Aktuella händelser

Den tropiska stormen Matthew drar fram över östra Karibien. Stormen har delvis ändrat riktning och passerat Jamaica, Haiti, Kuba och Bahamas. Stormen har orsakat stor förödelse främst på Haiti men även i Dominikanska republiken.

Ett annat lågtryck har närmat sig Lovartöarna och kan främst påverka Barbados men även Grenada, St Vincent och Grenadinerna, St Lucia och Dominica.

För mer detaljerad information:

Carribean News Now!

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Nivån av allmän kriminalitet är hög i framför allt huvudstaden, Kingston. Det är betydligt bättre inom turistområdena på öns norra kust. Säkerhetssituation i det område man besöker bör kontrolleras med hotellet på ort och ställe eller hos lokala myndigheter.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Information om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under regnperioden från juni till slutet av november kan utöver ymniga regn landet drabbas av tropiska stormar eller rentav orkaner. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer. Jordbävningar och vulkanutbrott förekommer i regionen.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Jamaicas ambassad i till exempel London:

Jamaicas ambassad i London

Det går också bra att kontakta Jamaicas honorärkonsul i Sverige:

jamaican.consulate@swipnet.se

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Standarden är klart lägre än i Sverige, men det finns mindre, allmänna sjukhus runtom i landet. I Kingston och Montego Bay finns det bättre akutsjukvård, men allvarligare fall kan kräva evakuering. Privata läkare och sjukhus kräver ofta kontant förskottsbetalning eller garanti från försäkringsbolag.

Reseråd och vaccinationer på 1177 Vårdguiden

Från och med den 7 juni 2016 kräver de lokala hälsovårdmyndigheterna certifikat för vaccination mot gula febern för personer som vistats eller färdats via land där denna sjukdom förekommer. Vid transit genom land där denna sjukdom förekommer krävs inte certifikat ifall vistelsen i Jamaica understiger 12 timmar.

Lokala lagar och sedvänjor

Homosexuellt umgänge är olagligt och kan leda till fängelsestraff. Attityden mot homosexuella är mycket negativ, tråkningar, hot och till och med våldsdåd förekommer.

I Jamaica är det enligt ett faktablad från landets justitieministerium inte längre kriminellt att inneha 2 troy uns eller mindre (cirka 60 gram) av marijuana, lokalt kallat "ganja". Innehav av större volymer är fortfarande kriminellt. Rökning av "ganja" får inte heller ske på allmänna platser. Polisen kan dock fortfarande ta ut böter på J$500 för innehav av 2 troy uns eller mindre eller för rökning av "ganja" på allmän plats. Besökare till Jamaica, som exempelvis turister, kan ansöka om ett tillstånd att legalt köpa och inneha upp till 2 troy uns av "ganja" per gång, för medicinska eller terapeutiska syften. För att få ett sådant tillstånd ska besökare uppvisa bevis att bruk av "ganja" har rekommenderats eller ordinerats av läkare i hemlandet. Alternativt kan man skriva under en frivillig deklaration och bekräfta att så är fallet. Sådana tillstånd utfärdas av Jamaicas hälsoministerium.

Länk till aktuell sida på webbplatsen för Jamaican High Commission in United Kingdom

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten är hög. Beväpnade rån, överfall och andra våldsbrott förekommer ofta i Kingston och Montego Bay – främst i högriskområden, men ibland också mot turister i turistområden. Mycket stor försiktighet bör iakttas. Man bör undvika ensliga platser och helst inte promenera ensam, särskilt efter mörkrets inbrott. Våldtäkter förekommer, även i turistområden.

Trafiksäkerhet

Jamaica har vänstertrafik. Vägarna är för det mesta asfalterade, men ofta dåligt underhållna. Skyltningen är bristfällig och körsättet ofta aggressivt. Körning nattetid är särskilt farligt.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Jamaica, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De privata sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

Kontaktuppgifter till SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, Jamaica Dollar, är i allmänhet den enda gångbara och kan tas ut i lokala bankomater. Men även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Öppettider:
Måndag – fredag kl. 08.30-12.30

Sveriges konsulat i Kingston, Jamaica, kommer att vara stängt 1-12 augusti 2016. Öppet åter från och med måndagen 15 augusti med ordinarie öppettider.

Jamaica, Kingston

Honorär generalkonsul: Peter S. Goldson
Sekreterare: Garcia Clarke

Adress: Sveriges konsulat
c/o Myers, Fletcher & Gordon
21 East Street
Kingston
Jamaica

Postadress: Consulate of Sweden
c/o Myers, Fletcher & Gordon
21 East Street
Kingston
Jamaica

Tel: +1 876 922 5860
Fax: +1 876 922 7575
E-post: kingston.swecons@mfg.com.jm