Avrådan

Resor till Etiopien – ändrad avrådan (hävd för norra Danakilområdet/Afar-regionen).

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer som ligger inom 10 km från gränsen. UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien.

Vidare avråder UD från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Aktuella händelser

Det etiopiska parlamentet har den 5 juni 2018 hävt det undantagstillstånd som utlystes den 16 februari.

Situationen i Addis Abeba och i stora delar av landet har varit lugn sedan den nya premiärministern Dr Ahmed Abiy utsågs av parlamentet den 2 mars. Dock inträffade en granatexplosion den 23 juni i Addis Ababa på Meskel-torget då en mycket stor grupp människor samlats för en laglig demonstration till stöd för premiärministern. Hittills rapporteras om två bekräftade dödsfall och ett fyrtiotal skadade som är kvar på sjukhus. Ytterligare demonstrationer kan förekomma runt om i landet, bland annat i Gondar, Kombolcha och Dire Dawa. Ambassaden uppmanar svenska medborgare att undvika folksamlingar, iaktta försiktighet och hålla sig uppdaterad via lokala medier. Säkerhetsläget i landet är svårbedömt och kan förändras snabbt. Tillgången till internet och telefonnätet är både otillförlitligt och begränsat.

Det pågår sedan slutet av augusti 2017 oroligheter i de östra delarna av Etiopien i gränsområdet mellan Somali- och Oromiaregionerna och sedan juni 2018 humanitär kris i västra Guji och Gedeo. Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig i områdena till försiktighet och att noga följa lokal media.

Allmänna säkerhetsläget

Man ska vara väl medveten om och förberedd på att det är dåligt ordnat för turistresor i landet. Läs på om ditt resmål och kontrollera att färdvägar är framkomliga innan avresa. Både internet och telefonnät är begränsat i hela landet, vilket avsevärt försvårar kommunikationen i en eventuell nödsituation. Vägspärrar kan förekomma utan förvarning. En första hjälpen-låda är en god idé att ta med då tillgången till sjukvård utanför huvudstaden är begränsad. Svenska resenärer uppmanas att noga följa utvecklingen i landet och kontinuerligt informera sig om säkerhetsläget.

Resor utanför huvudstaden Addis Abeba bör förberedas noggrant vad gäller hotell, transporter och tillgång till kontanter. Res alltid i sällskap och helst med en välrenommerad researrangör. Vid resor till Danakil-området i Afar-regionen i nordöstra Etiopien är det särskilt viktigt att alltid resa med en auktoriserad researrangör. Det finns en stor militär närvaro i området och de flesta researrangörer anlitar beväpnade vakter. Den 3 december 2017 sköts en tysk turist till döds och en etiopisk guide skadades vid vulkanen Erta Ale i Danakil-området. Omständigheterna kring händelsen är fortfarande oklara.

Under 2016 pågick våldsamma demonstrationer och sammandrabbningar i Oromia- och Amhara-regionerna, som ledde till att ett undantagstillstånd infördes den 8 oktober 2016. Ett stort antal personer dog och många skadades vid konfrontation med säkerhetsstyrkor. Den 4 augusti 2017 lyftes undantagstillståndet, men på många platser i Oromia och Amhara är situationen fortfarande spänd. Ambassaden vill framhålla att säkerhetsläget fortsatt är oförutsägbart och att man därför ska planera en eventuell resa till dessa områden noggrant. Ambassaden uppmanar resenärer att följa utvecklingen genom lokal och internationell media. Generellt råder ambassaden svenska resenärer till att alltid undvika demonstrationer och folksamlingar då de snabbt kan utvecklas till våldsamheter.

