Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Sinai-halvön utom för Sharm el-Sheikh där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till övriga Egypten med undantag för:

- Kairo, Alexandria och resor däremellan

- turistorterna vid Rödahavskusten

- Nildalen mellan Luxor och Abu Simbel samt resor mellan dessa delar av Nildalen och turistorterna vid Rödahavskusten.

Utrikesdepartementet avråder inte heller från transit genom Cairo International Airport.

Aktuella händelser

Ingen rapportering för närvarande.

Allmänna säkerhetsläget

Ett fortsatt hot om nya terrorattentat föreligger, ffa. mot militär och polis. Ambassaden i Kairo uppmanar svenska resenärer i Egypten att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet i närheten av militär och polis.

Demonstrationer äger emellanåt rum på olika platser runt om i landet. Det finns en risk för våldsamheter i samband med demonstrationer. Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig i landet att hålla sig mycket noga uppdaterade om situationen och iaktta vaksamhet i de områden som drabbas av våldsamheter. Följ också löpande nyhetsrapporteringen.

Demonstrationer och sammandrabbningar föranleder ibland störningar i trafiken som kan leda till svår framkomlighet. Demonstrationer bör undvikas.

Sexuella trakasserier kan förekomma i anslutning till demonstrationer och andra folksamlingar, men även i vardagliga situationer.

Rån och stölder, som före 2011 var mycket ovanliga, förekommer nu i större utsträckning.

Fotografering vid eller i närheten av militära anläggningar är strängt förbjudet. Personer som fotograferat vid demonstrationer mm. har blivit av med sin utrustning och i vissa fall arresterats.

Ambassaden i Kairo uppmanar resenärer att ha gott om tid för incheckning och säkerhetskontroller på egyptiska flygplatser.

Rödahavskusten

Demonstrationer förekommer ibland i turistorter vid Rödahavskusten. Dessa bör undvikas.

Rörande dyksäkerhet, se nedan.

Sinai

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Sinai-halvön utom för Sharm el-Sheikh där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. Åtskilliga attacker mot polisstationer mm. har ägt rum i norra Sinai, emellanåt med dödlig utgång.

Sedan januari 2012 har kidnappningar ägt rum, bl.a. i närheten av S:ta Katarinaklostret som ligger på södra Sinaihalvön. Dessutom har det förekommit uppgifter om våldsamma överfall, bl.a. i närheten av Ras Sadr.

In- och utresor till och från Gaza via gränsövergången vid Rafah

Utrikesdepartementet avråder från resor till Gaza. Ambassaden i Kairo saknar möjlighet att assistera vid in- och utresor till och från Gaza via gränsövergången vid Rafah. Den som reser in i Gaza via Erez/Israel får enligt egyptiska regler inte resa ut ur Gaza in i Egypten via Rafah.

Gränsövergången vid Rafah är endast öppen oregelbundet.

Terrorism

Det föreligger ett förhöjt säkerhetshot, i huvudsak i norra Sinai, men attentat har även ägt rum på fastlandet. Det är framförallt militär, polis och egyptiska institutioner som är mål för attentat. Hotet kommer från grupper med en våldsfrämjande islamistisk agenda som Ansar Beit al-Maqdis/Wilayat Sinai.

Flera mindre och större attentat har ägt rum under de senaste åren, inklusive i närheten av turistplatser som pyramiderna i Giza, Kairo (mot polis i juni 2015), Karnaktemplet i Luxor (juni 2015, självmordsbombare) och mot det italienska konsulatet i Kairo (kraftig bilbomb, augusti 2015).

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs om terrorism och turism på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism)

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Risken för större jordbävningar eller annan naturkatastrof kan inte uteslutas, men bedöms som liten. Jordbävningar har tidigare ägt rum bl.a. i Kairo och Alexandria, varvid flera hus raserades.

Visumregler

För information eller frågor om inresevisering eller uppehållstillstånd, vänligen kontakta den egyptiska ambassaden i Stockholm.

Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap (svenskt-egyptiskt) då egyptier av Egypten betraktas som nationella medborgare. Läs mer på nedan länk.

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/

Hälso- och sjukvård

Förteckning över reseråd och vaccinationer för olika länder.

