Allmänna säkerhetsläget

Curaçao har många turistanläggningar där säkerheten i allmänhet är god. Även i landet i övrigt är säkerheten tillfredsställande.

Terrorism

Under normala förhållanden bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringens hemsida

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Curaçao kan liksom andra platser i Karibien drabbas av orkaner och tropiska stormar. Curaçao ligger dock utanför orkanbältet och har hittills inte drabbats av någon orkan. Däremot kan vädret undantagsvis påverkas av passerande orkaner med kraftiga regnfall som följd. Dessa åstadkommer översvärmningar men leder normalt inte till några personskador utan i värsta fall skador på byggnader och vägar. Störst risk för detta är under perioden juni till slutet av november. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.

För mer information om lokala väderförhållanden läs på:
The National Hurricane Center

Visumregler

Svenska medborgare behöver ett giltigt pass för inresa. För övriga frågor hänvisas till Sveriges honorärkonsulat i Willemstad

Öppettider:
måndag-fredag 08.00-17.00.

Willemstad, Curaçao

Konsulatet i Willemstad har begränsade möjligheter att hjälpa svenska medborgare. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort på konsulatet.
Vänligen notera att du vid frågor om konsulära ärenden (pass, ID-kort, folkbokföring m.m.) i första hand ska vända dig till Sveriges ambassad i Haag.

Honorär generalkonsul: Jan Karlsson

Adress: Consulate of Sweden
Zwaluwweg 9
Willemstad
Curaçao

Tel: +599 9 525 0012
Fax: +599 9 736 3909
E-post: Jkarlsson47@gmail.com

Se även information från Curacao Tourist Board

Hälso- och sjukvård

Sedan en tid noteras förekomsten av virussjukdomar i Karibien. Sjukdomarna orsakas av ett virus som överförs till människa via Aedes-myggor. Myggorna kan sprida chikungunya, denguefeber och zikaviruset. Symptomen för chikungunya- och denguefeber är hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt värk i lederna. Zikaviruset yttrar sig i mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Från tidigare utbrott i Polynesien och i Brasilien har det dock rapporterats att infektion med zikavirus kan leda till allvarliga neurologiska komplikationer såsom fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster samt vuxna fall med Guillain-Barrés syndrom (GBS). På grund av de nu misstänkta komplikationerna till infektionen är det extra viktigt att gravida kvinnor vidtar åtgärder för att skydda sig mot att bli infekterade av zikaviruset. De första bekräftade fallen av infektion med zikaviruset i Curacao rapporterades i slutet av januari 2016.

Det bästa sättet att skydda sig mot de nämnda sjukdomarna är att undvika myggbett, till exempel genom att bära heltäckande kläder och att använda myggmedel. Till skillnad från många andra myggor är Aedes-myggorna aktiva även under dagtid.

För mer information, läs på Folkhälsomyndighetens hemsida om chikungunya , denguefeber och zikaviruset och på hemsidan för Euopeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ( ECDC). Pan American Health Organization har också information på engelska om chikungunya , denguefeber och zikaviruset.

Sjukhuset St. Elisabeth Hospitaal i Willemstad:
St. Elisabeth Hospitaal

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruk och innehav av narkotika är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Smärre brottslighet, som ficktjuvar och stölder på stranden förekommer så lämna inte värdesaker obevakade. Försiktighet bör iakttas, särskilt nattetid och i mindre välbesökta områden. Värdesaker bör hållas inlåsta på hotellet. Man bör även iaktta försiktighet vid bankomater och undvika att bära med sig större summor kontanter. Vid taxiresor bör bilar utan taxi-skylt undvikas.

Trafiksäkerhet

Landet har högertrafik.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Curaçao, eller har kontrollerat att reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Genom reseförsäkringen kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

I vissa fall kan man som patient vara tvungen att betala vårdkostnaden på plats för att sedan själv få kräva ersättning från försäkringsbolaget.

För mer information:

SOS-International, Euro-Center Prague & Falck Global Assistance

Övriga upplysningar

Inga för tillfället.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Haag, Nederländerna. Här finner du våra kontaktuppgifter och öppettider, notera dock att öppettiderna varierar med avseende på typen av ärende.

OBS! Avvikande öppettider i samband med svenska och nederländska helgdagar kan förekomma.

AMBASSADENS BESÖKSTIDER

Besökstider för ansökan om nytt pass:
Endast efter elektronisk tidsbokning,
Tis. 09.00-12.30
Tors. 13.30-15.50

Besökstider för att hämta pass
Mån: 09.00-12.00
Ons: 09.00-12.00

Besökstider för ansökan om samordningsnummer och äktenskapscertifikat
Ons & tors: 09.00-12.00

Besökstider för övriga frågor
Mån - Fre: 9.00-12.00

TELEFONTIDER
Receptionen
Mån - Fre: 09.00-12.30 och 13.30-15.00

Konsulära ärenden och pass
Mån & ons: 13.30-15.00
Det är ofta många som ringer. E-posta gärna din fråga. Det är inte möjligt att boka passtid per telefon eller e-mail.
E-post: ambassaden.haag@gov.se

Vid allvarlig nödsituation under veckoslut/helg ring 070-4120200 och följ instruktioner. Se: Om olyckan är framme - vilken hjälp du kan få.

Från och med 1 januari 2014 handlägger ambassaden inte längre migrationsärenden.

Svenska konsulat

Öppettider:
måndag-fredag 08.00-17.00.

Willemstad, Curaçao

Konsulatet i Willemstad har begränsade möjligheter att hjälpa svenska medborgare. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort på konsulatet.
Vänligen notera att du vid frågor om konsulära ärenden (pass, ID-kort, folkbokföring m.m.) i första hand ska vända dig till Sveriges ambassad i Haag.

Honorär generalkonsul: Jan Karlsson

Adress: Consulate of Sweden
Zwaluwweg 9
Willemstad
Curaçao

Tel: +599 9 525 0012
Fax: +599 9 736 3909
E-post: Jkarlsson47@gmail.com