Allmänna säkerhetsläget

Cypern anses vara ett tryggt resmål. Normal försiktighet bör dock iakttas.

Ambassaden och Utrikesdepartementet följer utvecklingen på Cypern och i regionen noga. Situationen i Syrien har inte föranlett någon ändring i reserekommendationen för Cypern eller i ambassadens reseinformation (se nedan). Svenskar i landet rekommenderas dock, som alltid, att följa nyhetsrapporteringen och regelbundet besöka ambassadens hemsida.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa. Säkerhetspolisen

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer:

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

Utrikesdepartementet

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Kontinentalplattor möts i havsområdet i närheten av Cypern. På grund av plattornas rörelser registreras årligen ett antal jordskalv på Cypern. De cypriotiska myndigheterna har god beredskap för jordbävningar.

Mer information finns på:
Geological Survey Department

Visumregler

Cypern är ett EU-land men är inte med i Schengen-samarbetet. Du kan resa hit med pass och efter den 1 juli 2015 kan svenska medborgare även resa till Cypern med ett nationellt ID-kort. Passet eller det nationella ID-kortet bör vara giltigt under hela resans tid.

Observera att svenskt körkort eller andra ID-kort inte kan användas för resor inom EU.

Dessa bestämmelser gäller för inresa i republiken Cypern.

Se nedan avsnitt som gäller norra Cypern.

Hälso- och sjukvård

På Cypern liksom inom EU och EES-området i allmänhet, har resenärer som har ett europeiskt sjukvårdskort rätt till akutvård. För mer information:
Försäkringskassan

Försäkringskassans kort täcker inte vård på privata kliniker. Föredrar man privat vård, till exempel på grund av språksvårigheter som ibland förekommer på allmänna sjukhus, eller de ibland långa väntetiderna, är det särskilt viktigt att ha en bra reseförsäkring. Skulle specialistvård eller hemtransport bli nödvändig, kan kostnaderna bli höga. Ta reda på vad din försäkring täcker inför din resa. Resedelen i hemförsäkringen gäller i regel 45 dagar från utresa från Sverige.

Kranvattnet är drickbart på Cypern. De flesta bostäder har en separat kran i köket med färskvatten direkt ur den kommunala vattenledningen. De övriga vattenkranarna går till bostadens vattentank.

Det är alltid bra att ta reda på eventuella smittsamma sjukdomar på resmålet. Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns bl.a. på följande myndigheters webbsidor:

Folkhälsomyndigheten

Världshälsoorganisationen, WHO

European Centre for Disease Prevention and Control

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala sedvänjor gällande klädsel speciellt vid besök i kyrkor, moskéer och kloster.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten på Cypern är generellt sett låg, men något högre på de populära turistmålen.
Utnyttja de möjligheter till värdeförvaring som erbjuds på hotell och i lägenheter.

Försäkringsbolagen får ut polisrapporter efter anmälan. Privatpersoner kan mot avgift få ut polisrapport.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Om ditt pass blir stulet ska du anmäla det till den lokala polisen och be att få ett kvitto på anmälan – detta kvitto behövs vid ansökan om nytt pass. Detsamma gäller för borttappat pass.

Läs mer på polisens webbplats: Cyprus Police

Det är bra att ta kopior på pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara dem skilt från originalen.

Trafiksäkerhet

Cypern har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen, i synnerhet i korsningar och rondeller.Det är lag på att använda bilbälte även i baksätet och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör. Motorvägarna är i regel i gott skick men hastigheterna är ofta höga.

Trafiksäkerheten är låg.

Kollektivtrafik finns i begränsad utsträckning, men är under uppbyggnad. Mellan städerna kan man även använda en sk. servicetaxi, en större taxibil eller minibuss som tar flera passagerare som reser till samma stad. Dessa är ett billigare alternative till taxi.

I privata taxin är det lag på att chauffören använder taxameter.

Mer information om kollektivtrafiken finns på det cypriotiska kommunikationsministeriets webbplats:
Department of Road Transport

Tidtabeller och priser för busstrafiken mellan städer finns på
Intercity Buses

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Kreditkort

Det finns gott om bankomater på Cypern och det går bra att ta ut pengar med ett svenskt bankkort. Även de flesta butiker, restauranger, hotell osv. accepterar bankkort som betalningsmedel.

