Allmänna säkerhetsläget

Fiji består av över 800 öar i Stillahavsregionen. Turismen är en viktig inkomstkälla för landet. De officiella språken är engelska, fijianska och hindustani och valutan Fiji Dollar (FJD). Tidsskillnad jämfört med Sverige är +10 vid svensk sommartid, +11 vid svensk vintertid.

Resenärer i Fiji bör iaktta normal aktsamhet och vara särskilt försiktiga under kvällar/nätter i storstäder samt i isolerade områden då stölder, brott och sexuella trakasserier förekommer. Det inrikespolitiska läget i Fiji är efter valet 17 september 2014 stabilare än tidigare. Det är klokt att inhämta lägesrapport och följa nyhetsbevakningen före avresa och under vistelsen.

Resenärer bör även följa väderleksrapporter, främst under cyklonsäsongen då extremt väder kan ha stor påverkan på samhällen och infrastruktur.

Det är klokt att anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Canberra i Australien.

Det är ytterst rekommenderat att teckna en omfattande reseförsäkring som täcker sjukvård.

Råd och information på engelska kan inhämtas på hemsidorna nedan;
U.S. Department of State Travel Fiji
UK Fiji Travel Advice

Terrorism

Terrorism är globalt förekommande och normal försiktighet bör iakttas även i Fiji. Risken för terrorism i Fiji bedöms som låg.

Mer information;
UK Foreign Travel Advice

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Fiji är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordskalv, tsunamivågor och kraftiga oväder kan förekomma alla tider på året.

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. De tropiska cyklonerna räknas ofta som jordens värsta oväder, främst beroende på att de är av betydande storlek och därmed kan orsaka mycket stora skador. Ta reda på var närmsta cyklonevakueringscenter är beläget och följ väderrapporteringen under säsongen.

Fiji drabbades den 20 februari 2016 av den tropiska cyklonen Winston som orsakade stor förödelse. Infrastrukturen, inklusive byggnader, vägar, elektricitet och kommunikation har påverkats avsevärt. Även vatten och sanitetsanläggningar har påverkats vilket kan leda till en ökning av sjukdomssmitta. 44 personer uppges ha omkommit och tiotusentals evakuerats. Återuppbyggningsarbetet är igång och förväntas pågå under en längre tid.

Australiska UD:s reseinformation

Nya Zeelands UD:s reseinformation

Visumregler

För information om in- och utresebestämmelser för Fiji, vänligen kontakta
High Commission i London, Storbritannien

Hälso- och sjukvård

Hälsovårdsservicen i Fiji är begränsad.

Virusinfektionen zika

Fall av virusinfektionen zika har under 2015 rapporterats från Kap Verde, Oceanien, Syd- och Centralamerika och 2016 även rapporterats från Karibien.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

Pan American Health Organization

Pandemisk influensa H1N1 är globalt förekommande, och användbar information för resande kan finnas på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida.

Denguefeber förekommer i Fiji. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via moskitbett, och förebyggande åtgärder mot moskitbett rekommenderas, såsom myggmedel, myggnät och täckande klädsel om du vistas i utsatta områden. Vaccinering mot tyfoidfeber rekommenderas. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Hiv/aidsfallen har ökat märkbart under de senaste åren.

Vattenburna sjukdomar (inklusive hepatit, tyfoidfeber, tuberkulos och mässling) är vanligt förekommande i Fiji. Det är rekommenderat att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt undvika isbitar. Undvik också rå eller bristfälligt tillagad mat. Sök vård om du drabbas av feber eller diarré.

Mer information om förekommande sjukdomar och vaccinationer finns här:
1177 Vårdguiden Fiji

Det finns två tryckkamrar för dykare i Fiji, båda i Suva. Många populära dykmål är belägna utanför Suva och dykare som behöver hjälp måste evakueras till Suva.

Ciguateraförgiftning från att ha ätit fisk (i synnerhet fisk som lever bland korallreven) kan utgöra en fara. Det är rekommenderat att uppsöka sjukvård om man misstänker förgiftning.

Det är ytterst rekommenderat att teckna en omfattande reseförsäkring som täcker sjukvård och eventuell medicinsk evakuering.

Lokala lagar och sedvänjor

Enligt narkotikalagstiftningen i Fiji leder innehav – även liten mängd – av narkotika till ovillkorligt fängelsestraff i minst tre månader. Det är enligt lag förbjudet att vara påverkad av alkohol på landets flygplatser och berusade flygpassagerare kan omhändertas av polis.

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Homosexualitet avkriminaliserades år 2010 men öppna ömhetsbetygelser, för såväl hetero- som homosexuella par kan fortfarande vara känsligt, i synnerhet på landsbygden.

Innehav och/eller import av pornografiskt material är olagligt och straffbelagt.

Nudism och toplessbadande är strikt förbjudet. Utanför turistanläggningarna bör utmanande klädsel undvikas.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottslighet, rån och misshandel har ökat och utlänningar har misshandlats i samband med rån. Det har inträffat att utlänningar har utsatts för våldtäkt och våldtäktsförsök. Särskild vaksamhet bör iakttas kvällstid och i urbana miljöer. Landets huvudstad Suva är särskilt drabbad av kriminalitet och besökare uppmanas att iaktta särskild försiktighet.

I övrigt gäller samma försiktighetsåtgärder för de som reser till Fiji som till andra platser. Förvara pass och resecheckar i hotellets bankfack och skylta inte med värdeföremål.

Organiserade turer uppfyller ibland inte säkerhetskrav och resenärer bör se till att turoperatören möter säkerhetskraven innan man bokar en organiserad tur. Se även till att din reseförsäkring täcker eventuella olyckor för den planerade aktiviteten.

Trafiksäkerhet

Vägnätet håller förhållandevis låg standard och det råder brist på gatubelysning. Förekomsten av vilda och bortsprungna djur på vägarna kan utgöra en trafikfara.

Resenärer rekommenderas att endast åka med licenserade taxibilar med gula nummerplåtar då andra kan vara oförsäkrade.

Försäkringsskydd

Sverige och Fiji har inga ömsesidiga avtal om socialskydd eller sjukförsäkringar varför man bör skaffa en täckande reseförsäkring före resan.

Övriga upplysningar

Nödnumret i Fiji är 911.

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Fijiöarna

Öpettider:
Måndag-torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-16.00

FIJI - Consulate of Sweden in Suva
Honorärkonsul: Neil Underhill

P O Box 1327
Suva
Fiji Islands

Besöksadress:
Neil Underhill & Associates
25 Wailada Road
Suva
Fiji Islands

Tel: +679 336 3947
Fax: +679 336 3948
E-mail: neilunderhill@connect.com.fj