa mediers rapportering och dubbelkolla din tilltänkta resväg så att inte vägar är bortspolade eller blockerade.

Visumregler

Generellt behövs ett pass med minst sex månaders giltighetstid för att kunna resa in i Papua Nya Guinea, liksom en returbiljett och bevis på att resenären har tillräckliga medel för att klara sig under den planerade resan. Visum för turister eller affärsresenärer gäller i upp till sextio dagar.

För information om in- och utresebestämmelser för Papua Nya Guinea vänligen kontakta Papua New Guinea High Commission i London, Storbritannien;
Papua New Guinea High Commission

Frukt, grönsaker och animaliska produkter får inte importeras till Papa Nya Guinea.

Innehav och bruk av marijuana och andra droger är illegalt och kan leda till långa fängelsestraff.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i PNG är undermålig med svenska mått mätt, inklusive i huvudstaden Port Moresby. Hälsovården i PNG begränsas bland annat av brist på läkemedel och ständigt förekommande elavbrott.

Pandemisk influensa H1N1 är globalt förekommande, och användbar information för resande kan finnas på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida.

Ta reda på vilka vaccinationer som behövs genom att konsultera din vaccinationscentral.

Information om förekommande sjukdomar i landet och rekommenderade vaccinationer finns här
1177 Vårdguiden Papua Nya Guinea

Vattenburna sjukdomar (inklusive hepatit, tyfoidfeber, tuberkulos och mässling) är ett vanligt problem i PNG, och det är rekommenderat att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt undvika isbitar. Det händer att vattenkällor förorenas eller stoppas, se till att ha säker tillgång till vatten. Kolera är numera klassat som endemi och flera dödsfall har inträffat.

Sjukdomar som sprids via moskitbett är normalt förekommande. Malaria är vanligt i många områden och särskilt under regnperioden från november till april. Denguefeber förekommer, speciellt i kusttrakterna. I många av de nordliga, sydliga och sydöstliga provinserna förekommer den myggburna sjukdomen japansk hjärninflammation.

Virusinfektionen zika
Fall av virusinfektionen zika har under 2015 och 2016 rapporterats från bland annat Oceanien.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

Pan American Health Organization

Det finns en oroande tendens till ökning av det redan höga antalet hiv-/aidspositiva.

Giftiga ormar, spindlar och maneter kan utgöra ett hot då tillgången till motgifter är begränsad.

Lokala lagar och sedvänjor
Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar. Dödstraff kan tillämpas för mord och dråp.

Homosexuella förbindelser är förbjudna och straffbelagda med fängelse i upp till 14 år. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån. Innehav och/eller import av pornografiskt material är olagligt och straffbelagt med fängelse. Otrohet är olagligt och kan leda till fängelse.

Hämnd och blodshämnd utövas fortfarande och ofta i PNG, även mot utlänningar. Olagliga eller olämpliga finansiella eller sexuella relationer kan bemötas av icke-juridiska vedergällningar. Kompensationskrav för materiella skador, inklusive på boskap är vanliga.

Tillstånd bör inhämtas innan fotografering av lokalbefolkning och kulturella symboler och byggnader.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar. Dödstraff kan tillämpas för mord och dråp.

Homosexuella förbindelser är förbjudna och straffbelagda med fängelse i upp till 14 år. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån. Innehav och/eller import av pornografiskt material är olagligt och straffbelagt med fängelse. Otrohet är olagligt och kan leda till fängelse.

Hämnd och blodshämnd utövas fortfarande och ofta i PNG, även mot utlänningar. Olagliga eller olämpliga finansiella eller sexuella relationer kan bemötas av icke-juridiska vedergällningar. Kompensationskrav för materiella skador, inklusive på boskap är vanliga.

Tillstånd bör inhämtas innan fotografering av lokalbefolkning och kulturella symboler och byggnader.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Hög försiktighet bör iakttas generellt sett i landet, på grund av den mycket höga brottsrisken.

