Aktuella händelser

Tidvis råder ett läge med bristande el- och vattenförsörjning för såväl huvudstaden Gaborone som landet i övrigt.

Allmänna säkerhetsläget

Botswana är allmänt sett ett tryggt resmål även om trenden går mot en ökad kriminalitet. Tänk på att du måste checka in på flygplatsen minst 1,5 timme innan för internationella flighter. För inrikesflyget måste du checka in minst 1 timme innan. Pass erforderas som resehandling även för inrikesflyget.

Naturreservat (Game reserves) och övriga turistområden är generellt säkra men man bör vara observant på att de vilda djur som förekommer i dessa områden är just detta – vilda, och därmed inte alltid uppträder som vi kanske förväntar oss. Var noga med att följa de regler och rekommendationer som alltid förekommer i dessa områden. Tillträde till naturreservaten begränsas för att bevara miljön. Sök därför eventuellt nödvändiga tillstånd och reservera plats i god tid. Bada t.ex. inte i floder eller sjöar du ej vet är fria både från vilda djur (bl.a krokodiler) och vattenburna sjukdomar.

Om du planerar att resa till mer avlägsna, ej befolkade delar av Botswana bör du noga förbereda resan. Införskaffa råd lokalt och se till att fordonen har nödutrustning och är rustade för s.k. off-road driving. Försök att resa i sällskap med mer än ett fordon. Lämna så detaljerad färdplan som möjligt (ev. med förutsedda alternativa färdvägar) till någon betrodd person eller till konsulatet i Gaborone. Såväl allmänna kommunikationsmedel som logi är begränsade utanför de större städerna, så se till att arrangera sådant före avresan. Taxi förekommer i de större städerna men man bör göra upp om priset innan resan påbörjas.

Terrorism

Ambassaden har i nuläget ingen information som indikerar att det finns ett omedelbart terrorhot.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Landet har inga kuster, inga vulkaner eller andra naturförhållanden som kan förorsaka katastrofer.

Klimatet är till största delen torrt och ökenartat med undantag för de norra delarna där Okavangoflodens utbredda delta dominerar landskapet.

Högsäsong för safari är från juli månad till september månad. Det regnar inte och lufttemperaturen är behaglig. Regnperioden är mellan oktober till april och mest regn faller i december respektive mars månad.

Visumregler

Svenska medborgare behöver ej visering för inresa i Botswana. Normalt bör du få en inresevisering på 90 dagar när du anländer. Detta sker inte alltid så kolla noga (i passet) efter inresan hur länge du kan stanna i landet. Önskar du förlänga din vistelse efter inresa kan du söka en förlängning hos Department of Immigration. Men ansök om förlängning i god tid. Om du stannar längre än vad din visering anger kommer du att bötfällas.

Föräldrar till barn som reser med endast den ena föräldern bör vara uppmärksamma på att vissa länder vid sådana tillfällen kräver särskild dokumentation för både in- och utresa.

Hälso- och sjukvård

Malaria förekommer framför allt i de norra delarna av Botswana. Södra Botswana (inkl Gaborone) berörs inte även om det under den varmare årstiden finns gott om mygg. Skall man således besöka Chobe, Maun, Okavango, etc. bör man ta malariaprofylax innan man reser in i områdena.

Botswana har en av världens högsta andelar av hiv/aids-smittade bland sin befolkning. Tillämpa därför ett beteendemönster som begränsar risken för HIV-smitta.

Om man beger sig ut i naturen till fots, alternativt campar, skall man vara medveten om att det finns gott om fästingar som kan ge s.k. fästingfeber (tick bite fever) och andra obehag. Om möjlighet finns att vaccinera sig mot fästingbett bör man göra det.

Dricksvattnet är generellt av god kvailitet och det går att dricka kranvattnet men med smak av klorin.

I floder i närheten av bebyggelse finns det 'Bliharzia' som är en parasit som tas upp i blodet och orsakar sömnsjuka och trötthet.

Sjukvården i Botswana är av god kvalitet men mycket begränsad utanför de större städerna. För allvarliga sjukdomar, skador eller operationer kan det bli nödvändigt med evakuering till Sydafrika eller Sverige. Privata sjukinrättningar (Gaborone Private Hospital och Bokamoso Private Hospital; båda i Gaborone) behandlar endast betalande patienter och kostnaderna kan bli höga. Kontant ersättning kan avkrävas innan behandling utförs. Akutvård ges endast till patienter med full försäkringstäckning. Vi rekommenderar således resenärer till Botswana att se till att ha en komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker eventuell sjuktransport.