Terrorism

Terrorgruppen Al- Shabaab, med bas i angränsande Somalia, utgör ett hot mot hela Östafrika. Gruppen har de senaste åren genomfört terrorattacker i Kenya, Uganda och Djibouti vilka uppges ha skett som en anledning av den militära närvaron i Somalia. Gruppen fortsätter att hota de länder, inklusive Etiopien, som har militär närvaro i Somalia. Såväl etiopiska institutioner som platser där västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat i Etiopien. Ambassaden råder till extra försiktighet och vaksamhet särskilt vid besök på offentliga platser såsom hotell, restauranger och barer eller vid ställen där många människor samlas, exempelvis vid religiösa byggnader och idrottsevenemang.

Etiopien har haft ett flertal mindre attentat de senaste åren. Under 2008 och 2009 ägde vid några tillfällen bombexplosioner rum i Addis Abeba, liksom på andra håll i landet, men med begränsade skador. I januari 2012 dödades fem turister och två kidnappades i Afar-regionen (Danakil). De två kidnappade turisterna släpptes sedan i mars 2012. I oktober 2013 detonerade en bomb i ett hus i Addis Abeba där endast förövarna lär ha avlidit, enligt etiopiska myndigheter. Det skedde en explosion vid Anwar-moskén vid området Mercato i centrala Addis den 11 december 2015.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Luftföroreningarna är höga i Addis Abeba pga. eldning med ved och träkol samt av ett mycket gammalt fordonsbestånd med ringa eller ingen avgasrening. Vidare gör den tunna luften att förbränningen är dålig, vilket ökar belastningen på miljön ytterligare. Dammet under torrperioden upplevs av en del som besvärande.

Större delen av landet är ett kuperat högland, 2000 meter över havet och med toppar över 4500 meter, och har därmed ett behagligt klimat. I väster och söder mot gränsen till Sudan är det tropiskt lågland och i de låglänta öknarna i öster finns några av jordens hetaste och lägst belägna platser. Great Rift Valley går genom landet från nordost till sydväst.

Etiopien har på grund av sin stora yta och sina stora höjdskillnader ett mycket varierande klimat. Den centrala högplatån (där huvudstaden Addis Abeba ligger) har tempererat klimat och temperaturväxlingarna är aldrig extrema. Dagstemperaturen överstiger endast undantagsvis 25 grader. Nätterna är svala. Nattfrost kan förekomma i december. På lägre höjd är klimatet tropiskt, stäpp- eller ökenliknande.

Årstiderna kan indelas i torrtid och regntid. I större delen av landet är februari-april och juni-september regnperioder (lilla resp. stora regnperioden). Medeltemperaturen i landet är på dagen under torrtiden 20-25 grader och under regnperioden 16-17 grader.

Visumregler

Etiopien har från den 1 juni 2018 börjat att utfärda online-viseringar till alla besökare. E-viseringstjänsten lanserades ursprungligen i juni 2017 men för ett begränsat antal länder. För att få en e-visering ansöker och betalar man online, när ansökan är godkänd får man ett e-postmeddelande som tillåter inresa i Etiopien och man får sedan sitt pass stämplat med viseringen vid ankomsten till Addis Abeba. Länk till e-viseringstjänsten: https://www.evisa.gov.et/#/home

Svenska medborgare kan i dagsläget beviljas visering vid ankomst på flygplatsen. Kontrollera dock alltid de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad, en länk till Etiopiens ambassad i Stockholm finns högst upp till höger på sidan. Tänk också på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Etiopien accepterar inte svenska provisoriska pass för inresa, endast utresa. Om man förlorar sitt pass under resa i landet måste man även se till att uppsöka etiopiska migrationsmyndigheter för att få en visering i sitt provisoriska pass. Det är inte möjligt att lämna landet på ett blankt pass. Även polisanmälan måste uppvisas, både på etiopiska migrationsmyndigheten samt på ambassaden. Bötesbeloppet för illegal vistelse i landet har nyligen kraftigt höjts. Se till att förnya viseringen i god tid innan den går ut, annars kan det bli dyrt.

