Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till regionen Extrême-Nord (Far North) samt från icke nödvändiga resor inom 40 km från gränserna till Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken.

Beslutet om avrådan fattades den 2 december 2013 och gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Återkommande terroristangrepp har drabbat norra Kamerun den senaste tiden. Under 2016 har flera terrorattentat i länderna runt Tchadsjön (Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria) förekommit med många döda och skadade. Hotell, parker, idrottsanläggningar och öppna marknader har varit mål för attentat.

Våldsamheter har även spillt över gränsen från den Centralafrikanska republiken till Kamerun vid flera tillfällen.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i nordligaste Kamerun (Extrême-Nord) samt i gränsområdena mot Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken är bekymmersamt mot bakgrund av den tilltagande förekomsten av väpnade grupper och terrorism. Under de senaste åren har flera uppmärksammade terrorattentat rapporterats. Den islamistiska terroristorganisationen Boko Haram har tagit på sig flera av attackerna, som omfattar väpnade angrepp, gisslantagning och kidnappningar. Den kamerunska armén har tillsammans med grannlandet Tchad inlett en militär offensiv mot Boko Haram i området.

Utvecklingen i Centralafrikanska republiken har också påverkat säkerhetsläget i landet negativt.

Kamerun är ett utvecklingsland med bristfällig infrastruktur; vägnätet är eftersatt och sjukvården utanför de större städerna bristfällig.

Terrorism

Islamistiska terroristgrupper (däribland Boko Haram) är verksamma i nordligaste Kamerun och utför kidnappningar av västerlänningar. Boko Haram har hotat med fler kidnappningar och attentat i Kamerun.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Kamerun har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

Visumregler

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Kamerun. Ansökan om visering görs vid Kameruns generalkonsulat i Stockholm:

Consulate General of Cameroon
Box 26032
S-100 41 Stockholm
Tel. +46 8 22 51 44
www.cameroonconsulate.se

Passet ska vara giltigt minst sex månader från och med inlämnande av viseringsansökan. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk för inresa i landet.

Hälso- och sjukvård

Resenärer till Kamerun bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Malaria är vanligt förekommande i landet. Även chikungunya och dengue förekommer. Utbrott av kolera- och meningitepidemier har ägt rum de senaste åren.

Ett antal fall av polio har rapporterats från Kamerun. Med anledning av detta kräver kamerunska myndigheter att resenärer som tillbringat minst fyra veckor i landet, kan uppvisa intyg om poliovaccinering.

Sjukvården håller generellt låg standard, särskilt utanför Yaondé och Douala. I svårare fall kan medicinsk evakuering vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering av offentliga byggnader, hamnar, flygplatser och militära anläggningar är förbjuden. Även i övrigt bör försiktighet iakktas vid fotografering.

Identitetskontroller förekommer frekvent och resenärer rekommenderas att alltid bära med sig relevanta ID-handlingar.

Homosexualitet är olagligt i Kamerun. Flera fall där homosexuella frihetsberövats eller trakasserats har uppmärksammats den senaste tiden.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer kan vara särskilt utsatta för viss typ av brottslighet, till exempel stölder och rån. Undvik att resa nattetid, särskilt utanför de större städerna. Det finns sporadiska rapporter om piratverksamhet i vattnen utanför Kameruns kust i Guineabukten. I gränstrakterna mot Centralafrikanska republiken och Tchad förekommer väpnade rån. Säkerheten på Bakassihalvön är dålig för resenärer.

Trafiksäkerhet

Utanför huvudlederna är vägstandarden generellt undermålig. Olyckor är vanligt förekommande. Resor nattetid bör undvikas.

Försäkringsskydd

Resenärer till Kamerun bör ha reseförsäkring, inklusive sjukförsäkring, giltig för hela vistelsetiden. Sjukvård måste ofta betalas kontant till vårdgivaren.

Övriga upplysningar

För närvarande saknar Sverige honorärkonsul i Kamerun. Möjligheterna att erbjuda konsulär assistans är därmed ytterst begränsade.

Frankrike har konsulärt ledningsansvar i händelse av kris. För mer information hänvisas till Frankrikes ambassad i Yaoundé: http://www.ambafrance-cm.org/

För utförlig reseinformation om Kamerun på engelska hänvisas till brittiska UD: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/cameroon

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Sverige saknar representation i Kamerun.