Allmänna säkerhetsläget

De höga våldsnivåerna i kombination med den utbredda straffriheten har skapat ett osäkert samhälle där kriminella ungdomsgäng, narkotikarelaterad organiserad brottslighet och vanlig kriminalitet är omfattande. Polisen, liksom åklagare och domare, uppvisar fortfarande stora brister och korruption förekommer på alla nivåer.

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg.

Läs mer om Terrorism och turism

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under regnperioden, som infaller mellan maj och november, kan Guatemala drabbas av tropiska stormar och orkaner samt kraftig nederbörd som kan medföra översvämningar och jordskred. Under denna period uppmanas resenärer iaktta försiktighet vid resa i utsatta områden samt hålla sig väl informerade om framkomligheten på vägarna i landet. Risk för jordskalv och jordbävningar finns ständigt. Mindre skalv sker i stort sett varje månad. I november 2012 omkom ca 50 personer i ett kraftigt jordskalv i landets västra delar och i den stora jordbävningen som inträffade 1976 omkom runt 20 000 personer. Information om väderförhållandena i landet kan erhållas via hemsidan för Guatemalas institut för seismologi,vulkanologi, meteorologi och hydrologi, INSIVUMEH.

Guatemalas räddningstjänst

CONRED är den statliga organisation som samordnar arbetet med katastrofhantering, räddning och förebyggande åtgärder mellan brandkåren, polisen, ambulansen och en stor mängd myndigheter.

Visumregler

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse kortare än tre månader. Pass måste ha minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresa i Guatemala.

För mer detaljerad information rörande inresebestämmelser, kontakta Guatemalas migrationsmyndighet. Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Guatemala sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

Privat sjukvård i Guatemala City håller hög standard. Den är relativt dyr, varför det är viktigt att ha god reseförsäkring. Utanför huvudstaden är tillgången till sjukvård med godtagbar standard begränsad. Privata sjukhus i huvudstaden som kan nämnas är:

HOSPITAL HERRERA LLERANDI
6ª. Avenida 8-71 Zona 10
www.herrerallerandi.com
Tel: 2384-5959
Akutvård: 2334-5955

CENTRO MEDICO
6ª. Avenida 3-47 Zona 10
www.centromedico.com.gt
Akutvård: 2279-4949

SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
3ª. Calle 10-71 Zona 15 Colonia Tecún Umán
www.sanatorioelpilar.com
Tel: 2279-5000, Akutvård: 2279-5097/98 eller 1907/1908/1911

HOSPITAL DE DIA MULTIMEDICA, (öppet endast dagtid, 06.00-18.00)
Blvd. Vista Hermosa 25-19, 5to Nivel, zona 15 Vista Hermosa I Edificio Multimédica
www.hospitalmultimedica.com
Tel: 2385-7877

I Antigua:

HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO, S. A.
AVENIDA LA RECOLECCIÓN No. 4
ANTIGUA, GUATEMALA
(502) 78321190-78328752
hphpedro@intelnet.net.gt

Vårdguiden/1177:s råd inför resa till Guatemala

Zikavirus förekommer i Guatemala

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de guatemalanska fängelserna är inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det går att turista i landet men det är viktigt att vara medveten om riskerna och vidta försiktighetsåtgärder. Det våld som vanligtvis drabbar turister är väpnade rån och fickstölder. Huvudstaden är värst drabbad, men det har också förekommit flera fall av väpnade rån vid populära turistmål såsom Antigua, Lago Atitlán, Rio Dulce och Tikal.

Följande råd till den som besöker Guatemala:

- Var ständigt uppmärksam på vad som sker i din omgivning.
- Undvik att exponera mobiltelefoner, smycken, kameror och andra värdesaker.
- Förvara pass, kontokort och andra värdeföremål på säkert ställe. Tag istället med en passkopia för identifiering. Utfärdande av provisoriskt pass kostar 1600 SEK. Om du reser med provisoriskt pass via USA krävs dessutom visering.
- Var mentalt förberedd på att du kan råka ut för stöld/rån. Gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Vapen är vanligt förekommande och motstånd från offret får ofta mycket olyckliga konsekvenser.
- Undvik trängsel och folksamlingar. Lyssna på lokala radiostationer eller informera dig t.ex. av hotellpersonal för att inte hamna i större protestaktioner som till exempel
vägblockader och demonstrationer.