Hälso- och sjukvård

Standarden på etiopiska sjukhus är mycket låg med stor brist på läkare och annan sjukvårdspersonal, mediciner, hygien, materiel samt akutvård. Sjukvård av västerländsk standard saknas i Etiopien. I Addis Abeba finns ett fåtal privata sjukhus med sjukvård för mindre skador och lättare sjukdomstillstånd. Utanför huvudstaden är sjukhusstandarden mycket låg och resenärer uppmanas medta egen sjukvårdutrustning för resor ute i landet. Säkerställ före resa att teckna en heltäckande reseförsäkring som innefattar medicinsk evakuering ut från landet då allvarligare sjukdomsfall måste evakueras för att erhålla adekvat vård.

Addis Abeba är ganska välförsedd med apotek, men tillgången på mediciner är dålig och kvaliteten otillförlitlig. För närvarande är tillgången på läkemedel och vaccin en av de större utmaningarna i Etiopien.

Tandläkarvård av varierande standard finns i Addis Abeba, men svårare behandlingar får göras på annan ort, t.ex. Nairobi.

De sanitära förhållandena i Etiopien är ytterst bristfälliga. Man ska inte dricka okokt och ofiltrerat vatten. Buteljerat dricksvatten finns. Sallader, frukt och okokt mat bör undvikas på restauranger. Under regnperioden kan översvämningar i Addis Abeba leda till att kloakvatten blandas med färskvatten resulterande i att kranvattnet blir otjänligt. En mycket begränsad del av vattnet renas i Addis Abeba.

Parasitsjukdomar som amöba, mask och giardia, som man får genom förorenad mat och dryck, är vanliga och kräver oftast behandling med antibiotika. Loppbett är vanligt förekommande och vid infekterade bett kan det leda till följdsjukdomar (kan vara bra att sprita utslagen). Elakartade infektioner av sår kan förekomma, man ska därför vara uppmärksam på sår som inte läker. Små rivsår kan lätt infekteras, man bör därför vid vandring ute i naturen bära långbyxor eller strumpor som skyddar och vid behov tvätta och lägga om småsår.

Malariarisken i Addis Abeba är närmast obefintlig p.g.a. höjden över havet. Myggor förekommer mest under vissa perioder på året. Malaria är emellertid vanligt i andra, lägre belägna delar av Etiopien. Vid resa till dessa delar av Etiopien bör malariaprofylax tas.

Gula febern förekommer i landet och det föreligger således risk för att bli smittad. Myndigheterna kräver ett intyg som visar att man är vaccinerad mot gula febern om man nyligen har besökt länder i Afrika och Sydamerika där risk för sjukdomen finns.

Rabiesprevalensen är hög i landet och speciell i Addis Abeba med dess stora mängd herrelösa gathundar. Det är en rekommendation att låta rabiesvaccinera sig, eftersom tillgången på rabiesvaccin är mycket begränsad eller kan saknas periodvis i Addis Abeba. Rådgör med en vaccinationscentral inför en resa till Etiopien!

Etiopien är drabbat av HIV/Aids, dock inte i lika hög utsträckning som i vissa andra delar av Afrika. Ca 1,5 procent av befolkningen beräknas vara smittad. I Addis Abeba ligger denna siffra på ca 5,2 procent.

Huvudstaden är belägen på mellan 2200 och 2400 meters höjd över havet och resenärer kan uppleva höjdrelaterade problem initialt. Detta är mycket individuellt och kan yttra sig på olika sätt: allmän trötthet, huvudvärk, förstärkt sömnbehov eller sömnsvårigheter, förhöjt blodtryck och viktminskning.

Personer med nedsatt hälsotillstånd bör vara medvetna om det bristande hälso- och sjukvårdsläget i Etiopien inför en vistelse i landet. Medtag egna läkemedel!

Det förekommer utbrott av kolera i landet. Addis Abeba drabbades i mitten av juni 2016 av ett kolerautbrott, enligt etiopiska Federal Ministry of Health, och risken för nya utbrott i staden finns. Mer information om kolera finner du här: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Kolera/.

