Aktuella händelser

Under uppdatering.

Allmänna säkerhetsläget

Ekvatorialguinea är ett relativt stängt land, med få turister. Stora delar av Ekvatorialguinea är – trots stora oljerikedomar – underutvecklat, med brister i infrastruktur och sjukvård. Särskilt gäller detta det ekvatorialguineanska fastlandet.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i Ekvatorialguinea. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Ekvatorialguinea har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

Visumregler

Giltig visering är ett krav för inresa i Ekvatorialguinea. Ansökan om visering görs hos Ekvatorialguineas ambassad i Bryssel.

Ambassade de Guinée équatoriale
Place Guy Arezzo 6
B-1180 Bruxelles

Telefon: +3223462509
E-post: guineaaecuatorial.brux@skynet.be
Hemsida: www.guinea-equatorial.com

Passet ska vara giltigt minst sex månader från och med inresan. Det är viktigt att försäkra sig om att passet stämplats i vederbörlig ordning vid in- och utresa. Om passet saknar inresestämpel kan resenären få problem med myndigheterna under vistelsen. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk. Vid in- och utresa måste resenären deklarera innehav av utländsk valuta.

Hälso- och sjukvård

Resenärer till Ekvatorialguinea bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Resenärer som stannar mer än fyra veckor måste kunna visa intyg om poliovaccinering. Malaria är vanligt förekommande. Ekvatorialguinea har infört restriktioner mot resenärer från länder som drabbats av Ebola smitta. Resenärer förväntas också fylla i en hälsodeklaration om de har rest via Liberia, Guinea samt Sierra Leone.

Sjukvården håller generellt låg standard. I svårare fall kan medicinsk evakuering vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering av presidentpalatset, hamnar, flygplatser och militära anläggningar är förbjuden. Annan fotografering kräver särskilt tillstånd. Identitetskontroller förekommer frekvent och resenärer rekommenderas att alltid bära med sig relevanta ID-handlingar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

I hela landet förekommer stölder, rån och annan brottslighet, något som resenärer bör vara särskilt uppmärksamma på. Vägspärrar, där polis eller militär kontrollerar ID-handlingar, är vanligt förekommande.

Trafiksäkerhet

Vägnätet i Ekvatorialguinea håller relativt god standard men olyckor är vanligt förekommande. Allmänna transporter saknas.

Försäkringsskydd

Rese- och sjukförsäkring krävs under hela vistelsen.

Övriga upplysningar

Sverige saknar representation i Ekvatorialguinea. Detta innebär att möjligheterna att erbjuda konsulärt bistånd är mycket begränsade. EU-länderna Spanien och Frankrike har ambassader i Malabo:

Embajada de España
Carretera del Aeropuerto
Malabo
Telefon: +240333092020, +240333092868
Jourtelefon: +240222008589
E-post: text emb.malabo@mae.es
Hemsida: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MALABO/

Ambassade de France
Carretera del Aeropuerto
Malabo
Telefon: +240333092005
E-post: cad.malabo-amba@diplomatie.gouv.fr
Hemsida: http://www.ambafrance-gq.org/

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Sverige saknar representation i Ekvatorialguinea.