Allmänna säkerhetsläget

Kina är vanligtvis säkert för utländska resenärer – trafiken utgör den största säkerhetsrisken. Kinas allmänna säkerhetsläge är tillfredsställande.

För resor till den Uiguriska autonoma regionen Xinjiang i nordvästra Kina uppmanas resenärer att iaktta största försiktighet på grund av den oroliga situationen i regionen.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Kina bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om turism och terrorism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

En stor del av Kinas areal består av berg eller högplatåer. Jordskalv förekommer på olika håll i landet. Peking är beläget inom ett seismiskt aktivt område.

Luftföroreningar pga den ständigt ökande bilismen samt industriutsläpp utgör ett stort problem i städerna. Under våren för vinden med sig finfördelad sand från Gobiöknen och sandstormar kan förekomma även i Peking.

Tyfoner och extrema regnoväder drabbar periodvis Kinas kuster samt öarna Hainan och Taiwan, speciellt under perioden juli-september. Resenärer bör därför följa väderleksrapporter samt hörsamma de särskilda instruktioner som normalt utfärdas i samband med att dessa får en bana över Kina. Det kan innebära att allmänna kommunikationer som flyg och tåg ställs in och att resenärer rekommenderas vidta olika försiktighetsåtgärder. Därutöver kan telefonnäten tillfälligt sluta fungera.

Följ väderleksrapporter på China Meteorological Administrations webbsida.

Visumregler

Svenska medborgare behöver visum för att besöka Kina. Detta söker man på China Visa Application Service Center i Stockholm eller i Göteborg.

Vid transit behövs oftast inget visum. Sedan 2013-01-01 kan svenska medborgare i transit till eller från tredje land stanna i Kina i upp till 72 timmar. Detta transitvisa söker man på flygplatsen vid ankomst. Man får inte lämna staden man anlänt till. Flygbiljett för vidare resa ut ur Kina måste uppvisas. För mer information klicka på länken: Kinas ambassad alternativt Peking Flygplats Informationssida.

Vad gäller transit i Shanghai hänvisar vi till Generalkonsulatet i Shanghai.

Observera att passet måste ha längre giltighetstid än 6 månader även vid transit. Myndigheterna ser mycket hårt på inresebestämmelserna och sänder tillbaka passagerare med vändande plan om passet har kortare giltighetstid.
För resa till Tibet krävs ett speciellt inresetillstånd (Tibet Travel Permit) som söks via den resebyrå som bokar resan. Vid oroligheter i området skärps säkerheten och det kan vara svårt eller omöjligt att få inresetillstånd.

Utlänningar som bor privat (dvs ej på hotell) i Kina måste inom 24 timmar registrera sin adress hos den lokala polisstationen. Att inte göra detta kan leda till böter.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Kina erkänner inte dubbelt medborgarskap, men det gör Sverige. Läs mer i medborgarskapsguiden under "Service till svenska medborgare".
Om du har blivit svensk medborgare kontakta då den kinesiska ambassaden för vägledning om hur du ska göra för att avsäga dig ditt kinesiska medborgarskap. Res inte in i Kina som svensk medborgare på ett kinesiskt pass som du erhöll när du var kinesisk medborgare (d v s utan visering).

Resor måste företas på ett giltigt svenskt pass med en giltig kinesisk visering. Om du som svensk medborgare valt att resa in på ett kinesiskt pass har ambassaden begränsad möjlighet att bistå dig.

Hälso- och sjukvård

Det finns inga obligatoriska vaccinationer vid resor till Kina. På Stockholm läns landstings Vårdguiden kan du hitta reseråd angående Kina med tips om vilka vaccinationer som kan behövas.

Luften är mycket torr och dammig i Peking och norra Kina och detta i kombination med luftföroreningarna gör att personer med luftrörsproblem kan få extra besvär.

En giltig reseförsäkring är absolut nödvändig, eftersom sjukvård av europeisk standard kan bli mycket kostsam. Sjukdomsfall som kräver specialistvård sänds till Hongkong eller hemlandet för fortsatt vård. Engelsktalande läkare finns hos t.ex. International SOS, eller Beijing United Family Hospital.