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer

Lokala lagar och sedvänjor

Klädsel

Egypten är ett konservativt land, varför resenärer bör tänka på att respektera lokala seder och bruk och klä sig på ett sätt som inte kan uppfattas som utmanande. Vid besök i moskéer och basarer bör kvinnor bära klädsel som täcker överarmar och ben.

På turistorter kan såväl kvinnor som män ha normal sommarklädsel.

Narkotika

Påföljder för narkotikabrott är allvarliga. Straffskalan inkluderar livstidsstraff och dödsstraff. Även innehav av mycket små mängder narkotika kan innebära fängelse. Polisen arbetar aktivt för att bekämpa olagligt innehav av narkotika.

Ambassaden får regelmässigt information om att svenska medborgare grips för narkotikainnehav eller narkotikasmuggling på flygplatser i Egypten. I många fall rör det sig om innehav av läkemedlet tramadol. Tramadol klassas som narkotika i Egypten, och det är förbjudet att föra in det i eller ut ur landet. Det är viktigt att före ett besök i Egypten informera sig om vilka läkemedel som är lagliga att inneha.

Alkohol

Egypten är ett i huvudsak muslimskt land och den allra största delen av befolkningen dricker överhuvudtaget inga alkoholhaltiga drycker. Måttfullhet vad gäller alkoholkonsumtion bör iakttas.

Fotografering

Fotografering vid eller i närheten av militära anläggningar är strängt förbjudet. Personer som fotograferat vid demonstrationer m.m. har blivit av med sin utrustning och i vissa fall arresterats.

Ramadan

Öppettider i bland annat butiker och basarer ändras oftast under Ramadan och anpassas efter fastan. Resenärer bör noga överväga en affärsresa till Egypten under Ramadan då arbetsdagarna är kortare och det mesta håller stängt under delar av dagen och kvällen. Ramadan innebär generellt inga förändringar för turister, annat än att det kan vara svårt att hitta öppna barer eller alkoholservering i städerna utanför de normala turistorterna.

Kriminalitet och personlig säkerhet

I anslutning till demonstrationer och sammandrabbningar har det förekommit skadegörelse och våldsamma attacker.

Väskstölder har den senaste tiden blivit vanligare. Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Dyksäkerhet

Anlita alltid seriösa och välkända dykarrangörer, med kvalificerade instruktörer och ordentlig utrustning. Dykolyckor förekommer, och möjligheten till sjukvård kan vara begränsad. Vid oklarheter bör resenärer kontakta sin researrangör eller den lokala turistbyrån. Tänk på att aldrig dyka och flyga samma dag.

Trafiksäkerhet

Trafikolyckor är vanligt förekommande och trafiken utgör en risk. Trafiken är kaotisk. Det enklaste sättet att ta sig runt är att åka taxi. Antalet taxibilar är stort och priset är lågt.

Taxibilarna är emellertid små och dåligt underhållna samt brister i säkerhet. Oftast saknas säkerhetsbälten i bilarna. Det kan vara bra att göra upp priset i förväg med chauffören om taxameter inte finns. Från de större hotellen finns det vanligtvis möjlighet att åka limousine, vilket avser en normalstor, nyare och fräschare bil som har säkerhetsbälten.

Som alternativ till taxi finns även ett tunnelbanesystem som är modernt, billigt och förhållandevis väl utbyggt. Det är dock alltid trångt i tunnelbanan, särskilt i rusningstrafik.

I Kairo finns även bussar, men dessa är ofta överfulla och kräver vissa förkunskaper om tider och hållplatser. För en turist kan det vara svårt att reda ut vart bussarna är på väg och var de stannar.

För den som vill lämna Kairo och åka ut i landet finns långfärdsbussar, tåg och flyg. Långfärdsbussarna håller godtagbar standard. Biljetter går att köpa på busstationen tidigast några dagar före avresa. Tåg med godtagbar standard går till Alexandria, Luxor och Aswan. Till Luxor och Aswan går det också nattåg. Det finns även flyglinjer till ett antal inrikesorter till överkomliga priser.

På turistorter finns vanligtvis lokalbussar till låga priser.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du har tecknat en reseförsäkring innan du påbörjar resan eller kontrollerat om sådan ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukvård i Egypten kan vara dyr och standarden på vården varierar.

