Aktuella händelser

Information om zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

På Påskön rapporterades fall av zikaviruset under 2014. På fastlandet i Chile har Aedes-myggan, den typ av mygga som bär zikavirus, påfunnits i Arica i norra delen av landet, nära gränsen till Peru.

Chilenska hälsoministeriet presenterar rekommendationer till bosatta och besökare i Chile:

http://www.minsal.cl/virus-zika/

Information om denguefeber

Fall av denguefeber har i början av 2016 påvisats på Påskön. Denguefeber är en virussjukdom som sprids via myggor och som i vissa fall kan orsaka allvarliga symptom. Med tillgång till sjukvård kan allvarliga bieffekter av sjukdomen motverkas. Det finns inte något specifikt virushämmande läkemedel eller vaccin mot dengue. Använd myggmedel i förebyggande syfte, sov under myggnät och undvik fuktiga platser där myggor trivs. Läs mer om dengue på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Allmänna säkerhetsläget

Chile är ett relativt tryggt land. Dock bör sedvanliga försiktighetsmått givetvis iakttas, som att inte bära värdesaker på sig, inte röra sig ute ensam efter mörkrets inbrott, inte anlita pirattaxi/bussar, hålla kontinuerlig uppsikt över ägodelar etc.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Chile bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.

I september 2014 ägde ett bombattentat rum i en affärsgalleria i anslutning till en tunnelbanestation i huvudstaden Santiago. Under 2014 ägde en rad mindre explosioner rum, främst riktade mot officiella byggnader i Santiago. Attentaten tros ha utförts av nationella anarkistiska grupper. Chile har inte direkt berörts av internationell terrorism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Chile ligger i det andiska jordbävningsområdet, vilket medför att mindre skalv förekommer regelbundet. Dock inträffar större jordbävningar med ojämna mellanrum och den senaste stora jordbävningen (uppmättes till 8,4 på momentmagnitudskalan) inträffade den 16 september 2015 utanför kusten från Illapel i Coquimboregionen.

För byggnader och infrastruktur i Chile gäller seismiska säkerhetskrav, varför skador till följd av stora jordbävningar kan reduceras betydligt i modern bebyggelse, medan äldre och traditionell bebyggelse drabbas mycket hårdare.

Om en jordbävning av större skala inträffar uppmanas de som vistas i närheten att höra av sig till anhöriga samt att följa lokala myndigheters råd och anvisningar. På grund av hårt tryck på telefonnät efter en sådan händelse kan dessa oftast slås ut. Vanligtvis fungerar ändå mobila Internetuppkopplingar, varför applikationer och sociala medier kan vara fungerande alternativ. På följande hemsida kan du läsa mer om det chilenska inrikesministeriets beredskapsåtgärder vid jordbävningar och andra katastrofer.

ONEMI

Visumregler

Svenskar behöver inte visum om besöket ska vara högst 90 dagar. Ansökan kan göras efter inresan om ytterligare vistelsetid önskas. Det turistkort (kopian av inreseblanketten) man får vid inresan ska uppvisas vid utresan. Resenärer som har dubbla medborgarskap (svenskt/chilenskt) liksom utanför Chile födda barn till chilenska medborgare, och svenska adoptivbarn födda i Chile, tillråds att inför resan kontakta Chiles Generalkonsulat för information om in- resp. utresebestämmelser.

Personer med dubbelt medborgarskap kan vid chilensk inresekontroll bli informerade om att man måste resa ut med chilensk resehandling. Ambassaden råder personer som får denna information vid inresan att direkt kontakta Policía Internacional för att få bekräftat att detta stämmer i varje enskilt fall.

Kontaktuppgifter till Policia Internacional:

Kontor i Santiago: (+56 2) 227081043
Kontor på flygplatsen: (+56 2) 227082659
Hemsida: www.investigaciones.cl

Information om in- och utresebestämmelser för minderåriga
"Policia Internacional" är den myndighet i Chile som ansvarar för in-/utresekontroll. Det är viktigt att innan resan kontrollera vilka handlingar som krävs vid in-/utresa. Information om detta finns på Chiles Generalkonsulats hemsida och "Policia Internacional"

Information om tullregler
Deklarera alla organiska produkter som medtas in i landet. Mer information finns att finna på
Servicio Agrícola y Ganadero och
Chiles Generalkonsulat i Stockholm

Hälso- och sjukvård

I större städer finns tillgång till privat sjukvård med europeisk standard. Ta alltid kontakt med vaccinationscentral innan avresa för aktuell information.

