Aktuella händelser

De områden i Dominikanska republiken som turister vanligtvis besöker blev inte drabbade av den tropiska stormen Matthew. I grannlandet Haiti är dock däremot förödelsen omfattande.

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är i allmänhet gott, men turister kan utsättas för ficktjuveri och rån. Ett visst antal fall av kolera har rapporterats sedan en epidemi bröt ut hösten 2010 i grannlandet Haiti. Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att undvika smitta genom att tvätta händerna ofta, dricka vatten på flaska och inte köpa något att äta eller dricka från gatuförsäljare.

Terrorism

I normalfallet bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs mer om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Statistiskt sett är landet mer utsatt för jordskalv än Haiti, där en kraftig jordbävning senast ägde rum i början av 2010. Under perioden mellan juni och november kan det också förekomma orkaner och hällregn, som kan orsaka jordskred. Vulkanutbrott förekommer i regionen. Väderprognoser bör alltid följas vid besök i landet. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.

Visumregler

På förekommen anledning vill vi varna för att Dominikanska republiken inte alltid tillåter inresa för personer med provisoriska pass.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Dominikanska republikens ambassad i till exempel Stockholm:

Dominikanska republikens ambassad i Stockholm

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndigheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Det finns många kompetenta läkare och ett allmänt sjukhus samt privata kliniker. Standarden är dock något lägre än i Sverige. Mer allvarliga fall kräver evakuering. Privata läkare och sjukhus kräver ofta kontant förskottsbetalning eller garanti från försäkringsbolag.

Reseråd och vaccinationer på 177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruk av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Turister betraktas ofta som attraktiva mål för rån och överfall. Allmän försiktighet bör iakttas såsom att låsa in värdesaker, undvika vara ute ensam efter mörkrets inbrott, inte dricka för mycket alkohol och hålla sig borta från osunda och potentiellt farliga miljöer. Man bör helst färdas i grupp och med taxi som anvisats av flygplatsen eller hotellen. Allmänna transportmedel som så kallade "carros publicos" kan vara farliga. Det finns en särskild poliskår, Politur, som ger assistans till turister. Särskild försiktighet bör iakttas vid besök under karnevalsfirandet.

Trafiksäkerhet

Landet har högertrafik. Om man kör själv bör man visa stor försiktighet och köra defensivt. Lokala förare kan köra aggressivt och bryta mot trafikreglerna. Körning nattetid bör undvikas på grund av risken för djur eller människor på vägen, dålig eller obefintlig belysning och att andra förare kör oförsiktigt och med hög fart. Att åka med en säker taxi eller inhyrd förare rekommenderas.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Dominikanska republiken, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller någon medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, peso, är i allmänhet den enda gångbara och kan inhandlas i förväg eller tas ut i lokala bankomater.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Dominikanska republiken, Santo Domingo

Honorär generalkonsul: Sven Holmbom
Assistent: Amelia Holmbom

Adress: Sveriges generalkonsulat
Diamond Mall
Av. Los Próceres
Esq. Euclides Morillo Arroyo Hondo
D.N. Santo Domingo

Postadress: Consulate General of Sweden
Diamond Mall
Av. Los Próceres
Esq. Euclides Morillo, Arroyo Hondo
D.N. Santo Domingo
República Dominicana

Tel: +1 809 334 5906
E-post: santodomingo.swecons@consuladosueco.com