Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

UD avråder därtill från alla resor till provinserna Nord- och Sydkivu, inklusive provinshuvudstäderna Goma (Nordkivu) och Bukavu (Sydkivu).

Ursprungligt beslut om avrådan fattades den 13 oktober 2006. Den senaste ändringen beslutades den 20 november 2012. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Ambassaden vill uppmärksamma svenskar och nordbor på att situationen fortfarande är osäker i Kinshasa och förväntas förbli osäker under den resterande delen av året. Med anledning av detta uppmanas svenskar och övriga nordbor i DRK att undvika folksamlingar, vara uppmärksamma på nyhetsrapporteringen och visa extra försiktighet vid förflyttningar utanför Gombe.

Vissa flyg till och från Kinshasa kan komma att ställas in med kort varsel. Kontakta flygbolaget för att säkerställa ankomst eller avgång.

Risk för social oro under 2016

Den nationella dialogen gällande landets presidentval pågår i Kinshasa sedan den 1 september med kortare avbrott. Oroligheter i större städer, främst Kinshasa, i samband med denna dialog kan inte uteslutas.

DR Kongo befinner sig i en period då ett flertal val ska förberedas, vilket enligt den ursprungliga planeringen skulle kulminera i nationella val i november 2016. Att valen nu försenas i strid med landets konstitution ifrågasätts starkt av oppositionen. Regelbundet organiseras politiska möten och demonstrationer i städer runtom i landet. Opposition har annonserat manifestationer den 19 oktober och den 19 november. Dessa demonstrationer resulterar emellanåt i social oro och våldsamheter, när demonstranter drabbar samman med polis och säkerhetsstyrkor.

Fram till att val kan hållas föreligger en förhöjd risk för politiska manifestationer som kan spilla över i våld. Den 19 december, då enligt konstitutionen en ny president borde installeras, utgör ett särskilt kritiskt datum. Ambassaden uppmanar därför alla nordbor att vara ständigt uppmärksamma på nyhetsrapportering, och att undvika folksamlingar och onödiga förflyttningar i närheten av demonstrationsplatser.

Ambassaden har sett att folksamlingar och demonstrationer ibland leder till trafikstörningar på väg till och från den internationella flygplatsen N’Djili. I september 2016 blev även flera internationella flyg inställda. Nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma vid förflyttningar till och från flygplatsen under perioder av social oro.

Östra DR Kongo:

Säkerhetsläget i Kivuprovinserna i östra DR Kongo är fortsatt ytterst spänt och instabilt. Den kongolesiska armén (FARDC) har inlett en offensiv mot rebellgrupper i bägge provinserna. Det rapporteras återkommande om stridigheter mellan olika väpnade grupper och FARDC. Den senaste tiden har också kidnappningar rapporterats i Nordkivu.

Även i delar av provinserna Orientale (fr.a. i Ituri-distriktet) och Katanga är situationen instabil och ambassaden uppmanar till särskild försiktighet vid förflyttningar i dessa provinser.

Allmänna säkerhetsläget

Demokratiska republiken Kongo har upplevt flera perioder av instabilitet under de senaste decennierna, då främst i den östra delen av landet som drabbats av krig och konflikt. Detta har lett till omfattande flyktingströmmar både i Kongo och till grannländer och fortsätter att skörda civila offer.

Situationen för mänskliga rättigheter kännetecknas av godtyckliga frihetsberövanden, plundringar, utpressning, kidnappningar, tortyr, våldtäkter, stympningar och utomrättsliga avrättningar. Grova kränkningar drab­bar främst civilbefolkningen och situationen är allvarligast i de östra delarna av landet. Det humanitära läget är ytterst svårt, massiva folkomflyttningar sker kontinuerligt till följd av att säkerhetsläget är så instabilt.

