Allmänna säkerhetsläget

Kiribati är ett örike i Stilla Havet bestående av Gilbert-, Phoenix-, och Linjeöarna. Trots att landet är relativt litet när det kommer till landmassa (ca 810 kvadratkilometer) sträcker sig ögrupperna över en yta på ungefär 3,5 miljoner kvadratkilometer.

Språken som används är I-Kiribati och engelska. Tidsskillnad jämfört med Sverige är +11 vid svensk sommartid, +13 vid svensk vintertid.

Landet har strax över 100.000 invånare varav nästan hälften bor på Tarawa-atollen som fungerar som huvudstad för Kiribati. Huvudsakliga inkomstkällor är fiskelicenser som står för mer än hälften av budgeten och export av kopra, kokosnötter och fisk. Ekonomiskt bistånd utgör 20-25 % av budgeten. Brist på kvalificerad arbetskraft och överbefolkning är ett hinder för ekonomisk utveckling.

Senaste valet ägde rum i december 2015 och januari 2016. Nuvarande president är Taneti Maamau.

Det är ytterst rekommenderat att teckna en omfattande reseförsäkring som täcker sjukvård.

Terrorism

Terrorism är globalt förekommande och normal försiktighet bör iakttas även i Kiribati. Särskild vaksamhet rekommenderas på platser där många människor rör sig.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Kiribati är beläget i ett relativt lugnt seismiskt område men omges av den så kallade ”Pacific ring of fire”. Detta innebär att kraftiga jordskalv i andra delar av Stilla Havsområdet kan ge upphov till tsunamivågor som i värsta fall kan drabba även Kiribati. Landets låglänta geografi gör det särskilt utsatt vid en eventuell tsunami.

Landets läge runt ekvatorn gör att landet ligger i utkanten av det bälte av länder som drabbas av tropiska cykloner. Stormar och regnoväder med översvämningar och avstängda vägar som följd inträffar dock tidvis mellan oktober och maj.

Under 2015 drabbades Kiribati först av 'King tides' i januari och februari, följt av cyklonen Pam som i mars påverkade de södra öarna.

Visumregler

Resenärer behöver ett pass med en giltighetstid motsvarande resans längd (till dess att du lämnar landet). Länder på vägen mellan Sverige och Kiribati kräver ibland en utökad giltighetstid. Kontrollera detta innan avresa.

Kiribati tillämpar strikta karantänsregler och regler för utförsel av vissa artefakter m m. För mer information om dessa och om landets visumregler, kontakta Kiribati High Commission i Suva, Fiji via email: kiribatihighcom@connect.com.fj eller ring +679 331 5335.

En avgift, motsvarande AU$ 20, måste betalas vid avresa. Detta gäller såväl vuxna som barn.

Hälso- och sjukvård

Sjuk- och tandvårdsservice är undermålig i Kiribati, inklusive i huvudstaden Tarawa. På övriga öar finns oftast enbart sjuksköterskor. Konsultera din husläkare och vaccinationscentral innan avresa då tillgång till medicin, sjukvårdsmaterial och vårdplatser är mycket begränsad i Kiribati. Receptbelagda mediciner är generellt sett inte tillgängliga och resenärer med hälsoproblem bör ha detta i åtanke innan resa till Kiribati företas.

Vid komplicerade eller akuta fall krävs oftast att patienten måste ta sig till Fiji eller Hawaii för mer avancerad vård. Kontrollera så att reseförsäkringen täcker en eventuell evakuering.

Läkare och sjukhus kräver ofta omedelbar, kontant betalning för att ge vård.

Vattenburna sjukdomar (inklusive hepatit, tyfoidfeber, tuberkulos och mässling) är vanligt förekommande i Kiribati. Det är rekommenderat att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt undvika isbitar.

