Allmänna säkerhetsläget

Nya Zeeland är vanligtvis ett tryggt resmål och de normala reglerna gäller för vad man bör beakta vid resor utomlands.

På badstränder bör du noga följa strandvaktens anvisningar. För den egna säkerheten är det skäl att undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra faror i samband med havet.

Reseförsäkringsskydd är absolut nödvändigt och det finns även skäl att teckna en kompletterande försäkring, som täcker hobby- och fritidsverksamhet under semestern.

Terrorism

Terrorhotet på Nya Zeeland bedöms som lågt. För aktuell information rekommenderas nationella hemsidor, se;
New Zealand Security Intelligence Service

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Nya Zeeland befinner sig i ett jordbävningsområde. Myndigheternas anvisningar i fall av jordbävning och naturkatastrof bör noga följas.

Det råder milt tempererat havsklimat med små temperaturväxlingar och riklig nederbörd. Väderförhållanden kan skifta snabbt i vissa områden och hårt väder kan uppkomma. Vintrarna är relativt milda men i bergstrakter samt på Sydön (i södra delen av landet) kan temperaturen under vintertid ofta sjunka under noll grader. För rådande väderförhållanden och aktuella varningar se:
New Zealand MetService

Visumregler

Svenska medborgare kan stanna upp till tre månader utan visum i Nya Zeeland. Resenärer måste bevisa att de kan klara sig ekonomiskt och kunna visa upp en returbiljett. För mer information se:

Visas and Immigration

För inresa till landet behövs ett pass med en giltighetstid av minst tre månader efter den dag du har för avsikt att lämna Nya Zeeland. Dock kräver flera länder på vägen mellan Sverige och Nya Zeeland att passet har en giltighetstid på minst sex månader. Kontrollera därför passets giltighetstid samt vilka regler som gäller för det land du mellanlandar i. Då det inte finns någon svensk ambassad i Nya Zeeland går det inte att ansöka om ett nytt ordinarie pass där.

Nya Zeelands ambassad i Bryssel besvarar inte längre frågor om viseringar. För information om uppehålls- och arbetstillstånd för Nya Zeeland, vänligen se följande hemsidor;

Immigration NZ

NZ Visa Application Centres

eller kontakta NZ Visa Application Centre i London, tel +44 203 582 7499
E-mail: ttslondonnz@ttsvisas.com

Nya Zeelands ambassad i Bryssel:
Besöksadress: Avenue des Nerviens 9/31, B-1040 Bryssel, Belgien
Tel: +32 2 512 1040
Fax: +32 2 513 4856
Email: nzemb.brussels@mfat.govt.nz
Website: www.nzembassy.com/belgium
Öppettider: Mån-fre 09.00-13.00, 14.00-17.30

Nya Zeeland har mycket strikta införelseregler för en mängd olika varor och personliga tillhörigheter, exempelvis frukt, honung och mejeriprodukter. Ett äpple, t ex kvarglömt i handbagaget ger böter av 400 NZ Dollar. Det är också viktigt att deklarera campingutrustning, golfklubbor, fiskeutrustning och produkter gjorde av djurskinn. Att försöka föra in dessa varor i landet kan leda till dryga böter och fängelse. För mer information, se
New Zealand Customs Service

Nya Zeelands regering har också in informativ hemsida för utresande som även kan vara till användning för den som ska åka till landet.
Nya Zeelands regerings reserekommendationer

Förfrågningar om turistinformation om Nya Zeeland lämnas av Nya Zeelands ambassad i Bryssel, se också
New Zealand Tourism

Hälso- och sjukvård

Sjukvård och tandvård håller hög standard. De största sjukhusen har akutmottagningar dygnet runt. Det finns inget avtal om socialskydd eller sjukförsäkring mellan Sverige och Nya Zeeland. För den skull ligger en omfattande reseförsäkring i resenärens eget intresse.

Du bör vara försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen. UV-strålningen är mycket stark eftersom ozonlagret är tunt.

Mer information hittar du här:
1177 Vårdguiden Nya Zeeland

Lokala lagar och sedvänjor

Nya Zeeland tillämpar en mycket strikt narkotikalagstiftning och även mindre mängder "soft drugs" kan resultera i fängelsestraff och deportering.