Kranvattnet är drickbart, men vid kortare besök kan buteljerat vatten rekommenderas.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Skylta inte med värdesaker såsom kameror, dyra klockor, smycken eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn! Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox. Vid ankomst till flygplatsen i Santiago bör transport beställas över disk i ankomsthallen. Använd endast markerade
taxibilar, och efter mörkrets inbrott förbeställd taxi (så kallad radiotaxi).

Bildörrar bör hållas låsta, och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

Uppsikt över drinkar tillråds vid besök på barer och diskotek.

Polisen i Chile går under namnet Carabineros de Chile.

Akuttelefonnummer till polisen är 133.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Chile avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar. Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen medan man kör. Straffet för rattfylleri har skärpts och innebär nu nolltolerans.

Försäkringsskydd

Om oss
Kontakt
Aktuellt
Handel & service till svenska företag
Utvecklingssamarbete
Reseinformation
Reseinformation Chile
Att tänka på inför resan till Chile
Beredskapsåtgärder vid jordbävning
In- och utresebestämmelser för minderåriga
Reseinformation Peru
Service till svenska medborgare
Landfakta
Besöka Sverige
Studera i Sverige
Arbeta & bo i Sverige
RSS
Sök på webbplatsen
Sök på webbplatsen
SÖK
Sidan senast uppdaterad 26 sep 2016, 23:41
Reseinformation Chile

Aktuella händelser
Information om zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

På Påskön rapporterades fall av zikaviruset under 2014. På fastlandet i Chile har Aedes-myggan, den typ av mygga som bär zikavirus, påfunnits i Arica i norra delen av landet, nära gränsen till Peru.

Chilenska hälsoministeriet presenterar rekommendationer till bosatta och besökare i Chile:

http://www.minsal.cl/virus-zika/

Information om denguefeber

Fall av denguefeber har i början av 2016 påvisats på Påskön. Denguefeber är en virussjukdom som sprids via myggor och som i vissa fall kan orsaka allvarliga symptom. Med tillgång till sjukvård kan allvarliga bieffekter av sjukdomen motverkas. Det finns inte något specifikt virushämmande läkemedel eller vaccin mot dengue. Använd myggmedel i förebyggande syfte, sov under myggnät och undvik fuktiga platser där myggor trivs. Läs mer om dengue på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Allmänna säkerhetsläget
Chile är ett relativt tryggt land. Dock bör sedvanliga försiktighetsmått givetvis iakttas, som att inte bära värdesaker på sig, inte röra sig ute ensam efter mörkrets inbrott, inte anlita pirattaxi/bussar, hålla kontinuerlig uppsikt över ägodelar etc.

Terrorism
Risken för terrorattentat i Chile bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.

I september 2014 ägde ett bombattentat rum i en affärsgalleria i anslutning till en tunnelbanestation i huvudstaden Santiago. Under 2014 ägde en rad mindre explosioner rum, främst riktade mot officiella byggnader i Santiago. Attentaten tros ha utförts av nationella anarkistiska grupper. Chile har inte direkt berörts av internationell terrorism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer
Chile ligger i det andiska jordbävningsområdet, vilket medför att mindre skalv förekommer regelbundet. Dock inträffar större jordbävningar med ojämna mellanrum och den senaste stora jordbävningen (uppmättes till 8,4 på momentmagnitudskalan) inträffade den 16 september 2015 utanför kusten från Illapel i Coquimboregionen.

För byggnader och infrastruktur i Chile gäller seismiska säkerhetskrav, varför skador till följd av stora jordbävningar kan reduceras betydligt i modern bebyggelse, medan äldre och traditionell bebyggelse drabbas mycket hårdare.

Om en jordbävning av större skala inträffar uppmanas de som vistas i närheten att höra av sig till anhöriga samt att följa lokala myndigheters råd och anvisningar. På grund av hårt tryck på telefonnät efter en sådan händelse kan dessa oftast slås ut. Vanligtvis fungerar ändå mobila Internetuppkopplingar, varför applikationer och sociala medier kan vara fungerande alternativ. På följande hemsida kan du läsa mer om det chilenska inrikesministeriets beredskapsåtgärder vid jordbävningar och andra katastrofer.

ONEMI

In- och utresebestämmelser
Svenskar behöver inte visum om besöket ska vara högst 90 dagar. Ansökan kan göras efter inresan om ytterligare vistelsetid önskas. Det turistkort (kopian av inreseblanketten) man får vid inresan ska uppvisas vid utresan. Resenärer som har dubbla medborgarskap (svenskt/chilenskt) liksom utanför Chile födda barn till chilenska medborgare, och svenska adoptivbarn födda i Chile, tillråds att inför resan kontakta Chiles Generalkonsulat för information om in- resp. utresebestämmelser.