Guatemala City:
- Stor försiktighet bör iakttas i den historiska stadskärnan, Zon 1, vid bussterminaler, vid marknadsplatser, vid bensinstationer samt utanför shoppingcenter, banker och hotell. Överhuvudtaget bör man undvika att promenera i huvudstaden, särskilt efter mörkrets inbrott. Håll ständigt bagage och andra tillhörigheter under uppsikt. Hög säkerhetsrisk förekommer i samtliga stadsdelar, men särskilt hög är säkerhetsrisken i zonerna: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 21 samt förorterna, Mixco, San Miguel Petapa och Villa Nueva. Taxi bör i möjligaste mån telefonbeställas (Taxi Amarillo, snabbnummer: 1766) eller anlitas vid större hotell. På grund av den mycket höga överfallsrisken bör transport med lokalbussar i staden undvikas helt.
- Försiktighet bör iakttas vid resa till/från och omkring turistmålen Antigua, Petén, Tikal och sjön Atitlán, där väpnade överfall har förekommit. Undvik att besöka obevakade områden invid turistorter och turistattraktioner. Turister har bl.a. utsatts
för våldtäkt i utkanten av Antigua. Rån och våldtäkter av turister har förekommit runt sjön Atitlán.
- Rån av turister har ägt rum i nationalparken Tikal, i Petén. Besök av mayaruinerna bör ske i en organiserad grupp med en auktoriserad guide.
Iaktta försiktighet vid utflyktsmålet "Siete Altares", vid staden Livingston, Izabal samt vid båtfärd i områdena kring Rio Dulce, Livingston och Puerto Barrios, Izabal, där överfall har förekommit.
Iaktta försiktighet vid kontakt med barn, särskilt på landsbygden (detta gäller även
fotografering). Utlänningar misstänks ibland för att vilja föra bort barn, vilket har resulterat i överfall på turister med olyckliga konsekvenser.
Strömmarna vid Stilla Havskusten är mycket kraftiga och bad bör endast ske nära stranden, aldrig på djupt vatten. Ett antal drunkningsolyckor sker varje år.
- Iaktta försiktighet vid gränsövergångar (Mexiko, Honduras, El Salvador samt Belize). Resenärer rekommenderas att passera gränsen under förmiddagen så att destinationen kan nås innan mörkrets inbrott.

Viktiga telefonnummer i Guatemala

122 Brandkår

110 el 120 Polis

1500 Turistmyndighetens assistanstelefon

1520 Vägmyndigheten PROVIAL (vid olycka)

1566 CONRED-Räddningstjänsten

Trafiksäkerhet

Trafiken i Guatemala är vårdslös och antalet döda i trafiken är högt. Under regnperioden (maj till november) förkommer ofta översvämningar och jordskred blockerar ofta vägarna. För uppdaterad information kontakta ambassaden eller turistmyndighetens INGUAT:s servicetelefon på telefonnummer 1500 (inom landet, se även nedan under Övriga upplysningar).

Resor utanför tätorter bör ej ske efter mörkrets inbrott. Påbörja resan i god tid och res endast på huvudvägar. Håll alltid bildörrarna låsta och rutorna stängda. Resor med billiga "lokala" bussar, s.k. "chicken bus" innebär kraftigt ökad trafiksäkerhets- och överfallsrisk och bör undvikas. För resor till grannländerna rekommenderas väletablerade större linjebussföretag och för inrikesresor mindre bussar av typ "turistvan".

Försäkringsskydd

Tänk på att innan resan påbörjas teckna en giltig reseförsäkring eller se över om hemförsäkring omfattar reseskydd som täcker hela utlandsvistelsen.

Övriga upplysningar

Ytterligare säkerhetsinformation samt assistans kan erhållas från turistmyndigheten INGUAT:s kontor för turistinformation PROATUR (tel inom Guatemala: 1500, öppet dygnet runt). PROATUR har kontor på alla större turistdestinationer i landet med jourhavande tjänstemän som erbjuder snabb och adekvat hjälp till brottsoffer och i händelse av olyckor.

INGUAT kan också arrangera poliseskort för turistgrupper (min 4 pers.) om begäran sker i god tid dock senast tre dagar före resan per fax (+502) 2421 2810 eller e-post. Härvid bör anges bl.a. namn, antal personer, fordon, registreringsnummer och färdrutt etc.

Läs gärna INGUAT:s egna reserekommendationer här.

Tänk alltid på att underrätta oroliga anhöriga i händelse av att en akut krissituation uppstår i vistelselandet som t.ex. naturkatastrof eller större olycka.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Guatemala.

Telefontider
För migrationsärenden, frågor om pass samt tidsbokning för passansökan. Måndag-torsdag 08:00 - 9:00, telefonnummer: (502) 2384-7304.

Nödfall
I förekommande fall kan nödställda svenskar kontakta UD:s konsulära jour utanför kontorstid genom att ringa till ambassadens telefonväxel där ett nattmeddelande kommer att spelas upp: (502) 2384-7300, tryck då 0 för att komma till UD-jouren i Stockholm.

Frågor rörande rutinfall eller av icke-brådskande art, såsom t.ex när beslut i viseringsärenden kan förväntas eller frågor gällande vaccinationer, besvaras inte.

Besök oss:
Avenida La Reforma 9-55, zona 10,
Edificio Reforma 10, Nivel 11
Guatemala city

Postadress
Apartado Postal 966-A
Avenida la Reforma, zona 9
Ciudad de Guatemala 01009

Tel, fax, e-post:
Tel: +502 2384 7300
Fax: +502 2384 7350
E-post: ambassaden.guatemala@gov.se