Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor utanför Asmara samt alla resor inom 20 km från gränserna till Etiopien, Sudan och Djibouti.

Aktuella händelser

Det rapporteras löpande om våldsamheter vid gränsområden och i mitten av juni 2016 förekom väpnade sammandrabbningar vid Tsorona i det centrala gränsområdet.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Eritrea, inklusive huvudstaden Asmara, förblir svårbedömt.

Gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea 1998-2000 bidrar fortsatt till spänningar mellan länderna, trots att ett fredsavtal slöts 2000.

Det rapporteras löpande om våldsamheter vid gränsområdet och i mitten av juni 2016 förekom väpnade sammandrabbningar vid Tsorona i det centrala gränsområdet.

Gränsen mot Etiopen, liksom den mot Djibouti, är stängd och det finns uppgifter om att vissa gränsavsnitt kan vara minerade. UD avråder därför från alla resor till gränsområdet mot Etiopien och Djibouti.

Försiktighet bör iakttas vid resor till gränsområdet mot Sudan och längs den eritreanska kusten. Vid och omkring gränsen till Sudan förekommer kidnappningar och människosmuggling. Privata båtar tillåts till inte i Assabs hamn och tillstånd måste inhämtas före alla anlöp till övriga eritreanska hamnar.

För närvarande flyger Egypt Air, Flygdubai, Qatar och Turkish Airlines till Asmara.

Alla utlänningar i landet behöver särskilt tillstånd för resor utanför huvudstaden Asmara. Tillstånd begärs från relevanta eritreanska myndigheter, minst tio dagar i förväg. Detta gäller även diplomater, ambassad- och konsulatpersonal, som därmed har svårt att bistå eventuellt nödställda svenska medborgare utanför huvudstaden Asmara.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Eritrea bedöms vara låg. Globalt finns dock risk för terrordåd, som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Jordbävningar förekommer, senast i bland annat huvudstaden i september 2013. Under regnperioden finns det risk för jordskred och översvämningar i vissa regioner. Resenärer som planerar att vistas utanför huvudstaden uppmanas att söka specifik information om de eventuella risker naturförhållandena kan innebära under vissa perioder av året.

Visumregler

Inresa för svenska medborgare kräver visum som kan fås genom ansökan vid Eritreas ambassad före avresa. Visum kan inte sökas på flygplatsen. Svenska medborgare med dubbelt svenskt-eritreanskt medborgarskap bör vara medvetna om att svenska myndigheter kan få svårt att bistå om behov skulle uppstå. Eritreanska myndigheter behandlar dessa personer som enkom eritreanska medborgare, och inte som besökande utlänningar. Det är inte säkert att eritreanska myndigheter informerar svenska UD eller honorärkonsulatet vid ett frihetsberövande av en svensk medborgare med dubbelt svenskt-eritreanskt medborgarskap. Konsulärt tillträde i fängelse medges i regel inte heller.

Utresevisum krävs för medborgare med dubbelt svensk-eritreanskt medborgarskap.

Svenska medborgare med dubbelt svenskt-eritreanskt medborgarskap, uppmanas att alltid medföra sitt svenska pass under resa i Eritrea. På grund av begränsad konsulär service uppmanas svenska medborgare att alltid resa ut på resehandlingar med en giltighetstid om minst sex månader efter inresedatumet. Det saknas möjliget att ansöka om svenskt pass vid det svenska honorärkonsulatet i Asmara. Närmaste ambassad som kan erbjuda denna service återfinns i Kairo, Khartoum eller Nairobi.

Ansökan om provisoriska pass kan lämnas in till honorärkonsulatet för vidarebefordran till Utrikesdepartementet i Stockholm. Handläggningstiden fördröjs därmed. Till detta kommer de begränsade flygkommunikationerna som kan förlänga handläggningstiderna ytterligare. Räkna därför med minst tre veckors väntetid för att erhålla ett provisoriskt pass via det svenska honorärkonsulatet i Asmara.

