Aktuella händelser

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Förhållandena är i allmänhet tillfredsställande, särskilt i huvudstaden St George's och näraliggande turistområden.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Landet befinner sig i det område som ofta utsätts för orkaner under säsongen, som vanligen börjar i juni och sträcker sig in i november. Även kraftiga regn kan förekomma. I händelse av orkan rekommenderas alla att hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.

Under tiden december till och med maj är klimatet mestadels behagligt. Jordbävningar och vulkanutbrott förekommer i regionen.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Grenadas ambassad, till exempel den i Belgien:

Chancery: Avenue de la Toison d'Or 24, 5 fl.
B-1050 Brussels
Tel: +32 2 223 7303
Fax: +32 2 223 7307
E-mail: embassyofgrenadabxl@skynet.be
Internet: www.gov.gd

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndigheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Det finns många kompetenta läkare och ett allmänt sjukhus samt privata kliniker. Standarden är dock något lägre än i Sverige. Mer allvarliga fall kräver evakuering. Privata läkare och sjukhus kräver ofta kontant förskottsbetalning eller garanti från försäkringsbolag.

Reseråd och vaccinationer på 177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten mot turister är inte så hög, men förekommer, särskilt när tillfälle yppar sig. Försiktighet bör därför alltid iakttas och kringvandrande efter mörkret inbrott undvikas. Värdesaker bör förvaras inlåsta på hotellet och endast pålitliga taxichaufförer anlitas, sådana som är medlemmar av GTA, Grenada Taxi Association.

Trafiksäkerhet

Grenada har vänstertrafik. Vägarna är ofta smala och kurviga utan vägrenar, även i bergiga områden. Det finns få trottoarer och begränsat med gatubelysning. Vägförhållandena blir snabbt sämre vid regn.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Grenada, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, East Caribbean Dollar, är i allmänhet den enda gångbara och kan tas ut i lokala bankomater.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Grenada, St George

Honorärkonsul: Shireen Jeanette Wilkinson
Assistent: Laurel Humphrey

Adress: Sveriges konsulat
c/o Wilkinson & Wilkinson Chambers
Lucas Street
P.O.Box 800
St George's

Postadress: Consulate of Sweden
c/o Wilkinson & Wilkinson Chambers
P.O.Box 800
St George's
Grenada, W.I.

Tel: +1 473 440 3578
+1 473 440 0128
Fax: +1 473 440 4172
E-post: E-post länkning
stgeorges.swecons@wilkinsonchambers.net