Cypern-information

Cyperns Turistråd, (CTO), erbjuder mångsidig Cypern-information. De har kontor runt om på ön.

I Sverige finns de på:
Solna Torg 19
171 45 Solna

Tel: 08-10 50 25
E-post: stockholm@visitcyprus.com

Cyprus Tourism Organisation

Lokala medier: tex. engelskspråkiga Cyprus Mail

Praktiska upplysningar om norra Cypern

Sedan 1974 kontrollerar Republiken Cyperns regering inte öns norra del. 1983 upprättades där "The Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)", som Sverige i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution nr 541/1983 inte erkänner. EU:s regelverk i området är suspenderat. Med anledning av den speciella situationen där bör resenärer noga studera försäkringssituationen innan de besöker öns norra del.

I konsulära frågor kan svenska medborgare vända sig till ambassaden, men på grund av öns faktiska delning kan inte samma service ges som i södra delen av ön.

Svenska medborgare kan korsa den "gröna linjen" efter att ha företett ett giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.

"Den gröna linjen" kan korsas vid följande check-points:

Ledra Street, endast till fots
Ledra Palace, endast till fots
Ayios Dometios
Pergamos (Pyla)
Strovilia
Zodhia, endast med bil
Limnitis

Det bör uppmärksammas att det inte finns direkta telefonförbindelser mellan den sydliga och norra delen av ön. Det finns inga lokala mobilnätverk som täcker hela ön.

Hyrda bilar kan medföras till norra delen men bilresenärer bör noga undersöka försäkringsförhållandena för bilen dessförinnan. Ambassaden känner inte till något hyrbilsföretag på den södra sidan som erbjuder förhyrning av bil med försäkring som täcker också öns norra del.

Om bil medföres kräver man på den turkcypriotiska sidan att den är försedd med en tredjepartsförsäkring vilken kan köpas vid passagen. Bilen, dess förare samt eventuella passagerare kommer således inte att vara täckta av försäkringen ifråga. Föraren löper också risk att bli ersättningsskyldig vid en eventuell olycka.

Det finns regler för vilka mängder av cigaretter, sprit och andra varor som kan köpas och medföras till den södra delen av ön. Dessa regler specificeras i Europeiska rådets förordning nr 866/2004. På hemsidan för Kommissionens representation i Nicosia återfinns förordningen samt uppdateringar:

Kommissionens representation i Nicosia

Svenska medborgare som överväger att förvärva egendom på norra Cypern uppmanas att söka oberoende råd av en advokat då den ursprungliga äganderätten i många fall tillkommer grekcypriotiska flyktingar. I oktober 2006 infördes en skärpt lagstiftning som kan medföra upp till sju års fängelse för dem som orättmätigt gör affärer med grekcypriotisk mark och egendom. Många har utsatts för att få bagage och bilar genomsökta vid de passager som är öppna, och det kan vara tillräckligt att ertappas med broschyrer eller andra dokument som indikerar intresse för att köpa egendom på norra sidan för att bli anhållen.

Även vid förvärv av egendom i söder rekommenderas advokathjälp på grund av möjliga komplikationer.

Nödnummer

Det allmänna nödnumret på Cypern: 112.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Nicosia, Cypern.

Besökstid:
måndag–fredag 09.00-12.00.
Passärenden endast tisdag och torsdag 09.00-12.00.

Migrationsärenden

Besök och telefontid:
måndag och onsdag 09.00-12.00
e-post: migration.nicosia@gov.se

Kontorstid:
måndag-torsdag 08.00-12.30, 13.00-16.30
fredag 08.00-14.00

Besök oss:
9, Arch. Makarios III Avenue
Severis Building, 2nd floor
1065 Nicosia

Postadress
Embassy of Sweden
P.O. Box 21621
Cy 1511 Nicosia

Tel, fax, e-post:
Tel: +357 22 458 088
Fax: +357 22 374 522
E-post: ambassaden.nicosia@gov.se