Aktuella händelser

I den aktuella eftervalsperioden får säkerhetsläget fortfarande anses vara osäkert.

4 april uppstod tunga strider mellan beväpnade grupper och kongolesiska armén i södra Brazzaville. En milisgrupp tros ha angripit en militär postering och satt en polisstation i brand. Den kongolesiska armén besvarade angreppet och eldstrider pågick under natten och delar av följande dag.

Under september månad har det rapporterats om flera väpnade attacker i Pool-området på bl.a. tåget som går mellan Pointe Noire och Brazzaville.

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar i Kongo-Brazzaville uppmanas att fortsättningsvis iakttaga försiktighet. I den utsträckning förflyttningar sker bör folksamlingar och områden för demonstrationer undvikas. Svenskar uppmanas att undvika förflyttningar efter mörkrets inbrott och tillse att bostadens säkerhet är god. Följ alltid nyhetsrapporteringen.

Svenskar uppmanas att anmäla sin närvaro till ambassaden via länken längst ner på sidan.

Republiken Kongo (Kongo Brazzaville) tillhör världens fattigaste länder. Landet härjades av inbördeskrig på 1990-talet men det politiska och säkerhetsmässiga läget har generellt förbättrats sedan dess.

Landets myndigheter är korrumperade; poliser, militärer och andra myndighetspersoner är underbetalda och mutor och trakasserier mot lokalbefolkningen och mot resenärer är vanligt förekommande. Infrastrukturen är undermålig och det är därför relativt svårt att resa inom landet.

I Likoualadepartementet, som gränsar mot Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska republiken finns ett stort antal flyktingar från dessa länder och säkerhetssituationen i departementet är problematisk. Gränstrakterna mot Centralafrikanska republiken bedöms som ytterst osäkra med hänsyn till de okontrollerade rebellelement som rör sig i området.

I Pooldepartementet är säkerhetsläget dåligt på grund av närvaro av rebellgrupper och repression av polis och säkerhetsstyrkor och bör därför undvikas. Även vägen RN1 bör inte användas av resenärer. Incidenter har även rapporterats från departementet Cuvette Ouest i nordvästra delen av landet.

Resenärer bör undvika att resa nattetid i hela landet.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i Kongo Brazzaville. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Republiken Kongo har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

Visumregler

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Republiken Kongo. Ansökan om visering görs vid Kongos ambassad i Stockholm:

Embassy of the Republic of the Congo
Västmannagatan 15
11124 Stockholm
Telefon: 08-300590
E-post: ambacosuede@hotmail.fr; contacts@ambacongo.se

Passet måste vara giltigt för hela vistelsetiden. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk för inresa i landet.

Hälso- och sjukvård

Resenärer till Republiken Kongo bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Malaria är vanligt förekommande. Även chikungunya förekommer. Utbrott av rabies har rapporterats från Pointe-Noire.

Sjukvården håller generellt låg standard, särskilt utanför Brazzaville och Pointe-Noire. I svårare fall kan medicinsk evakuering vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Undvik att fotografera officiella byggnader, hamnar, flygplatser och militära anläggningar. Även i övrigt bör försiktighet iakttas vid fotografering. Otillåten fotografering kan leda till frihetsberövande.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer uppmanas vara vaksamma i städerna Brazzaville och Pointe Noire där det förekommer militära vägspärrar. Förflyttningar nattetid bör undvikas.

Förflyttningar utanför statskärnan i Pointe-Noire bör också undvikas.

Utanför städerna, fr.a. i Pool-regionen, förekommer rån och banditverksamhet.

Trafiksäkerhet

Vägnätet håller låg standard utanför städerna. Under regnperioderna blir många vägar ofarbara. Det förekommer vägspärrar där ID-handlingar efterfrågas. Körning nattetid rekommenderas inte.

Resor med tåg bör undvikas då järnvägsnätet håller låg standard och den personliga säkerheten inte kan garanteras.

Försäkringsskydd

Resenärer bör ha giltig reseförsäkring, inklusive sjukförsäkring för hela vistelsetiden i Republiken Kongo. Medicinsk vård måste ofta betalas kontant.

Övriga upplysningar

Sverige kan erbjuda begränsad konsulär assistans genom honorärkonsulaten i Brazzaville och Pointe-Noire.

Frankrike har konsulärt ledningsansvar i händelse av kris. För mer information hänvisas till Frankrikes ambassad i Brazzaville: http://www.ambafrance-cg.org/

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Brazzaville, Kongo

Expeditionstid: mån-fre 08.30-13.00, 15.00-18.00

Honorärkonsul: Dominique Picard

Adress: Consulat de Suède
ISD
3, rue Père Bessieux
Centre-ville
Brazzaville

Postadress: Consulat de Suède
B.P. 13945
Brazzaville

Tel: +242055513251
+242066647323
E-post: picardbzv@yahoo.com

Svenska konsulat

Pointe-Noire, Kongo

Expeditionstid: mån-fre 08.00-12.00, 15.00-17.00 (tidsbokning rekommenderas)

Honorärkonsul: Christophe Bonnet

Adress: Consulat de Suède
Lotissement Tchicobo
Arrondisement 1
Pointe-Noire

Postadress: Consulat de Suède
B.P. 5605
Pointe-Noire
Congo

Tel: +242-055590192
+242-055334411
E-post: greendeltacongo@yahoo.fr