Aktuella händelser

Gränsen mellan Gambia och Senegal som under en tid varit stängd öppnades åter i maj 2016

I samband med demonstrationer i april 2016 i Banjul och Serekunda uppstod våldsamheter. Ytterligare demonstrationer och oroligheter kan inträffa på olika håll i landet. Svenskar uppmanas att undvika folksamlingar och demonstrationer då det riskerar att uppstå våldsamheter i samband med dessa samt att följa utvecklingen i lokal och internationell media. Särskild uppmärksamhet är påkallad eftersom presidentval planeras äga rum i Gambia i december 2016.

I december 2015 proklamerade landets president Gambia som en islamsk republik. Han konstaterade dock samtidigt att andra trosbekännare också i fortsättningen skulle kunna utöva sin religion i landet.

Allmänna säkerhetsläget

En del av Gambia gränsar till Casamance-regionen i Senegal, där det sedan många år pågår en lågintensiv konflikt. Det har förekommit incidenter med banditer och rebeller på vägar från Gambia till Casamance.

Det finns risk för att den pågående konflikten i Mali kommer att föranleda vedergällningsattacker i de länder som deltar i eller stödjer insatsen där och medborgare i sådana länder.

Natten till den 30 december 2014 genomfördes ett misslyckat kuppförsök.

Terrorism

Någon information att Gambia är särskilt hotat av terrorism i någon större utsträckning föreligger inte.

Det är viktigt att hålla sig informerad om händelseutvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I händelse av terrordåd bör svenskar i landet snarast anmäla sig till det svenska konsulatet eller till UD:s Konsulära enhet (UD KC) i Stockholm.

Terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Någon information att Gambia är särskilt hotat av naturkatastrofer i någon större utsträckning föreligger inte.

Visumregler

Visum för svenska medborgare krävs inte för inresa i Gambia. Du bör emellertid kontakta Gambias ambassad i London , då förändringar kan ske utan att ambassaden blir notifierad. Det går även att kontakta Gambias honorärkonsulat i Stockholm.

Då Sverige inte har någon ambassad i Gambia är möjligheterna till konsulär hjälp begränsade. Svenskar i landet uppmanas dock att kontakta det svenska honorärkonsulatet i Banjul för att informera konsuln om kontaktuppgifter och resplaner.

Turister bör bära med sig ID-handlingar vid alla tillfällen. Bär gärna en kopia av ditt pass. Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument, förvara det på ett säkert ställe.

Varje resenär bör ha fullgott vaccinationsintyg, däribland vaccinbevis (”Gult kort”)
för Gula feber om man har vistats i länder där det förekommer.

För allmän information om för- och nackdelar med dubbelt medborgarskap, se:

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Bland hälsorisker bör nämnas malaria, denguefeber, gula febern och HIV. Kontakta en vaccinationscentral i god tid innan avresa till Gambia. Malariaprofylax rekommenderas.

Relevanta mediciner bör medtas från Sverige då det råder brist på många av dessa. Resenärer bör dock vara medvetna om att vissa receptbelagda och receptfria mediciner är förbjudna enligt gambiska narkotikalagar och recept måste kunna visas upp på medhavd medicin, annars kan man straffas hårt. Vid osäkerhet kring medicininnehav, kontakta Gambias ambassad i London.

Resenärer bör vara medvetna om att sjukhusen inte håller samma standards som i
Sverige.

Information om Gambia på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Gambia är ett muslimskt land och det är viktigt att ha respekt för religion, lokala traditioner, sedvänjor och lagar.

I december 2015 proklamerade landets president Gambia som en islamsk republik. Han konstaterade dock samtidigt att andra trosbekännare också i fortsättningen skulle kunna utöva sin religion i landet.

Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Gambia, att vara välinformerade om förhållandena i landet och rådande situationer. Lokala lagar ska följas och sedvänjor ska respekteras.

Gambia har hårda straff mot alla former av sexualbrott mot barn.

Gambiska rättsväsendet ser strängt på droginnehav och myndigheterna vidtar kraftiga åtgärder mot den som importerar, exporterar eller innehar droger.

Enligt den gambiska strafflagen kan personer som uppträtt på ett "onaturligt sätt" kan dömas till fängelse. Strafflagen anger också att "oanständighet mellan män" offentligt eller privat kan leda till fängelse. Varje privatperson har rätt att ingripa mot människor som de tycker verkar uppföra sig "osedligt" och polisen bevakar lagens efterlevnad. Några rapporter om attacker mot homosexuella förekommer inte, däremot finns det en ökande inflammatorisk homofobisk retorik i landet. I oktober 2014 undertecknade presidenten en lag som innebär att "grov homosexualitet" kan ge upp till livstids fängelse.

Sedan en tid råder rökförbud på allmänna platser i Gambia.

Det är förbjudet att fotografera militära och andra offentliga anläggningar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Du bör som turist undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Resor på vägarna från Gambia till Casamance-regionen i södra Senegal är förenade med stor fara, då det förekommer incidenter med banditer och rebeller.

De flesta resor till Gambia är problemfria. Det förekommer dock kriminalitet mot turister, och du bör särskilt se upp för ficktjuvar och väskryckare. Attacker mot turister ökar, särskilt stöld av pass och andra värdesaker från hotellrum.

Det förekommer också att turister uppmärksammas och får relativt omfattande problem med gambisk polis i vad som kan te sig om bagatellartade ärenden. Turister bör se upp med så kallade "bumsters". Det är unga män som närmar sig turister, vanligtvis på stränderna, och säger sig vara turistguider. Turister bör vänligt men bestämt avvisa dem.
Turister bör också vara försiktiga med erbjudanden från bumsters att åka på turer till Senegal.

Internetbedrägerier
Stor försiktighet bör iakttas vad gäller inledda kontakter på internet med personer som utger sig vara bosatta i Västafrika. Ambassaden får varje vecka e-post från personer i Sverige som lurats på stora penningbelopp.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum och så vidare. Normalt är bedragarna som agerar på internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är växlande. Vägarna är dåligt underhållna och trafikdisiplinen är mycket bristande. Olycksfrekvensen är hög.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Gambia. Vid olycksfall bör man förutom ambassaden kontakta försäkringsbolagets larmcentral. Det är larmcentralen som kan ge sjukhusen en garanti att vården täcks av försäkringen. Notera att de flesta sjukhusen inte har acceptabel standard enligt svensk nivå.

Övriga upplysningar

Resenärer med funktionsnedsättning bör vara medvetna om att tillgängligheten generellt är begränsad i landet.

Gambia är till stora delar en kontantbaserad ekonomi. Inte alla hotell tar emot resecheckar. Ett ökande antal hotell och restauranger accepterar Visa betalkort, men väldigt få accepterar kreditkort. Mastercard accepteras i allmänhet inte.

Kontaktinformation

Då Sverige inte har någon ambassad i Gambia är möjligheterna till konsulär hjälp begränsade. Vid behov kan dock Sveriges honorärkonsulat i Banjul kontaktas:
+220 788 35 19
E-post: swedish@gambianet.gm

Frånvaron av utsänd svensk diplomatisk närvaro i landet innebär begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en större krissituation.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Gambia, Banjul

Expeditionstid:
Måndag-torsdag 10.00-14.00

Honorärkonsul: Nils Robert Hardmark

Adress: 1, Mamakotu Road
Bakau, Banjul

Postadress: Consulate of Sweden
P.O. Box 4396
Bakau, Banjul
The Gambia

Tel: +220 788 35 19
+220 909 38 94
E-post: swedish@gambianet.gm