Allmänna säkerhetsläget

Trots den ökade brottsnivån avlöper de allra flesta besök i Lesotho utan några allvarligare incidenter. Du bör dock vara försiktig, särskilt i trafiken, efter mörkrets inbrott och när du hanterar pengar eller värdesaker.

Lesotho är ett av de minsta länderna i Afrika. Klimatet är tempererat med kyliga, torra vintrar och varma, regniga somrar. Ibland förekommer längre torrperioder. Landets lägsta punkt är högst i världen (1400 meter över havet) och i det bergiga landskapet hittar du en av Afrikas få skidbackar.

Terrorism

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Visumregler

Svenska medborgare som besöker Lesotho som turist eller på grund av affärer behöver ingen visering om besöket är upp till 14 dagar.

För mer information om ansökan om visering till Lesotho kontakta VisaHQ.

Ni kan även kontakta ”Lesotho High Commission” i Pretoria för ytterligare frågor och information.

lesotho-pretoria@foreign.gov.ls

+27 12 460 7648

391 Anderson Street
Cnr. Thomas Edison
Menlo Park 0081
P O Box 55817, Arcadia 0007
Pretoria
South Africa

Ni kan även kontakta myndigheterna i Lesotho.

Maseru Moshoeshoe International Airport
Maseru Airport Location: 11mls/18kms South of Maseru
Airport Phone Number: +266 2235 0777
Maseru Flight Information: +266 2235 0418/9, 0730-1730

Hälso- och sjukvård

Det finns endast begränsad grundläggande sjukvård (inklusive ambulanssjukvård) i Lesotho. Vid allvarligare sjukdom rekommenderas du därför att använda sjukvårdsresurser i Bloemfontein, Sydafrika, ca 90-minuters bilresa (140km) från Maseru.

Lokala lagar och sedvänjor

Som alltid när man är ute och reser är det viktigt att följa landets egna lagar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Du bör undvika att öppet bära kameror och andra värdesaker samt enbart medföra mindre summor i kontanter.

Det kan vara god idé att medföra kopior på vissa värdehandlingar, t ex pass.

Du bör undvika att promenera på folktomma gator och områden kvälls- och nattetid, framförallt i Maseru. Ta i förväg reda på vilka gator och stråk som utgör särskild rånrisk.

Lämna aldrig handväska, mobiltelefon eller dylikt obevakade vid till exempel restaurang- eller barbesök.

Du bör undvika att under kväll och natt färdas med lokal taxi som du vinkar in från gatan, särskilt om du inte har sällskap. Använd istället förbeställd taxi.

Det har skett en ökning av vapenrelaterade brott. Sporadiska demonstrationer förekommer.

Trafiksäkerhet

Lås dörrar, stäng fönster och undvik att ha värdeföremål synliga då du kör bil. Kör försiktigt, framförallt nattetid och särskilt på landsbygden då vilda djur och lösgående kreatur äventyrar säkerheten på vägarna. Trafiksäkerheten är väsentligt lägre än i Sverige och antalet olyckor är många, även om många vägar är av god kvalitet.

Försäkringsskydd

Vi rekommenderar resenärer till Lesotho att se över sitt försäkringsskydd före inresan så att full täckning finns för rese- och sjukvårdskostnader.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Lesotho.

Ta ut pengar
Det finns ett par uttagsautomater i Lesotho (First National Bank och Standard Bank). Sydafrikanska rand accepteras som officiell valuta tillsammans med den lokala valutan loti.

Hiv/Aids
Hiv/aids är Lesothos största utvecklingsproblem. Knappt var fjärde vuxen i landet bär på viruset. Det är därför viktigt att du är medveten om omfattningen av epidemin och tar personligt ansvar för ditt beteende.

Hiv smittar via kroppsvätskor som blod, sädesvätska och bröstmjölk. Hiv smittar inte genom kramar eller att man delar bestick, tallrikar, muggar eller toalettsitsar. Hiv smittar inte heller via myggbett.

Hiv är ett virus som framförallt smittar genom oskyddat sex. Det bästa sättet att skydda sig mot viruset är att använda kondom.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat