Aktuella händelser

På grund av säkerhetsläget i regioner som Chocó, Norra Santander och Norra Antioquia samt i landsbygdsområden som gänsar till till Panama, Venezuela och Ecuador uppmanas till stor försiktighet.

Om du är i eller planerar att resa till ovan nämnda områdena, följ lokala nyheter och hörsamma myndigheternas anvisningar.

Ambassaden har fått in ett ökat antal anmälningar om rån i området kring de populära kvarteren i Candelaria i huvudstaden, inklusive promenadsträckan mellan Candelaria och Monserrate där många turister passerar. Detta gäller även under dagtid och i sällskap. Iaktta försiktighet och undvik att gå omkring med värdesaker.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Colombia påverkas av den interna väpnade konflikt som pågår i landet sedan flera decennier. På grund av strider mellan militär, gerilla och andra illegala väpnade grupper, bör besök i konfliktområden undvikas. Affärs- och turistresor till landets storstäder samt viktigare turistområden kan dock företas utan problem, dock med iakttagande av sedvanlig försiktighet. Stölder, rån och överfall förekommer i storstäderna och på turistorter, i synnerhet kvällstid.

Det säkraste sättas att färdas i Colombia är med flyg även om det finns busstransporter mellan samtliga större städer. Vägnätet är dock i vissa delar av landet fortfarande undermåligt. Trafikolyckor är vanligt förekommande.

Säkerhetssituationen förändras ofta, och det är därför viktigt att noga undersöka läget i den region som ska besökas.

Ambassaden uppmanar till stor försiktighet i landsbygdsområden i regioner som gränsar till Panama, Venezuela och Ecuador. Gränsstationerna till dessa länder bör i möjligaste mån undvikas. Konsultera ambassaden innan sådana resor planeras.

Terrorism

Den pågående interna väpnade konflikten gör att terroristdåd, utförda av de illegala väpnade grupperna, förekommer.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Colombia och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon. Senaste allvarliga jordbävningen drabbade kafferegionen Armenia 1999. Vulkanutbrott förekommer, senast i augusti 2010 i regionen Nariño. Massiva regn och översvämningar är vanligt förekommande i stora delar av landet och orsakar skador bland annat på infrastruktur och gör vägarna svårframkomliga i perioder. April-maj anses vara de blötaste månaderna.

Visumregler

För att resa in i Colombia krävs inte visum för svenska medborgare vid kortare turistbesök. Vid resa, speciellt landsvägen (som likväl bör undvikas), bör resenären se till att få in- och utresestämpel i passet, för att undvika böter.

Det finns tre former av besökstillstånd:

Turist (visitante turista)
Tillfällig besökare (visitante temporal)
Teknisk besökare (visitante técnico)

Besökstillståndet för de två första kategorierna (turist och tillfällig besökare) kan utfärdas vid gränskontroller, så som flygplatser, hamnar samt utmed landsvägar till gränsande länder.

Besöktillståndet för tekniska besökare (visitante técnico) kan endast utfärdas av colombianska migrationsmyndigheten i Bogotá.

För information om vilken typ av tillstånd som behövs för besök som inte är turistbesök, tex. den som reser i tjänsten för en organisation, eller företagsbesök, kontakta Colombias ambassad.

Adoptivbarn
Observera att colombiansk lag kräver att personer som adopterats från Colombia efter år 1991, och som inte har sagt upp sitt colombianska medborgarskap, måste uppvisa colombianskt pass för in-och utresa i landet.

Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Colombia sker i enlighet med bestämmelserna och för senast uppdaterad information vänligen kontakta Colombias ambassad i Stockholm.

Ytterligare information finns på spanska på den colombianska migrationsmyndighetens hemsida.

Hälso- och sjukvård

Malaria, denguefeber, gula febern samt zika förekommer i vissa områden i Colombia. Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och tillse att vaccinationsskyddet är aktualiserat. Särskilt resenärer som planerar att besöka regionerna Magdalena, Cesar, La Guajira, Atlantkusten inklusive Sierra Nevada, Norte de Santander samt Amazonasområdet rekommenderas vaccination mot gula febern. Det är sedan viktigt att resenären bär med sig sitt vaccinationskort eller annat dokument som intygar detta då inresa i Colombia, eller utresa till angränsande länder, kan nekas utan ett sådant intyg.

Besökare till huvudstaden Bogotá kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2600 meter över havet.

I de stora städerna finns privata sjukhus och klinker med god standard. Utanför huvudstaden är standarden på hälsovården sämre.

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de colombianska fängelserna svåra och inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, rån, och i vissa fall överfall, förekommer i storstäderna i hela landet, i synnerhet kvällstid. För turister eller korttidsresenärer rekommenderas extra försiktighet på flygplatsen El Dorado i huvudstaden samt vid resor med lokaltrafiken, speciellt den så kallade "Transmilenio" i Bogotá. Smycken och andra värdesaker bör ej bäras synligt. Ambassaden uppmanar resenärer att inte resa på egen hand då risken för rån och överfall ökar. Risken att bli kidnappad av någon av landets gerillor eller paramilitära grupper har dock minskat avsevärt. Under år 2010 kidnappades omkring 280 personer, jämfört med cirka 2800 år 2002.

Ambassaden vill göra resenären uppmärksam på drogen burundanga (scopolamin) som ges via mat, dryck eller cigarretter. Den kan också användas genom att förövaren sprider drogen via luften i form av en viftning med en näsduk. Drogen är mycket snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet och den används vid bland annat rån.

Taxiresor bör alltid förbeställas. Emellertid är det i princip omöjligt att förbeställa taxi under rusningstid. Hotell, restauranger och större köpcentra är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända taxibolag.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och att resenären inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

Trafiksäkerhet

Resor inom landet är att föredra med flyg då resor med bil eller buss kan vara riskabla. Trafikkulturen i Colombia avviker helt från den svenska. Det är viktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Trafiken i framförallt de större städerna är intensiv, körkortsutbildning i vissa fall bristfällig och vägnätet är underdimensionerat varför trafikolyckor är vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att tillse att han eller hon har en giltig försäkring för sin vistelse. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars kan separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Övriga upplysningar

Inga för tillfället.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Kontaktuppgifter till Sveriges ambassad i Bogotá, Colombia:

Ambassadens besökstider:
Måndag till fredag kl. 09.00-12.00

Besök oss:
Calle 72 No. 5-83, piso 8
Edificio Avenida Chile
Bogotá, D. C.

Postadress
Embajada de Suecia
Calle 72 No. 5-83, piso 8
Edificio Avenida Chile
Código postal 110231
Bogotá, D. C.
Apartado Postal 52966
Colombia

Tel, fax, e-post:
Tel: +57 1 325 61 00
E-post: ambassaden.bogota@gov.se

Svenska konsulat

Cartagena

Öppettider:
måndag-fredag 09.00-12.00 och 14.00-18.00

Konsul: Manuel Giovanni Benedetti Rodriguez
Assistent: Katia Molina

Adress: Sociedad Portuaria de Cartagena S.A.
Barrio Manga, Terminal Maritimo,
Dirección Comericial, Bloque Administrativo, 2do piso
Cartagena

Tel: +57 5 650 2232
Fax: +57 5 650 2239
E-post: consuladosueciacartagena@gmail.com

Medellín

Öppettider:
måndag, onsdag och torsdag 08.00-12.00
tisdag och fredag vid bokad tid

Konsul: Camila Platin
Asistent: Olga Lucía Toro

Adress: Consulado de Suecia
Calle 7D # 43A-88
Medellín

Tel: +57 4 520 2672
Fax:
E-post: consulsueciamed@gmail.com