Det är absolut nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring, som inkluderar medicinsk evakuering, för resor i Etiopien.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är förbjudet att föra ut den lokala valutan, birr, ur landet.

Produktion, import, innehav, försäljning, köp och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Homosexualitet är olagligt och straffas med fängelse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Etiopien är förhållandevis låg. Våld mot utlänningar förekommer, men är relativt ovanligt. Dock bör vaksamhet iakttas vad gäller stöldrelaterad brottslighet, som ficktjuvar och väskryckare. I mer avlägsna landsändar förekommer även väpnade rån, misshandel och bilkapningar. För resenärers egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

•Iaktta allmän försiktighet och använd sunt förnuft. Speciellt vid vistelse på mörka platser samt i folksamlingar.

•Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.

•Förvara passet på ett säkert ställe men ha alltid med en kopia, inklusive den sida av passet där gällande visering/tillstånd finns instämplat.

•Normal vaksamhet vid umgänge med obekanta personer.

Försäkringsskydd

Resenärer rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag för att kontrollera vad försäkringen täcker när det gäller sjukvård och vad försäkringsbolagets har för policy i övrigt gentemot Etiopien. Resenärer rekommenderas att teckna en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Sverige. Se även ovan under Hälso- och sjukvård om behov av evakuering vid allvarligare sjukdomsfall.

Vid olycksfall ska resenärer omgående kontakta sitt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti att kostnaden för vården täcks av försäkringen.

Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i sina försäkringar om något händer dig i ett område som UD utfärdat avrådan för.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

BESÖK OSS
Lideta Sub-City
Woreda 09
House No 891
Addis Ababa

POSTADRESS
Embassy of Sweden
P. O. Box 1142
Addis Abeba
Etiopien

Tel +251 11 518 00 00
Fax +251 11 518 00 30
E-post ambassaden.addis-abeba@gov.se

Våra expeditionstider är:
Måndag-torsdag 09.00-15.00 (lunchstängt: 12:30-13:00)
Fredag 09.00-12.00

Migrationsavdelningen har bokningssystem vilket innebär att man måste på förhand ha en inbokad tid.

Detta görs per e-post till ambassaden.addis-abeba-visum@gov.se.

Mer information om vilka uppgifter som krävs för tidsbokning för olika typer av ärenden finns i migrationssidorna.

Man kan också ringa migrationsavdelningen under telefontiden, måndag - torsdag kl. 08.30 - 10.00 på telefonnummer +251 11 518 00 36.

Konsulära ärenden inklusive passansökan tas emot efter tidsbokning

Telefontid för frågor och tidsbokning: tisdag och torsdag kl. 10.00-12.00.

Telefonnummer: +251 11 518 00 00

e-post: ambassaden.addis-abeba@gov.se

Rekvisition av samordningsnummer, passärenden och andra konsulära ärenden kan bokas in måndagar och onsdagar mellan kl.14:00 - 16:00.

Mer information om vilka handlingar som krävs för ansökningsärenden, titta på våra konsulära sidor.

Vid akut nödsituation utanför ambassadens öppettider vidarekopplas samtalet till jouren vid Utrikesdepartementet i Stockholm. Jouren nås även direkt på +46 8 405 5005.

Notera att förlorade pass inte anses som en nödsituation. Kontakta istället ambassaden under kontorstid.

Öppettider för mottagande och utlämnande av legaliseringar, översättning av körkort och andra notarieärenden

Ingen tidsbokning krävs.

Tisdag kl. 08.30 - 09.30 och kl. 15.00 - 16.00

Torsdag kl. 08.30 - 09.30 och kl. 15.00 - 16.00

Handlingar inlämnade på morgonen kan hämtas på eftermiddagen samma dag, annars nästkommande mottagningstid.