Det finns anledning att undvika ensliga områden eller att röra sig utomhus utan sällskap, i synnerhet när det är mörkt. Värdeföremål bör gömmas och framför allt kvinnor bör inte klä sig uppseendeväckande. Extra försiktighet bör iakttas vid bankomater.

Bilstölder, våld och rån där macheter (bush knives) och skjutvapen används är tämligen vanliga, i synnerhet i huvudstaden Port Moresby och i Lae. Lokala myndigheter har gått ut med en förhöjd varning för väpnade rån och attacker mot välbesökta shoppingcenter i hela landet. Kidnappningar har förekommit. Resenärer bör vara synnerligen försiktiga, och kontinuerligt hålla sig uppdaterade för nya säkerhetsrisker.

Bilkapningar är ett ständigt hot, i synnerhet i Port Moresby och Lae. Resenärer uppmanas att alltid köra med låsta bildörrar och fönstren stängda. Bilfärder efter mörkrets inbrott avråds och man bör absolut inte färdas annorlunda än i konvoj på kvällar och nätter.

På grund av den höga andelen HIV/Aids-smittade i PNG bör offer för våldsbrott, i synnerhet våldtäkt, alltid uppsöka sjukhus.

Polismyndigheten i PNG, Royal Papua New Guinea Constabulary, har begränsade resurser och det kan dröja lång tid från dess att polis larmas till att de kan vara på plats.

Trafiksäkerhet

Det allmänna transportväsendet är opålitligt och vägnätet i allmänhet otillräckligt och i dåligt skick. Vänstertrafik råder. Mellan öarna gäller båttrafik. Under regnsäsongen, november till maj, kan vägar översvämmas och bli oframkomliga. Flyg är det viktigaste fortskaffningsmedlet.

Onyktra och nyckfulla trafikanter samt överlastade transporter kan utgöra en omedelbar fara vid färd i bil. Det förekommer även undermåligt underhållna fordon på vägarna vilket innebär fara.

På grund av svår terräng, extrema oväder och dåligt underhåll av flygplatser är flyg- och helikopterolyckor mer förekommande än i många andra länder. Sedan år 2000 har över 20 flyg- och helikopterolyckor inträffat vilket lett till över 40 dödsfall.

Vid trafikolyckor skapas snabbt stora folksamlingar och det finns risk för upplopp i samband med dessa folksamlingar.

Försäkringsskydd

Det finns inget ömsesidigt avtal mellan Sverige och PNG om socialskydd eller sjukförsäkringar varför en heltäckande reseförsäkring rekommenderas. Samråd bör ske med läkare före resa.

Övriga upplysningar

Nödnumret i landet för sjukvård är 111.

Kokodaleden

Liksom för de andra delarna av landet, rekommenderas iakttagande av stor försiktighet vid vandring på Kokodaleden.

På grund av hot från lokalbefolkningen bör endast välrenommerade och licenserade resebyråer och guider anlitas i samband med vandringen. Innan avresa bör resebyrå eller guide kontaktas för den senaste informationen kring flyg och transportalternativ till Kokodaleden. Vandrare bör också hålla sig kontinuerligt uppdaterade kring eventuella avstängningar av leden och huruvida guiderna har en handlingsplan för om detta skulle vara fallet.

The Kokoda Track Authority (KTA) har vakter utstationerade längs leden och på flygplatserna, vilka tar ut avgifter från alla vandrare som inte har ett giltigt vandringstillstånd. Vandrare bör därför kontrollera att resebyrån/guiden har ordnat dessa tillstånd innan avresa.

Kokodaleden är fysiskt krävande och kräver god hälsa för att ta sig igenom.

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Öppettider:
Måndag-fredag 08.00-17.00

Papua Nya Guinea

PAPUA NEW GUINEA (Papua Nya Guinea) -
Consulate of Sweden in Port Moresby
Honorär generalkonsul: Trevan Clough

P O Box 1228
Boroko, NCD
Papua New Guinea

Besöksadress:
c/o Brianbell & Co Pty Ltd
Turumu Street, Boroko
Port Moresby

Tel: +675 325 8066
Fax: +675 325 8285
E-mail: pngsweden@brianbell.com.pg