Aktuella händelser

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Det finns bara ett par hotell av internationell standard i huvudstaden Georgetown och på dessa är säkerhetsläget acceptabelt, men i övrigt kan förhållandena vara riskfyllda. Landet är ett utsatt transitland för knarksmuggling med medföljande brottslighet. Mordfrekvensen är mycket hög.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Landet ligger utanför orkanbältet, men huvudstaden ligger under havsnivån och översvämningar förekommer. Klimatet är fuktigt, allra mest i de inre delarna av landet längs floder och i regnskogarna. Ymniga regn förekommer, särskilt under de två regnperioderna december – januari och maj - juli.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Guyanas ambassad, i till exempel Bryssel:

Avenue du Brésil 12
1000 Brussels
Tel: +32 2 675 62 16
Fax: +32 2 672 55 98
embassy.guyana@skynet.be

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Någorlunda tillfredsställande vård kan erhållas på de två mer befolkade öarna New Providence och Grand Bahama, men är betydligt mer begränsad på andra håll i landet. Evakuering för vård i USA är dyrbart och kräver försäkring eller kontant betalning i förskott.

Läs om Guyana på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor/font>

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Allvarliga brott, inklusive mord och beväpnade rån, är ett stort problem. Beväpnade gäng bekämpar varandra och polisen har svårt att få bukt med dessa oroselement. Mycket stor försiktighet bör iakttas utomhus och även inne på hotell och i affärer, särskilt efter mörkrets inbrott. Pirater härjar längs kusten.

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. Vägarna är ofta smala och dåligt underhållna och många förare kör aggressivt. Trafiken kan vara mycket farlig och antalet olyckor är högt. Körning nattetid är extra farligt då djur kan vandra ut på vägarna och fotgängare gå längs vägarna i mindre grupper och skapa risksituationer.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Guyana, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Visumregler

Den lokala valutan, Guyana Dollar, är i allmänhet den enda gångbara och kan tas ut i lokala bankomater eller växlas på hotellet. Men även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Guyana, Georgetown

Honorärkonsul: Shabir Hussein
Sekreterare: Vineta Guroodat

Adress: Sveriges konsulat
Thirst Park
Georgetown
Guyana

Postadress: Consulate of Sweden
P.O. Box 10194
Georgetown
Guyana S.A
Västindien

Tel: +592 225 41 07
Fax: +592 226 65 23
+592 225 09 19
E-post: georgetownsweden@banksdih.com

Visumregler