Hälso- och sjukvård

Resenärer uppmanas att i god tid före avresa inhämta sjukvårds- och vaccinationsråd från relevanta sjukvårdsinrättningar. Bland hälsoriskerna kan särskilt nämnas malaria och denguefeber, främst i områden under 1 500 meters höjd, både längs Rödahavskusten och i västra Eritrea.

Det kan vara svårt att få tag på mediciner på plats. Resenärer uppmanas att ta med sig all nödvändig medicinering samt ett ordentligt reseapotek. Tillgång till sjukvård är begränsad och av avsevärt lägre standard än i Sverige. Vid allvarligare sjukdomsfall är evakuering nödvändig.

Resenärer uppmanas att se över sina försäkringsskydd inför resa till Eritrea. Utanför huvudstaden kan det vara mycket svårt att hitta adekvat sjukvård. Se även nedan under Försäkringsskydd.

Telefonnummer för ambulans i Eritrea är: 291-1-12 22 44

Sjukhus:
Halibet: 291-1-18 54 00
Orota: 291-1-12 77 62
Sembel: 291-1-15 01 75

Kontakta snarast ditt försäkringsbolag i nödfall/vid behov av sjukvård.

Läs om Eritrea på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det råder fotograferingsförbud mot alla myndighetsbyggnader och militära installationer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitet, i form av bland annat stölder och överfall, är låg. Sedvanlig försiktighet vad avser den personliga säkerheten bör iakttas. Var även försiktig med att promenera ensam nattetid.

Mellan de större städerna, såsom Asmara, Massawa och Keren, finns ett begränsat, men relativt bra vägnät. Utanför dessa vägar är framkomligheten mer begränsad.

Vägen mellan Massawa och Asmara går genom berg och är bitvis mycket brant - det saknas skyddsräcke under stora delar av sträckan. Även vägen mellan Keren och Asmara är bitvis brant och går mellan bergspassager. Skyddsräcken saknas även på dessa delar av vägnätet. Det är också viktigt att notera att det saknas tillgång till akutvård och sjukhus i stora delar av landsbygden om olyckan skulle vara framme. Man bör undvika att färdas i mörker. Vägbelysning saknas i vissa delar av Asmara och i regel helt utanför huvudstaden.

Försäkringsskydd

Resenärer rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag för att kontrollera vad försäkringen täcker när det gäller sjukvård och vadförsäkringsbolagets har för policy i övrigt gentemot Eritrea. Resenärer rekommenderas att teckna en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Sverige. Se även ovan under Hälso- och sjukvård om behov av evakuering vid allvarligare sjukdomsfall.

Vid olycksfall ska resenärer omgående kontakta sitt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti att kostnaden för vården täcks av försäkringen.

Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i sina försäkringar om något händer dig i ett område som UD utfärdat avrådan för.

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Mobilnätet är undermåligt och fungerar endast i begränsad omfattning. Då inga avtal finns mellan internationella telefonoperatörer och eritreanska motparter går det inte att ringa eller SMS:a från utländska mobiler. Lokala SIM kort kan endast köpas av personer med uppehållstillstånd.

Det saknas bankomater och kreditkort fungerar i regel endast på några få större hotell. Växling till lokal valuta är endast tillåtet på officiella växlingskontor (Himbol). Den lokala valutan, Nakfa, är inte konvertibel utanför Eritrea.

Det svenska honorärkonsulatet, har sitt kontor vid den tyska ambassaden i Asmara.

Läs mer på tyska ambassadens hemsida

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Eritrea, Asmara

Öppettider:
Måndag: 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00

Telefontider:
Tisdag: 10.00-11.00
Torsdag: 10.00-11.00

Honorärkonsul: Vakant
Assistent: Ms. Adiam Michael

Adress: Embassy of the Federal Republic of Germany
Saba Development Building
Warsay Street
Asmara

Postadress: Embassy of the Federal Republic of Germany
Saba Development Building
Warsay Street
Asmara

Tel: +291 1 182 690
Fax: +291 1 186900
+49 30 1817 67178
E-post: vw-300@asma.diplo.de