Allmänna säkerhetsläget

Panama är tämligen säkert för turister men kriminaliteten är ändå högre än i de flesta europeiska länder. På grund av förekomsten av viss gatubrottslighet, bör resenärer iaktta försiktighet. Resor till provinsen Darien vid gränsen till Colombia bör endast ske med en organiserad researrangör till områden där polisnärvaro kan påräknas.

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg.

Läs mer om Terrorism och turism

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under regnperioden, som infaller mellan april och december, kan Panama drabbas av tropiska stormar och orkaner samt kraftig nederbörd som kan medföra översvämningar och jordskred. Under denna period uppmanas resenärer iaktta försiktighet vid resa i utsatta områden samt hålla sig väl informerade om framkomligheten på vägarna i landet.

Seismologisk aktivitet förekommer i Panama och mindre jordskalv förekommer.

Panamas räddningstjänst

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) är den statliga organisation som samordnar arbetet med katastrofhantering, räddning och förebyggande åtgärder mellan brandkåren, polisen, ambulansen och en stor mängd myndigheter.

Visumregler

För inresa i Panama som turist krävs ett giltigt pass med minst sex månaders kvarvarande giltighetstid och en returbiljett eller biljett för vidare färd. Svenska medborgare får stanna i Panama i upp till 90 dagar. För mer detaljerad information om inreseregler, kontakta Panamas migrationsmyndighet. Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Panama sker i enlighet med rådande bestämmelser. Ett föreläggande om böter kan utfärdas av myndigheterna om personen vid hemresan inte uppvisar en inresestämpel till Panama i passet. Enligt uppgift varierar böterna mellan 1000 och 5000 USD.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

Panama City har ett antal bra privata sjukhus och kliniker. Utanför huvudstaden är standarden på hälsovården sämre.

För information om vaccinationsskydd, kontakta vaccinationsmottagningen.

Vårdguiden/1177:s råd inför resa till Panama.

Zikavirus förkommer i Panama

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de panamanska fängelserna svåra och inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Följande råd till den som besöker Panama:

- Var ständigt uppmärksam på vad som sker i din omgivning.
- Undvik att exponera smycken, kameror, mobiltelefoner och andra värdesaker
- Var mentalt förberedd på att du kan råka ut för stöld/rån. Gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Vapen förekommer och motstånd från offret kan få mycket olyckliga konsekvenser.
- Förvara pass, kontokort och andra värdeföremål på säkert ställe. Tag istället med en passkopia för identifiering. Utfärdande av provisoriskt pass kostar SEK 1600. Om du reser med provisoriskt pass via USA krävs dessutom visering.
- Undvik trängsel och folksamlingar och ha alltid uppsikt över dina tillhörigheter.
- Iakttag försiktighet vid badning/simning. Starka undervattensströmmar kan förekomma och livräddningspersonal saknas oftast. Fråga om råd lokalt.
- Res med officiella taxibilar. Undvik svarttaxi samt undvik att lifta.
- Flera stölder har rapporterats från hyrbilar, undvik att lämna värdesaker eller bagage obevakat i bilen. Parkera helst på bevakade parkeringsplatser.
- Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och att resenären inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

Viktiga telefonnummer i Panama

911 el 104 Polis

911 el 103 Brandkår

911 el (+507) 264-4122 Ambulans

(+507) 316-3200 SINAPROC (nationell kris-och beredskapsinstitution)

Trafiksäkerhet

Resor utanför Panama City och andra större städer bör ej ske efter mörkrets inbrott. Påbörja resan i god tid och res endast på huvudvägar. Håll alltid bildörrarna låsta och rutorna stängda.

Försäkringsskydd

Tänk på att innan resan påbörjas teckna en giltig reseförsäkring eller se över om hemförsäkring omfattar reseskydd som täcker hela utlandsvistelsen.

Övriga upplysningar

Besök http://visitpanama.com/ för ytterligare upplysningar om Panama.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Panama City, Panama

Honorär generalkonsul: Ulla V. de Carbón

Postadress: Consulado de Suecia
Edf. Galerías Balboa, primer plano
Avenida Balboa y Calle Aquilino de La Guardia
Código postal 0816-04069
Panama City
Panama

Tel: +507 264 3748
Fax: +507 264 6358
E-post: consuladodesuecia.panama@gmail.com