Denguefeber förekommer i Kiribati. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via moskitbett, och förebyggande åtgärder mot moskitbett rekommenderas. Det har även rapporterats fall av lymfatisk filariasis, det vill säga trådliknande parasiter som kan slå ut kroppens lymfsystem.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och Hepatit B rekommenderas. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Virusinfektionen zika
Fall av virusinfektionen zika har under 2015 och 2016 rapporterats från bland annat Oceanien.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

Pan American Health Organization

Det har rapporterats fall av resenärer som blivit attackerade av herrelösa hundar. Resenärer bör vara vaksamma, i synnerhet på stranden. Om man blir biten bör man omedelbart uppsöka sjukvård.

Det finns inga tryckkammare i Kiribati och allvarliga fall dykarsjuka måste evakueras till Suva i Fiji till en mycket hög kostnad. Kontrollera så att reseförsäkringen täcker detta.

Det saknas begravningsbyråer med krematorium och/eller balsameringsfacilitet. Om en person avlider i Kiribati kan det därför krävas extra arrangemang vilket för anhöriga kan bli mycket kostsamt utan täckande försäkring.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar och mycket höga böter.

Resenärer bör alltid ha med sig sitt pass då man annars riskerar att tas in till förhör hos lokala myndigheter. Det är olagligt att fotografera vissa byggnader i landet.

Homosexualitet är olagligt och sexuella relationer mellan vuxna män är straffbelagda. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån. Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard.

Nudism är förbjudet. Införsel av pornografiska bilder och tidskrifter är förbjudet enligt lag. Rattonykterhet kan leda till omedelbart frihetsberövande.

Kiribati har stränga regler för införsel av mat, växter och animaliska produkter (inklusive fisk). Mer information om förbjudna varor kan fås från:

Biosecurity Services
SPC-Plant Protection Service
Private Mail Bag
Suva, Fiji Islands
Tel: (679) 3370 733
Fax: (679) 3370 021
Email: pps@spc.int

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är generellt sett låg i Kiribati även om viss mindre allvarlig brottslighet förekommer. Lämna aldrig värdesaker utan uppsikt och använd säkerhetsskåp i den mån det finns tillgängligt.

Mycket kraftiga undervattensströmmar kan utgöra en fara vid bad och simning. Det har skett ett antal drunkningsolyckor på senare år.

Lagunen söder om Tarawa är kraftigt förorenad och därför avråds från bad och simning där. Undvik även att äta skaldjur eller lagunfisk i Tarawa.

Trafiksäkerhet

Vägnätet i Kiribati är relativt outbyggt, håller låg standard och är i vissa områden i behov av reparationer. Detta gäller även i Tarawa.

Kiribati tillämpar vänstertrafik.

Onyktra och nyckfulla trafikanter och överlastade transporter kan utgöra en omedelbar fara vid färd i bil.

Fotgängare och djur på vägbanan och avsaknad av gatubelysning utgör en risk vid nattkörning.

Överfyllda passagerarfärjor förekommer och resenärer bör undersöka att säkerheten är godtagbar eller vidta egna säkerhetsåtgärder som att exempelvis medta egen flytväst. Åk inte med överbelastade färjor.

Försäkringsskydd

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Övriga upplysningar

Inrikesresor mellan Kiribatis olika ögrupper
Det är inte alltid möjligt att resa direkt mellan Kiribatis olika ögrupper. Om man behöver ta sig till Kiritimati (Linjeöarna) från Tarawa (Gilbertöarna) måste man flyga via Nadi, Fiji.

Mer information (på engelska) finns på Storbritanniens utrikesdepartement:
UK Travel Advice Kiribati

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Kiribati har ingen svensk ambassad och inget svenskt konsulat. Närmsta konsulat ligger på Fijiöarna.

Fijiöarna

Öpettider:
Måndag-torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-16.00

FIJI - Consulate of Sweden in Suva
Honorärkonsul: Neil Underhill

P O Box 1327
Suva
Fiji Islands

Besöksadress:
Neil Underhill & Associates
25 Wailada Road
Suva
Fiji Islands

Tel: +679 336 3947
Fax: +679 336 3948
E-mail: neilunderhill@connect.com.fj

Visumregler

Visumregler

Visumregler

Visumregler