Aktuella händelser

Internationell media rapporterar om sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor i Libreville under natten till torsdagen den 1 september då valresultaten till presidentvalet blev offentliga. Perioden efter presidentvalet får fortsatt anses vara instabil och läget i de större städerna kan snabbt förändras.

Ambassaden uppmanar till ökad vaksamhet, undvik områden där demonstrationer kan äga rum samt begränsa ej nödvändiga förflyttningar. Följ även lokal nyhetsrapportering regelbundet.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i Gabon. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Gabon har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

Visumregler

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Gabon. Ansökan om visering görs vid Gabons ambassad i London:

Embassy of the Gabonese Republic
27 Elvaston Place
London SW7 5NL
Telefon: +442078239986
Hemsida: http://www.gabon.embassyhomepage.com/

Passet ska vara giltigt minst sex månader från och med inresan i landet. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk. Gabon har stängt sina gränser för resenärer från eboladrabbade länder.

Hälso- och sjukvård

Resenärer till Gabon bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Malaria är vanligt förekommande i landet. Även chikungunya och dengue förekommer.

Sjukvården håller generellt låg standard, särskilt utanför Libreville och Port-Gentil. I svårare fall kan medicinsk evakuering vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering av officiella byggnader och militära anläggningar är förbjuden.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån, stölder och inbrott förekommer. Resenärer uppmanas att vara vaksamma och inte skylta med värdesaker. Även bedrägeri kopplat till bankkonton har förekommit och resenärer uppmanas att vara extra vaksamma vid överföring av medel till Gabon.

Trafiksäkerhet

Vägnätet håller låg standard utanför städerna. Under regnperioderna blir många vägar ofarbara. Det förekommer vägspärrar där ID-handlingar efterfrågas. Körning nattetid rekommenderas inte.

Försäkringsskydd

Resenärer till Gabon bör se till att ha en giltig reseförsäkring, inklusive sjukförsäkring, för hela vistelsen i landet.

Övriga upplysningar

För närvarande saknar Sverige honorärkonsul i Libreville. Möjligheterna att erbjuda konsulär assistans är därmed ytterst begränsade.

Svenskar som vistas i Gabon kan kontakta ambassaden i Kinshasa: se https://utrikeskansliet.se/kongo-kinshasa/

Frankrike har konsulärt ledningsansvar i händelse av kris. För mer information hänvisas till Frankrikes ambassad i Libreville: http://www.ambafrance-ga.org/

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Sverige saknar representation i Gabon.