Kina har under de senaste åren drabbats av allvarliga epidemier, såsom SARS 2003 och A H1N1-influensa 2009. Följ Världshälsoorganisationens (WHO) och Folkhälsomyndighetens webbsidor för att få en bild av hur eventuella epidemier i området utvecklas och vilka åtgärder som kan komma i fråga.

Sedan november 2016 pågår en spridning av fågelinfluensan H7N9 i Kinas östra provinser (främst Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Anhui, Hunan, Fujian, Jiangxi och Hubei). Fågelinfluensa av typen H7N9 har uppträtt i Kina framför allt vintertid sedan 2013 men den nu pågående smittspridningen under vintersäsongen 2016-2017 har varit den största hittills. De flesta människor som insjuknat i Kina har haft nära kontakt med fjäderfä. Vid smitta kan människor utveckla allvarlig sjukdom men det har inte framkommit bevis för att sjukdomen smittar direkt mellan människor.

Resenärer till Kina bör undvika att besöka fågelmarknader (så kallade ”wet markets”). Noggrann handhygien i synnerhet efter djurkontakt är viktig liksom att endast äta kött från fågel om detta är väl genomstekt. Resenärer som utvecklar svår influensaliknande sjukdom inom 10 dagar efter vistelse i regioner med känd smittspridning av fågelinfluensan H7N9 bör vid sjukvårdskontakt upplysa om besökta resmål och eventuell exposition för fjäderfän eller fjäderfäprodukter, så att adekvat diagnostik och vård kan erbjudas. För ytterligare information om H7N9 se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffsatserna i Kina är betydligt högre än i Sverige och även mindre förseelser kan leda till fängelsestraff.

Under två veckor per år stänger i stort sett hela Kina för att fira det kinesiska nyåret och den kinesiska nationaldagen. Detta är värt att tänka på när man planerar sin resa. Flyg och tåg är ofta fullbokade och myndigheter har stängt.

Ambassaden har ingen erfarenhet av att samkönade par har utsatts för trakasserier vid resa i Kina. Att samkönade par öppet ger uttryck för sin kärlek är inte förbjudet i Kina, synen kan däremot skilja sig kraftigt mellan stad och landsbygd. Det är viktigt att vara uppmärksam och känna efter hur läget är på den plats/i det sammanhang man befinner sig.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Mindre kriminalitet såsom fickstölder förekommer främst i shoppingområden och på restauranger och kaféer där turister rör sig. Även på internationella mässor finns ligor som specialiserar sig på utländska besökares väskor som ofta innehåller både datorer och pass. Det är därför bäst att förvara pass och andra värdeföremål i hotellets värdefack och ha med sig papperskopior av pass och visum.

Det är tidsödande och besvärligt att skaffa nytt kinesiskt visum om man förlorar sitt pass. Provisoriskt pass kan endast kan utfärdas i Peking och Shanghai och kräver personlig inställelse. Först och främst måste man göra en polisanmälan om att man förlorat passet. Detta ska göras på polisstationen i det område där man förlorade passet. Man måste visa upp giltigt visum för att kunna resa med tåg och flyg samt boka in sig på hotell. Har man förlorat passet kan man istället visa upp polisrapporten tillsammans med en kopia av passet. Polisrapporten är också nödvändig för att få nytt kinesiskt visum som man måste ha för att kunna lämna landet.

Ett vanligt sätt att lura turister är att man blir tilltalad av några vänliga studenter som vill öva sin engelska. De föreslår att man ska gå till ett tehus eller en bar och när notan kommer är den på flera tusen kronor som turisten på olika sätt tvingas att betala.

Det förekommer falska sedlar vid t e x taxiresor, var observant och försök använda små valörer.

Trafiksäkerhet

Trafiken är den största faran för resenärer i Kina. Fotgängare bör vara vaksamma då bilisterna inte är skyldiga att stanna vid övergångsställen och svänger till höger också vid rött ljus. Det är lätt att få taxi och billigt att använda dem. Taxichaufförerna talar emellertid inte engelska och man bör därför alltid ha med sig adressen skriven på kinesiska.

Tunnelbana och snabbtåg är ett bra alternativ. Observera att det ofta är mycket folk under rusningstrafik.

Resa i landet

Kina är vanligtvis säkert för utländska resenärer – trafiken utgör den största säkerhetsrisken. Kinas allmänna säkerhetsläge är tillfredsställande.