I princip råder en närapå absolut straffrihet, med en avsaknad av fungerande statliga institutioner, korruption på alla nivåer, låg utbildningsnivå, säkerhetsproblem och svår fattigdom. Sedan ett antal år tillbaka innehar DR Kongo en av de sista platserna på FN:s utvecklingsorgan UNDP:s Human Development Index. (År 2015 befinner sig landet på 176 plats av 182 länder)

Ett femtiotal rebellgrupper av både kongolesisk och utländsk härkomst opererar i östra DR Kongo och försörjer sig bland annat på illegal utvinning av mineraler, beskattning av civila och skogsavverkning. Landets nationella säkerhetsstyrkor, främst den nationella armén (FARDC), presidentgardet, säkerhetstjänsten (ANR) och polisen (PNC), är skyldiga till en stor andel av de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter och folk­rätten i stort. De övriga milisgrupperna som verkar på kongolesiskt territorium gör sig också skyldiga till grova övergrepp (såsom M23, hutumilisen FDLR, Herrens befrielsearmé LRA, ADF och diverse mai mai-grupperingar).

FN:s fredsbevarande mission, MONUSCO, har ett omfattande mandat. Arbetet försvåras av den komplexa situationen och DR Kongos storlek. (DR Kongo är fem gånger större än Sverige och har mycket bristande infrastruktur.)

Den 30 december 2013 förekom strider och skottlossning i Kinshasa i samband med att radio- och TV-huset, militärhögkvarteret och flygplatsen angreps. Liknande händelser rapporterades samma dag även från Lubumbashi och andra städer i DR Kongo. Den 22 juli 2014 uppstod skottlossning i centrala Kinshasa, då ett antal beväpnade personer trängde in i försvarsmaktens högkvarter (Camp Tshatshi). Vid bägge händelserna återgick situationen till det normala efter ett par timmar. I januari 2015 utbröt oroligheter i Kinshasa, Goma, Bukavu och flera andra städer i DRK i anslutning till demonstrationer mot ett kontroversiellt förslag till ny vallag. Sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor (polis och militär) ledde till flera dödsfall och skadade. Det rapporterades om plundring och andra våldsyttringar. Många skolor, butiker och kontor var stängda och rörligheten kraftigt begränsad. Myndigheterna stängde av sms- och internettrafik. Under 2016 har ett flertal våldsamma demonstrationer förekommit främst i Kinshasa men även i övriga stora städer. Senast i september 2016 rapporteras det att närmare ett femtio-tal människor miste livet i Kinshasa under 2 dagars sammandrabbning i samband med att presidentvalet inte lystes ut som planerat enligt konstitutionen.

Ambassadens reseinformation uppdateras kontinuerligt eller då något av särskilt intresse finns att förmedla.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i DR Kongo. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

DR Kongo har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året. Blixtnedslag, nedfallna träd, översvämningar och jordskred hör till vanligheterna.

Nyiragongo-vulkanen utanför Goma i provinsen Nordkivu är aktiv och får återkommande utbrott. Det senaste större vulkanutbrottet ägde rum 2002. Jordbävningar förekommer också i DR Kongo. Den senaste ägde rum den 6 augusti 2015 och uppmätte 5.8 på Richterskalan.

Visumregler

Svenska medborgare som reser till DR Kongo måste ha giltig visering utfärdad före inresan i landet. Ansökan om visering lämnas till DR Kongos ambassad i Stockholm.

Adress: Stjärnvägen 2, 7 fl., Box 1171, 181 23 Lidingö.

Tel: 08-7658380. Fax: 08-7658591.

E-post: missionrdchbstockholm22@gmail.com

Passet ska vara giltigt minst i sex månader från och med inresan i landet. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk.

Vid utresa med flyg från DR Kongo ska flygplatsskatt ("Go Pass") om 50 USD, samt lokal statistikskatt ("Taxe statistique") om 5 000 CDF, erläggas.

DR Kongo erkänner inte dubbelt medborgarskap. Läs mer om vad detta kan innebära på UD:s hemsida under rubriken Dubbelt medborgarskap: för- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

Resenärer till DR Kongo bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Utbrott av gula febern har rapporterats under 2016. För mer information, läs vidare på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/gula-febern-angola-2015-/

Malaria är vanligt förekommande i DR Kongo. Vidare förekommer kolera och tyfoidfeber i vissa delar av landet. På grund av det tropiska klimatet och dåliga sanitära förhållanden kan olika epidemier lätt uppstå.

