Allmänna säkerhetsläget

Danmark är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att ISIL i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Terrordåden i Paris och den ouppklarade situationen i en rad europeiska länder medförde att dansk polis höjde sin interna beredskapsnivå. Den danska säkerhetspolisen (PET) bedömer sedan en tid tillbaka terrorhotet mot Danmark som allvarligt. Samtidigt betonar PET att risken för att bli offer för ett terrordåd i Danmark fortsatt är begränsad.

Köpenhamn drabbades den 14:e och 15:e februari 2015 av terrordåd utförda vid ett kulturhus och en synagoga. Enligt PET visar dåden att det finns personer i Danmark som både har intention och kapacitet att begå terrordåd, motiverade av militant islamism.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader,
vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om bekämpningen av terrorism på:

Säkerhetspolisens webbplats(PET)

Justitiedepartementet om terrorismbekämpning

Utrikesdepartementet om terrorism och krishantering

UD.s webbplats om turism och terror

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Natur och klimatförhållanden utgör generellt inget problem för besökare i Danmark. På Danmarks Meteorologiske Instituts hemsida kan du får information om aktuella vädervarningar.

Visumregler

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Även om du inte behöver pass för att besöka Danmark måste du kunna legitimera dig vid behov. Medtag därför giltig ID-handling, t ex pass, nationellt ID-kort eller körkort.

Observera att den 4 januari 2016 träder en förordning i kraft som medför att alla resande till Sverige måste kunna uppvisa giltig ID-handling.

Enligt förordningen ansvarar transportföretagen för ID-kontrollen före resan till Sverige. DSB har lagt ut information på om passkontrollen på sin hemsida

Vid inresa till Sverige i privatfordon är det svensk polis som utför kontrollen i Sverige. På polisens hemsida finns information om tillämpning av förordning om identitetskontroll.

Mer information om förordningen finns på Regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Nordiska medborgare som tillfälligt vistas i Danmark har i akuta fall rätt till nödvändig läkarvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som i Danmark bosatta personer. Du måste kunna styrka att du är nordisk medborgare, t ex genom att visa upp ditt pass eller ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det nationella nödnumret i Danmark är 112.

Lokala lagar och sedvänjor

Promillegränsen för rattfylleri i Danmark är 0,5. Observera att det enligt dansk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning medan man kör.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Danmark är generellt ett säkert resmål. Resenärer uppmanas att iakttaga sedvanlig försiktighet vad gäller uppsikt över värdesaker, speciellt på platser med mycket människor och i kollektivtrafiken.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten i Dankmark är generellt god.

Försäkringsskydd

Kontrollera innan din resa att du har en gällande reseförsäkring eller att det ingår en reseförsäkring i din hemförsäkring. Om du råkar ut för en olycka, stöld eller något annat som täcks av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador.

Övriga upplysningar

UD:s hemsida finns nyttiga länkar samt ytterligare information om vad man bör tänka på inför en stundande utlandsresa.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Köpenhamn, Danmark.

Expeditionens besökstid:
måndag-torsdag kl. 13.00-15.00
fredagar kl. 10.00-12.00

Ambassadens växel är öppen:
måndag–torsdag 09.00-15.00 samt fredag 09.00-12.00

Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss:
Sankt Annæ Plads 15 B
Köpenhamn

Postadress
Sveriges ambassad
Sankt Annæ Plads 15 A
1250 Köpenhamn K
Danmark

Tel, fax, e-post:
Tel: +45 33 36 03 70
Fax: +45 33 36 03 95
E-post: ambassaden.kopenhamn@gov.se