Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Honduras är allvarligt. Landet har en av de högsta mordfrekvenserna i världen. Våldsbrott, rån och överfall mot turister förekommer frekvent. Polisen, liksom åklagare och domare, uppvisar stora brister och korruption förekommer på alla nivåer. Iaktta särskild försiktighet vid besök i de större städerna Tegucigalpa, San Pedro Sula och La Ceiba.

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg.

Läs mer om Terrorism och turism

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under regnperioden, som infaller mellan maj och november, kan Honduras drabbas av tropiska stormar och orkaner samt kraftig nederbörd som kan medföra översvämningar och jordskred. Resenärer uppmanas iaktta stor försiktighet vid resa i drabbade områden. Aktuell väderinformation finns på hemsidan för Honduras meteorologiska myndighet: www.smn.gob.hn. För att få den senaste informationen om framkomligheten på landets vägar kontakta den honduranska turistmyndigheten: http://www.letsgohonduras.com/

Seismologisk aktivitet förekommer i Honduras och mindre jordskalv är vanligt förekommande.

Honduras räddningstjänst

La Comisión permanente de contingencias (COPECO) är den statliga organisation som samordnar arbetet med katastrofhantering, räddning och förebyggande åtgärder mellan brandkåren, polisen, ambulansen och en stor mängd myndigheter.

Visumregler

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse kortare än tre månader. Pass måste ha minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresa i Honduras. För mer detaljerad information rörande inresebestämmelser, kontakta Honduras migrationsmyndighet. Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Honduras sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Kopia av pass ska medtagas för identifiering. Enligt honduransk lag är det olagligt att inte bära med sig en giltig legitimation, passkopia accepteras.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

Privat sjukvård i huvudstaden Tegucigalpa och i storstaden San Pedro Sula håller relativt hög standard för rutinåtgärder. Sjukvården är dock relativt dyr, varför det är viktigt att ha god reseförsäkring. Tillgången till specialistvård är begränsad. Utanför dessa städer är tillgången till sjukvård med godtagbar standard begränsad.

Privata sjukhus:

Tegucigalpa:
Hospital Viera
Adress: Barrio La Ronda, 5 Calle, 11-12 Ave
Telefon: (+504) 2237 7136 Akutvård: anknytning 130

Hospital Centro Medico Hondureño
Adress: 3ra Avenida Nro 202, Barrio La Granja
Telefon: (+504) 2225 0028

Hospital La Policlínica
Adress: 3a Ave. Entre 7 y 8 Calles, No 701, Comayagüela
Telefon: (+504) 2237 3211/12

San Pedro Sula:
Centro Medico Cemesa
Adress: Col. Altmira Blvd. del Sur San Pedro Sula 488
Tel: (+504) 2516 0174

Vårdguiden/1177:s råd inför resa till Honduras.

Zikavirus förekommer i Honduras

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de honduranska fängelserna är inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Följande råd till den som reser till Honduras:

- Var ständigt uppmärksam på vad som sker i din omgivning.
- Undvik att exponera mobiltelefoner, smycken, kameror och andra värdesaker.
- Förvara pass, kontokort och andra värdeföremål på säkert ställe. Tag istället med en passkopia för identifiering. Utfärdande av provisoriskt pass kostar 1600 SEK. Om du reser med provisoriskt pass via USA krävs dessutom visering.
- Var mentalt förberedd på att du kan råka ut för stöld/rån. Gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Vapen är vanligt förekommande och motstånd från offret kan få mycket olyckliga konsekvenser.
- Undvik trängsel och folksamlingar. Lyssna på lokala radiostationer eller informera dig t.ex. av hotellpersonal för att inte hamna i större protestaktioner som till exempel vägblockader och demonstrationer.
- Särskilt stor försiktighet bör iakttas på följande vägar: Limones – La Unión, Olanch – Saba (via Salama), Gualaco – San Estaban, La Esparanza – Gracias samt på vägen till/från Tela, La Ceiba, Trujillo och El Progreso, där överfall/rån är vanligt förekommande.
- Överfall har även rapporterats vid gränsövergångarna El Florido samt Aguas Calientes. Resenärer uppmanas att inte uppehålla sig längre än nödvändigt i dessa områden samt att välja privata transportbolag vilka erbjuder direktbussar mellan turistmålen Antigua och Esquipulas i Guatemala och mayaruinerna i Copán, Honduras.

Tegucigalpa: Undvik att vistas i de fattigare områdena i stadens utkanter. Iaktta även försiktighet i stadens centrum. Överhuvudtaget bör man undvika att promenera i huvudstaden under kvälls- och nattetid. Taxi bör i möjligaste mån telefonbeställas.

San Pedro Sula är en stad med särskilt hög kriminalitet, varför extra försiktighet bör iakttas vid vistelse där. Bland annat har turister utsatts för rånöverfall på dagtid och vid transport från flygplatsen till hotell i staden.

Säkerhetsläget på de karibiska öarna, Roatan, Utila och Guanaja är acceptabelt men lämpliga försiktighetsåtgärder bör vidtas såsom att undvika promenader på avlägset belägna stränder, särskilt efter mörkrets inbrott.

Viktiga telefonnummer i Honduras:

198: Brandkår

911: Polis

195: Cruz Roja Hondureña/Ambulans

(+504)2229-0606 COPECO (nationell kris-och beredskapsinstitution) http://copeco.gob.hn/n/

Trafiksäkerhet

Påbörja resan i god tid och res endast på huvudvägar och undvik att resa mellan städer efter mörkrets inbrott. Håll alltid bildörrarna låsta och rutorna stängda.

Resor med billiga "lokala" bussar innebär ökad trafiksäkerhetsrisk samt ökad risk för rån och stöld.

Försäkringsskydd

Tänk på att innan resan påbörjas teckna en giltig reseförsäkring eller se över om hemförsäkring omfattar reseskydd som täcker hela utlandsvistelsen.

Övriga upplysningar

Ytterligare rese- och säkerhetsinformation kan erhållas från den honduranska turistmyndigheten: http://www.letsgohonduras.com/.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Tegucigalpa, Honduras

Honorär generalkonsul: Juliette Handal de Castillo

Adress: Consulado de Suecia
Col. Tiloarque, Blvd. Fuerzas Armadas
Costado Oeste Plaza Millennium,
Comayaguela
Honduras

Tel: +504 22253898
E-post: consuladodesuecia.tegucigalpa@gmail.com

Visumregler