DR Kongo har drabbats av utbrott av Ebolasmitta sju gånger sedan 1976. Senaste utbrottet - som dock inte hade något samband med epidemin i Västafrika - ägde rum 2014 och orsakade 49 dödsfall. Vid samtliga tillfällen hittills har smittan varit begränsad till områden långt från landets största städer. För information om Ebola, hur det smittar, vad man kan göra för att själv undvika smitta, råd till resenärer med mera, läs på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ebola-vastafrika-2014/

Sjukvården i DR Kongo håller generellt låg standard. Utanför Kinshasa saknas i många fall tillgång till adekvat vård. I Kinshasa finns kliniken Centre Privé d'Urgence (CPU) som erbjuder akut- och intensivsjukvård.

Telefonnummer till CPU: +243898950302, +243898950301, +243898950305.

I svårare fall kan medicinsk evakuering till Sydafrika vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering bör undvikas på allmänna platser, i synnerhet i närheten av gränser eller militära installationer. Journalister och fotografer måste ha tillstånd för att göra intervjuer eller fotografera. Otillbörligt fotograferande kan i vissa fall leda till frihetsberövande. Generellt kan det inte rekommenderas att fotografera människor utan deras samtycke.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt gäller att svenska medborgare bör följa nyhetsrapporteringen och försöka undvika alla slags demonstrationer, manifestationer och folksamlingar och kontinuerligt se över de egna säkerhetsrutinerna.

Liksom många andra afrikanska storstäder brottas Kinshasa med säkerhetsproblem, som hög brottslighet, faror relaterade till trafiken och bristfällig sjukvård.

Ambassaden uppmanar till försiktighet vid förflyttningar inom huvudstaden efter mörkrets inbrott. Undvik att färdas ensam i bil. Håll kontakt med kollegor/vänner inför och i samband med förflyttningar. Förflyttningar till fots bör noga övervägas under dygnets ljusa timmar, och undvikas under de mörka.

Besökare i Kinshasa kan råka ut för falska poliser som i bil kör bredvid ett till fots gående tilltänkt rånoffer, presenterar sig med falsk legitimation och ber fotgängaren följa med i bilden "för identifiering". Skulle en sådan situation uppstå, uppträd bestämt, vägra – om möjligt – att följa med i bilen och ta dig snarast till närmaste vad du kan bedöma säkra plats (restaurang, kontorsbyggnad, vaktkur och liknande).

I vissa fall kan det i en rånsituation vara klokast att släppa från sig sina värdesaker och sedan bestämt avlägsna sig från platsen. Som regel är det endast värdesakerna som är föremål för intresse. Ha inte mer kontanter än nödvändigt på dig.

Kinshasas flygplats håller inte europeisk standard. Det saknas säkra, allmänna transportmöjligheter till stadens centrum. Resenärer rekommenderas att se till att bli mötta på flygplatsen.

Trafiksäkerhet

Vägstandarden i DR Kongo är mycket bristfällig. Utanför Kinshasa och de större städerna är endast några få sträckor är asfalterade. Även inne i städerna kan vägstandarden vara undermålig. Trafikolyckor och andra farliga trafiksituationer uppstår ofta. På grund av bristande säkerhet kan allmänna transporter inte rekommenderas. Taxi kan inte heller anses tryggt förutom den taxiservice som erbjuds av de större hotellen i Kinshasa.

Vid bilfärd bör rutor hållas stängda och bildörrar låsta.

På grund av säkerhetsskäl bör tågresor undvikas.

Försäkringsskydd

Alla resenärer bör ha heltäckande reseförsäkring som täcker kostnader för sjukvård och medicinsk evakuering. Kontrollera noga före resan vad försäkringen avser och om den är giltig för DR Kongo.

Övriga upplysningar

Inga för närvarande.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo

Besökstid för allmänheten:
måndag-fredag 09.30-12.30

Besökstid för passärenden:
tisdagar och torsdagar kl 14:00 - 16:00.

Telefonförfrågningar angående migrationsfrågor:
måndag-torsdag 14.00-15.00 och fredag 10.00-11.00.

Kontrollera din ansökan (uppehålls- och arbetstillstånd, m.m.)

Se om din ansökan är registrerad eller om du har fått ditt beslut:

Svenska

http://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Kontrollera-din-ansokan.html

Engelska

http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Check-your-application.html

Besök oss:
93, avenue Roi Baudouin
Kinshasa-Gombe

Postadress
Ambassade de Suède
B.P. 11096
Kinshasa-Gombe
Demokratiska republiken Kongo

Tel, fax, e-post:
Tel: +243 99 930 11 02
E-post: ambassaden.kinshasa@gov.se