Allmänna säkerhetsläget

Malta anses allmänt som ett tryggt resmål. Till skillnad från sina grannländer har under senare år inga terroristattacker eller liknande våldsdåd ägt rum på denna Medelhavsö.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Malta är förskonat från naturkatastrofer. I yttersta undantagsfall kan svaga skalv kännas vid jordbävningar i grannländer. I samband med kraftiga regn kan vissa områden tillfälligt översvämmas, men detta händer sällan och är då kortvarigt.

Visumregler

Samma regler som i andra EU/Schengen-länder gäller.

Maltas ambassad i Köpenhamn

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Allmänna standarden på sjukvården är god. Det finns ett statligt sjukhus kallat Mater Dei. Härtill kommer ett antal statliga polikliniker i de större städerna. Vidare finns privata sjukhus och kliniker.

Mater Dei Hospital

St James Capua Hospital

Information om Malta på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Malta följer I stort sett samma regler som andra EU-länder vad gäller normal social samlevnad, till exempel rökförbud. Vid besök i kyrkor eller på andra religiösa platser skall utmanade klädsel undvikas. Malta har vänstertrafik.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Malta är överlag ett säkert land. Man skall dock på sedvanligt sätt vara vaksam när det gäller ens privata tillhörigheter. Ungdomar och studenter uppmanas till extra vaksamhet då de besöker nöjesdistriktet känt som ”Paceville”.

Trafiksäkerhet

Malta har vänstertrafik. Vid rusningstid är trafiken mycket intensiv och den ovane trafikanten bör vara särskilt försiktig. Kollektivtrafiken sköts med bussar som är relativt moderna och med rimliga biljettpriser.

Försäkringsskydd

Tänk på att alltid ta med det europeiska försäkringskortet när du reser. EU-kortet gäller för både akut och vanlig sjukvård och ambulanstransport på plats men inte för mer omfattande sjukvård eller sjuktransport till Sverige. Kortet kan beställas från Försäkringskassan.

Beställning av Europeiskt försäkringskort

Annan reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd rekommenderas. Kostnader för till exempel sjuktransport till Sverige täcks nämligen inte av försäkringskortet och kan för en oförsäkrad person bli mycket höga.

Övriga upplysningar

Malta är Europas sydligaste land och ligger längre söderut än både Alger och Tunis. Det gör att sommarmånaderna är heta och inte sällan med hög luftfuktighet. Temperaturen överstiger då ofta 30-35 grader C, varför det är viktigt att hålla vätskebalansen.

Om man reser i taxi skall man se till att taxametern fungerar innan man anträder resa. Skulle taxameter saknas rekommenderas starkt att man gör upp om priset på resan innan den påbörjas.

Pengar
Maltas valuta är Euro och bankomater finns över hela landet. Pengar kan också överföras från Sverige genom till exempel Western Union.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Malta, Valletta

Honorärkonsul: Karl Gollcher
Vice konsul: Mark F Gollcher

Adress: Consulate of Sweden
19, Zachary Street
Valletta

Postadress: Consulate of Sweden
19, Zachary Street
Valletta
VL 1133 Malta

Tel: +356 25 69 17 90
Fax: +356 21 23 41 95
E-post: consulategeneral@gollcher.com