Aktuella händelser

På kvällen den 8 juni 2016 utbröt skottlossning utanför ett diskotek i turistorten Sunny Beach vid Bulgariens Svartahavskust. En person omkom och tre personer skadades allvarligt.

Bulgarisk polis uppger att de inblandade tillhör kriminella grupper. Inga andra personer som befann sig på platsen skadades. Polisen har arresterat totalt sju personer misstänkta för inblandning i skottlossningen.

Svenska medborgare som befinner sig i Bulgarien uppmanas att följa medilernas rapportering och de lokala myndigheternas rekommendationer samt att iaktta gängse försiktighet.

Allmänna säkerhetsläget

Bulgarien är ett relativt tryggt och säkert EU-land att resa i. Bulgariens regering uppger att inga direkta hot har riktats mot landet. Säkerheten är dock höjd vid offentliga byggnader och vid större evenemang.

Besökare i Bulgarien bör hålla sig uppdaterade om situationen i landet genom information via bland annat medier samt vara vaksamma och undvika större folksamlingar.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på regeringen.se

Ett terrordåd, det första i Bulgarien, ägde rum vid flygplatsen i Bourgas den 18 juli 2012.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Bulgarien ligger i ett område med risk för jordbävningar och jordskalv förekommer regelbundet. Kraftiga skalv inträffade i maj 2012 i närheten av Sofia.

En hög halt av luftföroreningar förekommer, främst i Sofia.

Det är inte ovanligt med översvämningar, främst i samband med vårfloder.

Under den vanligtvis mycket varma sommaren och hösten finns risk för skogsbränder. Följ lokal mediarapportering och anvisningar från lokala myndigheter.

Den som åker skidor ska följa markerade skidleder och respektera myndigheternas och skidanläggningens anvisningar.

Visumregler

Bulgarien är medlem i EU men ännu inte i Schengensamarbetet.

En svensk medborgare kan vistas i Bulgarien i upp till 90 dagar utan visum under en sexmånadersperiod.

Det provisoriska passet kan ibland bemötas med viss skepsis av de lokala tullmyndigheterna, som inte alltid känner igen eller är familjära med dessa resehandlingar. Dock är de fullt giltiga som passhandlingar.

Personer med främlingspass behöver visum för att resa in i Bulgarien.

Bulgariens ambassad i Stockholm (se länk http://bulgarien.se/) kan lämna närmare information om inresebestämmelser.

För inresa med bil måste man kunna visa upp bilens registreringsbevis och försäkringshandlingar i original.

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Ta med dig det europeiska sjukförsäkringskortet som du kan beställa utan kostnad från Försäkringskassan. Det visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Men det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks exempelvis inte av kortet.

Hälsosituationen är relativt god. Standarden på de allmänna sjukhusen är inte som i Sverige. Det går inte ta för givet att sjukhuspersonalen talar andra språk än bulgariska.

Läs mer om Bulgarien på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

De flesta bulgarer är ortodoxa och den största minoriteten är bulgariska turkar som är muslimer. Romerna utgör den andra betydande minoritetsgruppen.

Utanför de största städerna och turistmålen kan det vara svårt att klara sig på andra språk än bulgariska. Den äldre befolkningen kan ofta ryska, en del kan franska eller tyska. Ungdomar talar ganska ofta engelska.

En orsak till missförstånd kan vara att en jakande gest med huvudet i Bulgarien betyder "nej" medan en huvudskakning betyder "ja".

Det är vanligt att ge dricks, bland annat på restauranger, med cirka 10 procent.

Officiell bulgarisk reseportal

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är relativt tryggt att resa i Bulgarien och oftast är det tillräckligt att iaktta normal försiktighet. Undvik att röra dig ensam på smågator och i parker, särskilt efter mörkrets inbrott. Det finns många herrelösa hundar som kan vara aggressiva och farliga, särskilt under vintern.

I de större städerna och på turistorter bör man akta sig för ficktjuvar. Stölder inom hotellområdena förekommer. På torg och shoppinggator med många människor samt i offentliga fortskaffningsmedel bör man vara mycket försiktig. Resenärer gör klokt i att förhålla sig restriktivt till "vänner" som envist vill slå följe – turister har drogats med starka lugnande medel som blandats i drycker eller i maten och sedan rånats. Likaså finns det skäl att förhålla sig misstänksamt till civilklädda poliser som på gatan vill kontrollera passet och penningtillgångar. Man bör även iakta viss försiktighet på bensinstationer och inte lämna värdesaker kvar i bilen medan man tankar eller dyl.

Det finns en misstänksamhet mot HBT-personer och överfall relaterade till hudfärg har förekommit.

Språkkunskaperna hos myndigheter, till exempel polisen, är ännu så länge bristfälliga.

Det allmänna nödnumret är 112.

