Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Haiti.

Aktuella händelser

Den tropiska stormen Matthew har orsakat stor förödelse på Haiti med översvämningar och skador på infrastruktur. Det finns uppgifter om ett stort antal omkomna, i dagsläget över 1000 personer och utländska hjälporganisationer finns på plats.

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är mycket labilt. Olika former av demonstrationer och politiska protester, som ofta blir våldsamma, är ganska vanliga. En fredsbevarande styrka från FN, MINUSTAH, gör sitt bästa för att vidmakthålla en grundläggande ordning, men förmår inte hålla full kontroll. Den inhemska polisstyrkan är underdimensionerad och behöver förbättra sin kompetens. Hösten 2010 utbröt en allvarlig koleraepidemi i landet som ännu pågår. Haiti har redan uppnått den högsta nivån av kolerafall i världen och nya fall rapporteras löpande. Brottsligheten är mycket hög i landet.

Terrorism

Regelrätta terrordåd är mindre sannolika, men den osäkra politiska situationen kan tänkas resultera i terrorhandlingar och andra mer våldsamma politiska aktioner.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Som andra karibiska länder är Haiti utsatt för tropiska stormar och orkaner, särskilt under perioden från omkring början på juni till slutet av november. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.

Naturkatastrofer, som jordbävningen 2010, kan hemsöka landet. Vulkanutbrott förekommer i regionen. Katastrof- och räddningsresurserna är mycket begränsade.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Haitis ambassad i till exempel Berlin:

Kanzlei der Botschaft der Republik Haiti
Meinekestrasse 5
107 19 Berlin
Tel: +49 30 88 55 41 34
Fax: +49 30 88 55 41 35
+49 30 88 62 42 79
haitbot@aol.com

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Vårdkapaciteten är otillräcklig och av mycket låg standard, särskilt utanför huvudstaden Port-au-Prince. Den hygieniska standarden är också mycket låg och risk för utbrott av smittsamma sjukdomar föreligger. Malaria och tuberkulos förekommer och för närvarande även kolera. Utöver gott grundskydd mot stelkramp, difteri etc. bör man absolut ha tagit koleravaccin (Dukoral) samt vaccination mot hepatit A. Vid längre besök behövs också skydd mot hepatit B och vid besök utanför huvudstaden även profylax mot malaria. Ute på landet bör man skydda sig mot myggor som kan ge både malaria och denguefeber.

Vid sjukdomsfall eller olyckor blir evakuering ofta nödvändig. Endast vatten på flaska bör drickas.

Läs mer om Haiti på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsnivån, inklusive våldsamma brott som mord och kidnappningar, är mycket hög. Lokala polisresurser är väldigt begränsade. Transporter i bil eller andra fordon utsätts ofta för överfall, särskilt från och till flygplatsen. Större folkmassor bör undvikas då farliga situationer lätt kan uppstå. Omfattande narkotikatrafik förekommer med relaterat våld. Sexuella övergrepp är vanliga. Mycket stor försiktighet måste iakttas vid besök och resor i landet. Körning på natten bör bestämt undvikas.

Trafiksäkerhet

Haiti har högertrafik, men förare kör ofta var som helst där vägen är framkomlig och ofta mycket fort. Vägnätet är dåligt och trafiken ofta kaotisk. Husdjur och fotgängare går ofta mitt på vägarna. Allmänna transporter, inklusive så kallade "tap-taps" (minibussar) bör undvikas eftersom de inte är säkra.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Haiti, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, gourd, kan köpas på hotell och växlingskontor. Bankomaterna fungerar ibland. Amerikanska dollar accepteras oftast.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Haiti, Port-au-Prince

Honorär generalkonsul: Gilbert Fouchard
Vicekonsul: Gregoire Fouchard

Adress: Sveriges generalkonsulat
28, Rue Goulard
Place Boyer
Pétion-Ville
Port-au-Prince

Postadress: Consulat Générale de Suède
P.O. Box 164
Port-au-Prince
Haiti
Västindien

Tel: +509 3800 7272
Fax: +509 3702 4654
E-post: portauprince.swecons@gmail.com