Observera att den som trots reseavrådan reser till de områden som omfattas av avrådan bör kontrollera att man har ett gällande reseförsäkringsskydd. I många fall täcker inte en vanlig reseförsäkring resor till länder och områden som omfattas av reseavrådan. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda påvad som gäller för din försäkring.

Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut
för en olycka, stöld eller annat som kan tänkas täckas av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med

SOS-International, EuroCenter Prague, Falck Global

SOS-International a/s är de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de
nordiska försäkringsbolagens vägnar.

Observera att den som trots reseavrådan reser till Egypten bör kontrollera att man har ett gällande reseförsäkringsskydd. I många fall täcker inte en vanlig reseförsäkring resor till länder och områden som omfattas av reseavrådan. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller för din försäkring.

Övriga upplysningar

Kommunikation

Internetkommunikationerna får överlag anses som relativt goda i Kairo och förekomsten av internetcaféer är stor. Ett välutvecklat mobiltelefonnät täcker större delen av Egypten, och fortsatt utbyggnad pågår. Svenska mobilabonnemang går att använda i Egypten, men till en hög kostnad. Att ringa till Sverige från Egypten med fast telefoni är dyrt. Kostnaden blir dock lägre med lokalt telefonkort, som finns att köpa i tidningsstånd och liknande.

Kontanter och kort

I större städer är möjligheten att ta ut kontanter i automater och betala med kort på större restauranger och i större affärer relativt god.

Restauranger/uteliv

I Kairo och på turistorter finns ett gott utbud av restauranger av olika slag. De finare restaurangerna håller god kvalitet. I Kairo finns ett antal barer och klubbar, i huvudsak på de större hotellen. Även på turistorterna finns ett stort utbud av nattklubbar, barer och annat nattliv.

Dricks

Dricks för diverse service, på restauranger, barer, tåg och dylikt förväntas. På notan står om serviceskatt ingår. Kypare förväntar sig lite extra. Som tumregel kan tio procent vara rimligt. Det är klokt att alltid ha lite småpengar lätt tillgängligt för dessa utgifter.

Hajattacker

Med anledning av hajattacker mot människor som ägt rum i december 2010 i Sharm el-Sheikh uppmanas resenärer att följa de egyptiska myndigheternas instruktioner vad gäller bad och dykning.

Engelskspråkiga medier

Al-Ahram http://english.ahram.org.eg

Daily News Egypt http://dailynewsegypt.com

Egypt Independent http://www.egyptindependent.com

Mada Masr http://madamasr.com

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Kairo, Egypten.

Ambassadens kontorstid:

söndag till onsdag 09.00-12.00 och 13.00-15.00

torsdag 09.00-14.00

Ambassaden är öppen för allmänheten:

söndag-torsdag 09.30-11.30

Telefontid för frågor om viseringar samt tidsbeställning för inlämning av ansökningar om uppehållstillstånd:

Söndagar till torsdagar 13.00-14.00

Övriga konsulära ärenden såsom pass/ID-kort, samordningsnummer mm efter tidsbokning:

måndagar och onsdagar 09.30-11.00

OBS: Avgiften för passansökan betalas fr o m 1 februari 2016 in till ambassadens bankkonto CIB 1000 25235724 innan den personliga inställelsen.

Telefontider för konsulära frågor:

söndag-torsdag 14.00-15.00

Ambassaden är stängd på fredagar och lördagar.

I akuta nödsituationer utanför kontorstid. Ring +20 2 2728 9200 för att komma i kontakt med UD-jouren. Följ instruktionerna i telefonväxeln och tryck "0" för vidarekoppling.

Du kan kontrollera statusen på din ansökan på Migrationsverkets hemsida. Följande kan kontrolleras: uppehållstillstånd för studenter, uppehålls- och arbetstillstånd, uppehållstillståndskort, pass och medborgarskap.

Länk till Migrationsverkets statuskontroll: http://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Kontrollera-din-ansokan.html

link text Besök oss:
13, Mohamed Mazhar St.
Kairo

Postadress
Embassy of Sweden
13, Mohamed Mazhar St.
Zamalek, Cairo
Egypten

Tel, fax, e-post:
Tel: +20 2 2728 9200
+20 2 2728 9255
+20 2 2728 9265
Fax: +20 2 2735 4357
E-post: ambassaden.kairo@gov.se
ambassaden.kairo-visum@gov.se