Trafiksäkerhet

Bilstölder är vanliga, i synnerhet av dyrare bilar som är utlandsregistrerade. Man bör undvika att köra utanför städerna efter mörkrets inbrott. Detta på grund av viss risk för s.k. "vägpirater" och mot bakgrund av att vägarna i många fall är i dåligt skick och skyltningen bristfällig. Sök gärna upp hotell/lägenheter/lägenhetshotell som har inomhus- eller bevakad parkering för att undvika att få din bil stulen.

Körkulturen är mer hetsig än den svenska. På landsvägarna är polispatruller vanliga. Falska polispatruller kan förekomma.

Det finns inga vägtullar i Bulgarien. Däremot har vägskatter, s.k. "vignettes", införts på vissa vägar. Vignetter kan köpas för olika tidsperioder, ett år, en månad och en vecka. De säljs vid gränsövergångar samt på vissa bensinstationer.

Bensinstationerna håller allmänt sett hög standard. På de flesta internationella bensinstationer tar man betalkort. På pumparna står 95H för blyfri 95-oktanig bensin. På vissa ställen finns personal som hjälper dig att tanka. Det är vanligt att ge personalen en liten summa i dricks. Läs mer under rubriken "brottslighet" avseende stöldrisk på bensinstationer.

Svenskt körkort är giltigt i Bulgarien.

Vid inpassering i Bulgarien måste man kunna vissa upp bilens registreringsbevis från vägverket i original. Där måste framgå vem som äger bilen. Även försäkringspapper för bilen måste kunna visas upp.

Man bör iaktta försiktighet vid taxiresa. De officiella taxibilarna är numrerade och chauffören ska ha sitt körkort med foto synligt. Kontrollera kilometertaxan före taxiresan.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Kostnaderna för en oförsäkrad person som behöver till exempel sjuktransport till Sverige kan bli mycket höga.

Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet)skall enligt EUs regler gälla i Bulgarien för både akut och vanlig sjukvård och ambulanstransport på plats. Kortet gäller inte för mer omfattande sjukvård eller sjuktransport till Sverige.

Hälsoministeriet i Sofia rekommenderar att hotellet hänvisar till husläkare dit patienten i första hand vänder sig för att ev. senare bli skickad till sjukhus. Spara kvitton för eventuell ersättning i Sverige.

För information om EU-medborgares rätt till sjukvård:

Hälsoförsäkringskassans telefonnr (om du ringer lokalt inom Bulgarien):
02 9659 116
02 9659 125
02 9659 133
02 9659 144

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Enskilda personer får inte införa obegränsat med kontanter vid in- och utresa i Bulgarien. Överträdelse kan leda till konfiskering av pengarna och/eller arrestering. För införselkvoter av alkoholhaltiga varor, tobak etc, hänvisas till den bulgariska tullens hemsida. För aktuell information, läs de bulgariska myndigheternas häfte:
Travelling through Bulgaria

För införsel av receptbelagt läkemedel för privat bruk och konsumtion, rekommenderas ett intyg på engelska från läkare att kunna visas upp i tullen vid behov.

Man bör vara vaksam vid växling av pengar och växla valuta i banker eller etablerade valutaväxlingskontor. Man bör aldrig växla valuta på gatan.

Med kreditkort kan man hämta ut pengar från bankautomater i de större städerna och turistorterna. På grund av svindlerier och annan kriminell verksamhet är det skäl att vara försiktig när man använder kreditkort eller bankautomater.

Kontantbetalning är vanligt förekommande. Möjligheten att betala med kreditkort är begränsad, men blir allt vanligare.

Flera guideböcker över Bulgarien finns att låna eller köpa i Sverige både på nätet och i bokhandeln. De flesta är dock på engelska.

Tolkar
Kontakta Kammarkollegiet i Sverige för namn på tolkar och översättare till bulgariska eller den Bulgariska ambassaden i Stockholm.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Bulgarien, Sofia

Expeditionstider: mån-tors 10.00-12.00

Hon. generalkonsul: Göran Svensson
Assistent: Maria Lakova

Adress: Consulate General of Sweden
5, Saborna Street, fl 4
1000 Sofia
Bulgarien

Postadress: Consulate General of Sweden
5, Saborna Street, fl 4
1000 Sofia
Bulgarien

Tel: +359 2 4177178
+359 899 289288 (Göran Svensson)
+359 898 793336
E-post: sofia.swecons@consulateofsweden.eu

Svenska konsulat

Bulgarien, Varna

Expeditionstider: 10.00-12.00

Honorärkonsul: Konstantin Daradanov

Adress: Consulate of Sweden
32, Tzar Simeon 1st Str, 7th floor
9000 Varna

Postadress: Consulate of Sweden
32, Tzar Simeon 1st Str, 7th floor
9000 Varna
Bulgaria

Tel: +359-(0)52-630 795/630 796
+359-(0)887-600 234
Fax: +359-(0)52-600 259
E-post: swedish.consulate@denebinvest.com
kdaradanov@gmail.com