Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Nederländerna är stabilt.

Terrorism

Nederländska myndigheter bedömer att risken för terroristattentat riktat mot Nederländerna från internationell terrorism är substantiell, vilket innebär den näst högsta nivån på en femgradigskala.

Nederländerna använder en femgradig skala för sannolikheten för terrorattentat:
1. minimal
2. limited
3. significant
4. substantial
5. critical

Den nederländska myndighet som ansvarar för information om terrorismhot och samordning av bekämpandet av terrorism är:
National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV)
Myndigheten publicerar aktuell information om läget i Nederländerna och gör en bedömning av den aktuella hotbilden.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT , har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Isil i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på Regeringens hemsida

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Klimatet i Nederländerna är i allmänhet mildare än i Sverige.
Snöfall kan orsaka stora besvär i trafiken.
Delar av Nederländerna ligger under havsnivån. Landet har lång erfarenhet av att skydda sig mot översvämmningar.

Visumregler

Ta med dig passet eller det nationella ID-kortet. Vid identitetskontroll kan du behöva styrka ditt medborgarskap. Passet och det nationella ID-kortet är de enda svenska ID-handlingar som visar medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet.
Beställ kortet gratis hos Försäkringskassan.
Försäkringskassan

Läs mer om det Europeiska sjukförsäkringskortet:
Europeiska kommissionens webbsida för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Lokala lagar och sedvänjor

Kungadagen - en populär helgdag!
I Nederländerna firar man 'Kungadagen' den 27 april (eller den 26 april i det fall den 27:e infaller på en söndag), med marknader, konserter och andra evenemang. Speciellt i Amsterdam är firandet mycket stort och det är inte ovanligt att staden är helt avstängd och totalt oframkomlig under firandet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Var noga med att alltid ha fullständig uppsikt över dina värdesaker när du reser och lämna inte dina väskor obevakade. Tyvärr förekommer det att turister blir bestulna på pengar och värdefulla saker när de besöker bl.a. Amsterdam. Tjuvarna slår ofta till på Amsterdams Centralstation eller i spårvagnar eller på tåget mellan Amsterdam Centraal och flygplatsen Schiphol. Skulle du råka ut för stölder, så anmäl detta till polisen, tfn: 0900-8844.

Nederländska brottsofferjouren (Slachtofferhulp Nederland, SHN) ger stöd till personer som blivit utsatta för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer, tfn: 0900-0101.

Trafiksäkerhet

Livlig cykeltrafik
I Nederländerna finns det många och bra cykelbanor och cykelvägar och cykeln är ett populärt transportmedel. Cykelbanor är ofta utmärkta med rödfärgad asfalt och där cyklas det mycket och fort. Som gående är det viktigt att vara uppmärksam: undvik att gå på cykelbanor och se upp när du korsar en cykelbana!

Försäkringsskydd

Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att du har tecknat en reseförsäkring eller en hemförsäkring med reseskydd innan resan påbörjas.

Övriga upplysningar

Nödnummer
Det allmänna nödnumret är 112

Betala med kort/kontanter
Det är inte alltid möjligt att betala med kort (Visa/MasterCard) i affärer och restauranger i Nederländerna.

Turistinformation om Nederländerna
http://www.holland.com/se/tourism.htm

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Haag, Nederländerna. Här finner du våra kontaktuppgifter och öppettider, notera dock att öppettiderna varierar med avseende på typen av ärende.

OBS! Avvikande öppettider i samband med svenska och nederländska helgdagar kan förekomma.

AMBASSADENS BESÖKSTIDER

Besökstider för ansökan om nytt pass:
Endast efter elektronisk tidsbokning,
Tis. 09.00-12.30
Tors. 13.30-15.50

Besökstider för att hämta pass
Mån: 09.00-12.00
Ons: 09.00-12.00

Besökstider för ansökan om samordningsnummer och äktenskapscertifikat
Ons & tors: 09.00-12.00

Besökstider för övriga frågor
Mån - Fre: 9.00-12.00

TELEFONTIDER
Receptionen
Mån - Fre: 09.00-12.30 och 13.30-15.00

Konsulära ärenden och pass
Mån & ons: 13.30-15.00
Det är ofta många som ringer. E-posta gärna din fråga. Det är inte möjligt att boka passtid per telefon eller e-mail.
E-post: ambassaden.haag@gov.se

Svenska konsulat

Amsterdam

Honorär generalkonsul: Edgar F.L. Peer

Postadress: Consulate of Sweden
Baambrugse Zuwe 171
3645 AG Vinkeveen

Tel: +31 29 426 7249
E-post: sweden@amsterdamconsulaat.nl

Svenska konsulat

Groningen

Honorärkonsul: Lukas Joel

Adress: Rostockweg 11
9723 HG Groningen

Postadress: Consulate of Sweden
P.O. Box 580
9700 AN Groningen

Tel: +31 50 544 5780
E-post:noordnederland@zweedsconsulaat.nl

Svenska konsulat

Rotterdam

Honorär generalkonsul: Ben Vree

Postadress: Swedish Consulate
Aquavite b.v.
De Lairesselaan 78
3062 PK Rotterdam

Tel: +31 6 5314 8392
E-post:bernard.vree@gmail.com