Läkemedel och medicin för eget bruk får införas. Den som regelbundet tar medicin eller lider av sjukdom bör ta med intyg – på engelska - från läkare om medicin och lämplig behandling vid insjuknande.

På Nya Zealand har många platser namn på Maori som är ursprungsbefolkningens språk. 23% av befolkningen talar Maori.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt är den personliga säkerheten god. Iaktta normal försiktighet. Trafikolyckor förekommer relativt ofta (se trafiksäkerhet nedan).

Inbrott i bil är mycket vanligt och förekommer överallt i landet. Tänk på att aldrig lämna någonting synligt i en parkerad bil, särskilt inte pass och andra värdesaker i parkerad bil.

Trafiksäkerhet

I Nya Zeeland råder vänstertrafik. Var därför extra vaksam i trafiken - oavsett om du är bilist, cyklist eller fotgängare. Det är lag på att använda bilbälte. Det finns många hastighetsövervakningskameror och böter för trafikförseelser är dryga.

Det är tillåtet att använda internationellt körkort eller ett svenskt körkort (men då tillsammans med en engelsk översättning) upp till ett år efter ankomst. Därefter måste man ansöka om ett nya zeeländskt körkort.

Försäkringsskydd

Sjukvårdskostnader i Nya Zeeland är höga. Att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring innan resan är därför mycket viktigt. I hemförsäkringen ingår ofta ett omfattande reseskydd men det gäller normalt bara de första 30 eller 45 dagarna. Även vissa banker och kreditinstitut erbjuder ibland reseförsäkringar beroende på hur man betalar för sin resa. Om du ska prova på exempelvis dykning, bungyjump och liknande bör du se till att försäkringen även täcker den sortens aktiviteter.

Övriga upplysningar

Det är möjligt att skicka ett textmeddelande (SMS) till 7233 för att lämna ett färdmeddelande. Det kan röra sig om resan hem eller en sen kväll ute. semester inom landet, promenad eller annat. Syfte med databasen är att underlätta lokaliseringen vid ett eventuellt försvinnande. Se:
Telecom New Zealand

Polisen och turistmyndigheten rekommenderar också att resenärer till mer svårtillgängliga områden rapporterar in en färdplan till en närliggande turistbyrå eller anhöriga.

Inför resan bör du noga kontrollera att passet är helt och att det är giltigt en längre tid. Då det inte finns någon svensk ambassad i Nya Zeeland går det inte att ansöka om ett nytt ordinarie pass där.

Det går att ansöka om provisoriskt pass (nödpass) vid honorärkonsulatet i Wellington. Tänk på att passet är en värdehandling och om det kommer i fel händer kan du riskera att utsättas för identitetsstöld. Om du förlorar passet bör du kontakta polisen i Nya Zeeland och svenska honorärkonsulatet i Auckland eller Wellington eller en svensk ambassad för att spärra det.

Det allmänna nödnumret är 111 och omfattar polis, brandkår, ambulans och räddningstjänst (Search and Rescue).

Infrastruktur och mobiltelefoninät
I Nya Zeeland liksom i Australien är det vanligt att mobiltelefontäckning saknas helt. Det kan därför vara bra att tala om för anhöriga hemma när du beger sig till områden där mobiltelefoninät saknas och därför inte kan nås under resan. Myndigheterna får ofta samtal från oroliga anhöriga i Sverige om att kontakten upphört.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Wellington och ett honorärt konsulat i Auckland.

Konsulatet i Auckland

Öppettider enligt överenskommelse

Honorär konsul: Frank Olsson

Consulate of Sweden
6 Renall Street
Freemans Bay
Auckland 1011
New Zealand

Tel: +64-(0)-21 989 414
Fax: +64-9-909 75 31
Email: frank@olsson.co.nz

Svenska konsulat

Generalkonsulatet i Wellington

Öppettider och telefontid:
Måndag, tisdag och fredag 10-12 (stängt onsdag och torsdag)
Besökstid: enligt överenskommelse

Honorär generalkonsul: Hon William P. Jeffries
Honorär vicekonsul: Tinni Lindén

Consulate-General of Sweden
P O Box 125 38
Wellington 6144
New Zealand

Besöksadress:
Level 7
Molesworth House
101 Molesworth Street
Thorndon
Wellington 6011

Tel: +64-4-499 9895
Fax: +64-4-499 1464
E-mail: sweden@xtra.co.nz