Aktuella händelser

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Dominica är ett engelskspråkigt karibiskt land. Turismen är i ett uppbyggnadsskede, eftersom det finns få sandstränder satsas mycket på eko-turism. Brottsligheten är begränsad och säkerhetsläget får anses som relativt tryggt.

Den tropiska stormen Erika orsakade stor ödeläggelse när den passerade över Dominica i slutet av augusti 2015. Utöver dödsfall och förstörda hus blev många vägar skadade och broar spolades bort. Framkomligheten är fortfarande besvärlig. Flygplatsen var stängd en längre tid. Inför ett eventuellt besök i Dominica bör de rådande förhållandena noga undersökas.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Landet är sårbart för naturkatastrofer som vulkanutbrott och jordbävningar och framförallt orkaner och befinner sig i det mer drabbade området i Karibien. Orkansäsongen inträffar normalt från början på juni till slutet av november. Om en orkan kommer bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer. Jordbävningar och vulkanutbrott förekommer i regionen.

I slutet av augusti 2015 skapade den tropiska stormen Erika stor förödelse.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Dominicas ambassad i till exempel London:

Dominicas ambassad i London

1 Collingham Gardens
London SW5 0HW.
Tel: 020 7370 5194 - Fax: 020 7373 8743
Nearest Tube: Earls Court

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Ett ganska stort antal insjuknanden i virussjukdomen chikungunya har sedan ett par år tillbaka konstaterats i flera olika karibiska länder. Åtgärder har vidtagits för att minska dess förekomst, men fortfarande förekommer nya fall. Viruset överförs via myggor och bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett.

För mer information, läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Tillgängligheten är begränsad. Det finns ett par allmänna sjukhus och några privata kliniker för akutfall. Ambulanstillgången är också begränsad. Mer allvarliga sjukdomsfall kan kräva evakuering.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten är inte så omfattande, men turister kan drabbas av ficktjuvar och stöld av kvarlämnande värdesaker på stränder etc. Inbrott i förhyrda villor kan också förekomma. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott.

Trafiksäkerhet

Dominica har vänstertrafik. Vägnätet består av smala och kurviga vägar. Flygplatsen tar endast mindre plan och transporten till huvudstaden Roseau tar över en timme.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Dominica, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring.

Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, East Caribbean Dollar, är den gångbara och kan tas ut i lokala bankomater men även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

SDominica, Roseau

Honorärkonsul: Damian Whitchurch-Aird
Adress: Sveriges konsulat
c/o Whitchurch & Co. Ltd
71 Old Street
Roseau

Postadress: Consulate of Sweden
P.O. Box 771
Roseau
Dominica

Tel: +1 767 448 2181
Fax: +1 767 448 5787
E-post: roseau.swecons@whitchurch.com