Frihetsberövade svenskar i utlandet

Dryg 200 ärenden med frihetsberövade svenskar utomlands hanteras årligen av Utrikesförvaltningen. Antalet kan variera något. Många svenskar är frihetsberövade i USA, Tyskland och Storbritannien.

Om du skulle bli gripen av polis utomlands, kan en svensk ambassad inte påverka eller ingripa i landets rättsprocess. Rättsprocessen lutar sig mot landets egna lagar. Svenska lagar gäller enbart i Sverige.

Ambassaden försäkrar sig om att du alltid får en offentlig försvarare. Ambassaden hjälper till att förmedla kontakt med din familj. Skulle du vilja anlita en privat advokat får du göra detta men du måste då själv eller dina anhöriga stå för kostnaderna. Om du behöver pengar från dina anhöriga för att exempelvis köpa mat eller hygienartiklar kan ambassaden förmedla pengar från dina anhöriga till dig.

Ambassaden kan aldrig gå emot det lands lagar där man har gripits och “fixa ut dig” ur arresten, häktet eller fängelset. Ambassaden kan heller inte betala för eventuellt en borgen eller böter för dig.

Om du grips av polis
Om du skulle gripas av polis misstänkt för att ha begått brott ska, enligt Wienkonventionen som de flesta länder i världen har undertecknat, du underrättas om din rätt att få ditt lands ambassad eller konsulat informerat om händelsen. I förekommande fall ska ambassaden/konsulatet underrättas så snart som möjligt.

Ambassaden/konsulatet tar då kontakt med dig för att bl.a. få veta om du vill att dina anhöriga i Sverige ska informeras om din situation. Om du inte ger ett sådant tillstånd, kan UD på grund av sekretess inte informera dina anhöriga om ditt ärende. Om den frihetsberövade är omyndig är huvudregeln att vårdnadshavarna underrättas.

Om du vill kommer ambassaden att begära tillstånd att besöka dig. Ambassaden följer också rättsprocessen, och kan hålla dina anhöriga informerade fortlöpande. Ambassaden kan däremot inte intervenera i den juridiska processen eller fungera som juridisk rådgivare.

Försvarare
Ambassaden verkar för att du får en offentlig försvarare. Skulle du hellre vilja ha en privat försvarare, så kan ambassaden ge dig namnförslag på advokater som du kan anlita. Huvudregeln är då att du själv eller dina anhöriga får betala advokatens arvode.

Borgen
Många länder har ett system med borgen. Det innebär att, efter ett domstolsbeslut, kan en frihetsberövad få vistas i frihet fram till rättegång mot att han eller hon deponerar ett belopp (ofta större) som en slags säkerhet för att han/hon verkligen kommer att infinna sig till rättegången. Man får inte låna pengar av ambassaden för att betala borgen eller böter men ambassaden kan hjälpa till med att förmedla pengar från anhöriga.

Svåra förhållanden i häkten och fängelser
I många länder är förhållandena i häkten och fängelser dåliga. Extra mat, hygienartiklar, etc. måste man i regel själv betala för. Om du saknar egna medel kan UD hjälpa till att förmedla pengar från anhöriga i Sverige. Tiden från häktning till rättegång kan variera från land till land. Det är inte ovanligt att det tar ett till två år innan det blir rättegång. Att du är svensk ändrar inte på ärendets gång eftersom det är vistelselandets lag som gäller.

Avtjäna straffet i Sverige
Först när dom fallit och den har vunnit laga kraft, kan det bli aktuellt att ta upp frågan om möjligheten att överföra straffverkställigheten, det vill säga att straffet får avtjänas i Sverige. För att ett överförande ska kunna ske krävs att båda länderna godkänner det. Det är alltså ingen rättighet att man som svensk får avtjäna sitt straff i Sverige.

Se upp för knark på resan
En stor del av de cirka 200 svenskar som för närvarande sitter fängslade utomlands, är misstänkta eller dömda för narkotikabrott. De flesta har gripits när de försökt smuggla, men många har också dömts för innehav av mindre mängder narkotika.

Det förekommer att svenska resenärer lockas eller luras att smuggla narkotika för att tjäna pengar eller bara av ren hygglighet tar med sig en väska eller paket som tillhör någon annan – kanske utan att ha klart för sig vad de innehåller.

Hårda straff
Många länder har hårda straff för narkotikabrott, inklusive för innehav av narkotika. Det kan räcka med att narkotika hittas i din ficka eller i ditt bagage, för att du ska dömas för innehav. I populära turistländer som Grekland, Cypern och Spanien kan innehav av även små mängder narkotika leda till långa fängelsestraff.

Det finns också länder som har dödsstraff för grova narkotikabrott. Dit hör Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesien och Iran.

Hjälp till brottsoffer
Om du utsätts för ett brott utomlands bör du anmäla brottet till polisen på orten så snart du kan. Du bör självfallet också uppsöka läkare om du är skadad, för att bli omhändertagen och för att dokumentera skadorna.

Av ambassaden kan du få personligt stöd. Om brottet polisutreds/går till rättslig prövning kan du behöva anlita ett så kallat målsägandebiträde (advokat) som hjälper dig. Ambassaden kan vid behov hjälpa dig att hitta en lämplig advokat. Under vissa omständigheter kan du få ekonomiskt bistånd för sådan kostnad.

Efter återkomsten till Sverige kan du förhöra dig med Rättshjälpsmyndigheten om möjligheten till rättshjälp (främst sexualbrottsoffer).

Den som utsatts för brott utomlands kan ha rätt till brottskadeersättning. Information får du hos Brottsoffermyndigheten.