Personer med dubbelt medborgarskap kan vid chilensk inresekontroll bli informerade om att man måste resa ut med chilensk resehandling. Ambassaden råder personer som får denna information vid inresan att direkt kontakta Policía Internacional för att få bekräftat att detta stämmer i varje enskilt fall.

Kontaktuppgifter till Policia Internacional:

Kontor i Santiago: (+56 2) 227081043
Kontor på flygplatsen: (+56 2) 227082659
Hemsida: www.investigaciones.cl

Information om in- och utresebestämmelser för minderåriga
"Policia Internacional" är den myndighet i Chile som ansvarar för in-/utresekontroll. Det är viktigt att innan resan kontrollera vilka handlingar som krävs vid in-/utresa. Information om detta finns på Chiles Generalkonsulats hemsida och "Policia Internacional"

Information om tullregler
Deklarera alla organiska produkter som medtas in i landet. Mer information finns att finna på
Servicio Agrícola y Ganadero och
Chiles Generalkonsulat i Stockholm

Hälso- och sjukvård
I större städer finns tillgång till privat sjukvård med europeisk standard. Ta alltid kontakt med vaccinationscentral innan avresa för aktuell information.

Kranvattnet är drickbart, men vid kortare besök kan buteljerat vatten rekommenderas.

Lokala lagar och sedvänjor
Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet
Skylta inte med värdesaker såsom kameror, dyra klockor, smycken eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn! Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox. Vid ankomst till flygplatsen i Santiago bör transport beställas över disk i ankomsthallen. Använd endast markerade
taxibilar, och efter mörkrets inbrott förbeställd taxi (så kallad radiotaxi).

Bildörrar bör hållas låsta, och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

Uppsikt över drinkar tillråds vid besök på barer och diskotek.

Polisen i Chile går under namnet Carabineros de Chile.

Akuttelefonnummer till polisen är 133.

Trafiksäkerhet
Trafikkulturen i Chile avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar. Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen medan man kör. Straffet för rattfylleri har skärpts och innebär nu nolltolerans.

Försäkringsskydd
Kontrollera att du har giltig reseförsäkring. Det är resenärens ansvar att tillse att han eller hon har en giltig försäkring för sin vistelse. Reseförsäkring/hemförsäkring behövs för att täcka kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Ingen överenskommelse finns mellan Sverige och Chile om täckning av vårdkostnader. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars måste separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Vid olycksfall ska du, eller medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcetral etc.), som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Övriga upplysningar

I Valparaíso representeras Sverige lokalt av en honorärkonsul.

Se även Chiles statliga turistbyrå för aktuell information: SERNATUR.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Santiago de Chile, Chile.

Ambassaden ligger på adressen Nueva Providencia 2353, 4 piso, i stadsdelen Providencia.

Ambassaden är öppen:
måndag-fredag 09.00-11.00.

Telefonväxeln är öppen:
måndag 09:00-12:00 och 14:00-16:00
tisdag-torsdag 09.00-13.00 och 14.00-16.00.
På fredagar stänger växeln 13.00.

Migrationsfrågor per telefon:
måndag-fredag 09.00-10.00
(uppehållstillstånd & visering, resa till Sverige)

Konsulära frågor per telefon:
tisdag-fredag 12.00-13.00
(pass, medborgarskap, anmälan namn, intyg, levnadsintyg, legalisering & frågor gällande pension).

Om en nödsituation uppstår utanför ambassadens ordinarie telefontid kan man ringa ambassaden och därefter kopplas vidare till UD:s konsulära jour som har öppet alla dagar 24 timmar om dygnet.

Besök oss:
Nueva Providencia 2353, 4 piso
Providencia

(Nära tunnelbanestationen "Los Leones", linje 1)

Postadress
Embajada de Suecia
Nueva Providencia 2353, 4 piso
Providencia

Tel, fax, e-post:
Tel: +56 2 2940 17 00
Fax: +56 2 2940 17 30
E-post: ambassaden.santiago-de-chile@gov.se

Svenska konsulat

Valparaíso

Öppettider:
måndag, onsdag, fredag 09.00-12.00.

Endast spansktalande personal.

Honorärkonsul: Andrés Nuñez Sorensen

Adress: Av. Errázuriz 755, Of. 706
Edificio Estación Puerto
Valparaíso

Postadress: Consulado de Suecia
Casilla 910
Valparaíso

Tel: +56 32 225 03 05
Fax: +56 32 221 7496
E-post: ambassaden.santiago-de-chile@gov.se