För resor till den Uiguriska autonoma regionen Xinjiang i nordvästra Kina uppmanas resenärer att iaktta största försiktighet på grund av den oroliga situationen i regionen.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Svenska bankkort går att använda i många bankomater men tänk på att det finns bankomater som bara tar kinesiska kort. Titta efter internationella symboler som Mastercard, Cyrrhus, Citibank osv. På mindre orter är det bra att ha med sig kinesisk valuta i kontanter. Den lokala valutan förkortas RMB eller CNY.
De senaste åren har alltfler unga svenskar åkt till Kina för att arbeta som au pair. Några av dessa har upplevt sig illa behandlade av både au pair-förmedlare och familjer. Om du funderar på att arbeta i Kina som au pair är det viktigt att förvissa sig om arbets- och bostadsvillkor samt försäkringar före utresan. Det är dessutom viktigt att anlända till Kina med rätt visering. Straffet för att arbeta i Kina utan arbetstillstånd är i regel böter och utvisning.

Länkar till kinesisk media:

Xinhua News (Kinas statliga nyhetsbyrå)

South China Morning Post (utges i Hongkong)

CCTV (Kinas statliga television)

China Daily (statlig kinesisk engelskspråkig dagstidning)

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Peking, Kina.

Ambassadens arbetstider: mån-tor kl. 8.30-12.30, 13.30-17.30 fre kl 8.30-15.15

Viseringskansliet är öppet: mån-fre kl. 9.00-11.00 För upphämtning av utfärdade viseringar, uppehållstillstånd: mån-fre kl. 9.00-11.00 Telefontid (+86 10 6532 9791): mån-fre kl. 14.00-15.00 E-post för frågor om visum: visa.beijing@gov.se

Du kan kontrollera statusen av din ansökan (gäller ej viseringar) hos Migrationsverket på deras hemsida: Kontrollera din ansökan.

BESÖK OSS
3, Dongzhimenwai Dajie
Sanlitun, Chaoyang District
Beijing

POSTADRESS
Embassy of Sweden
3, Dongzhimenwai Dajie
Sanlitun, Chaoyang District
Beijing 100600
Kina

Tel +86 10 6532 9790
Fax +86 10 6532 5008
E-post ambassaden.peking@gov.se

Expeditionstid för svenska medborgare: onsdag och fredag kl. 9.00 - 12.00

Öppettider för migrationssektionens reception för inlämnande av viseringsansökningar (endast bokade), uppehållstillstånd och lämnande av biometri: Måndag-fredag, 9:00-11:00.

Migrationssektionens telefonnummer: +86 10 6532 9791, telefontid: måndag-fredag, 14.00-15.00.
E-post: visa.beijing@gov.se

Ambassaden är stängd under följande helgdagar under år 2018:

1 januari
Nyårsdagen
15-19 februari
Kinesiskt nyår
30 mars
Långfredag
2 april
Annandag påsk
1 maj
Första maj
22 juni
Midsommarafton
1-2 oktober
Kinas nationaldag
3 oktober
Månfestival
24 december
Julafton
25 december
Juldagen
26 december
Annandag jul
31 december
Nyårsafton

Svenska konsulat

Shanghai

POSTADRESS
Consulate General of Sweden
1521-1541 Shanghai Central Plaza
381 Huaihai Road (Middle)
Shanghai 200020
Kina

Tel +86-21-5359 9610
Fax +86-21-5359 9633
E-post generalkonsulat.shanghai@gov.se

Välkommen till Sveriges generalkonsulat i Shanghai, Kina.

Expeditionen är öppen: vardagar kl. 08.45-11.45

Observera att svenska ID- och passärenden bara hanteras tisdagar och onsdagar kl. 08.45 – 11.45.

Ansökning om visum och uppehålls- och/eller arbetstillstånd samt upphämtning av uppehållstillståndskort och pass (ej svenska) är vardagar kl 09.00-11.00.

Allmänna telefontider: vardagar kl. 08.45-11.45 och 14.00-17.00
Tel: +86 21 5359 9610
E-post: generalkonsulat.shanghai@gov.se

Frågor om visum, uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige besvaras: vardagar mellan kl. 15.00-16.00 på direktlinje avsedd för denna typ av ärenden
Tel: +86 21 5359 9639
E-post: generalkonsulat.shanghai-Visum@gov.se