Det finns inga speciella krav på vaccineringar för att resa in i Botswana såvida du inte kommer från ett land där gula febern förekommer. Gammaglobulin eller Havrix rekommenderas dock som skydd mot Hepatit A. Även Hepatit B förekommer.

Innan du företar en resa till södra Afrika rekommenderar vi dock att du kontaktar närmaste vaccinationscentrum i Sverige för uppdatering vad gäller vaccinationer och profylaxer.

Lokala lagar och sedvänjor

Att hälsa är mycket viktigt i den botswanska kulturen och det är mycket uppskattat om du som besökare känner till den botswanska hälsningsfrasen "Dumela mma" (när man hälsar på en kvinna) och "Dumela rra" (när man hälsar på en man). Det hör också till artigheten att fråga hur personen mår. Det kan man dock göra på engelska.

Att fotografera eller videofilma nära militära och statliga inrättningar är inta tillåtet. Fråga också först innan du t.ex. fotograferar en botswanier.

Det finns inga begränsningar eller inskränkningar vad gäller olika religioner.

Vänligen uppmärksamma att sexuella handlingar mellan personer av samma kön är olagligt i Botswana och har lett till åtal.

Det är stränga straff för alla typer av brott och förseelser relaterade till droger.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Småbrott (ficktjuvar), särskilt stölder av mobiltelefoner, och våldsbrott har ökat, speciellt i de större städerna Gaborone, Francistown och Maun. Detsamma gäller bostadsinbrotten, där väpnade rån blivit mer vanligen förekommande. Säkerhetsåtgärder både i och utanför hemmet är viktiga.

Undvik att promenera i städerna efter mörkrets inbrott. Var uppmärksam även dagtid om du promenera i områden där det finns få människor i rörelse. Åk hellre taxi om möjligt.

Bilstölder ("car jackings") förekommer, främst riktat mot fyrhjulsdrivna fordon. Om du blir attackerad, gör ej motstånd. Stölder i parkerade fordon har ökat. Försök att i möjligaste mån förebygga sådana brott genom att ej förvara saker synliga i bilen. Förvara också viktiga dokument såsom pass, biljetter, etc. på säker plats och se till att kopior av viktiga dokument förvaras separat.

Trafiksäkerhet

Botswana har ett relativt väl utbyggt asfalterat vägnät. Men trafikolycker är vanligt förekommande eftersom förarskickligheten är lägre än i Sverige och många förare ignorerar gällande säkerhetsföreskrifter. Höga hastigheter (maxhastighet är 120 km/tim), vårdslös körning samt körning under alkoholpåverkan är vanliga orsaker till trafikolyckor runt om i landet, ofta med dödlig utgång. Vilda djur, lösgående kreatur, getter, åsnor m.m. är också ett stort trafikproblem så fort man kommer utanför städerna. Försök att om möjligt undvika att köra efter mörkrets inbrott och också i samband med större lokala helgdagar då många är ute på vägarna.. Hastighetskontroller inklusive alkoholtester är numer vanligt förekommande på botswanska landsvägarna. Om du åker fast i en kontroll utgår böter.

För att få köra i Botswana krävs svenskt körkort med översättning eller allra helst internationellt körkort. Det måste medföras vid all körning. Du måste använda bilbälte i förarssätet. Det är förbjudet att använda mobiltelefoner när du kör och även här utgår böter.

Glöm inte att det är vänstertrafik i Botswana.

Försäkringsskydd

Vi rekommenderar resenärer till Botswana att se över sitt försäkringsskydd före inresan så att full täckning finns för rese- och sjukvårdskostnader.

Övriga upplysningar

Språk
Engelska är det officiella språket i Botswana medan setswana är det s.k. nationella språket. Flera dialekter förekommer. Engelska är det språk som används i ministerier och andra offentliga inrättningar samt i turistområdena.

Banker och pengar
Det finns ett antal banker i Botswana. I de större städerna återfinner man dem oftast i shoppingcentra. Bankärenden är mestadels tidsödande och tålamodsprövande. Om Du måste uppsöka bank, försök att undvika slutet av månaden (25-31) då bankerna är överfulla och köerna ofta slingrar sig ut på gatan. Acceptera inte hjälp från främlingar vid bankomater då sk skimming förekommer.

Öppettider:
Måndag – fredag 08.30-15.30
Lördag 08.15-10.45

Valuta
Valutan i Botswana är Pula (= 100 thebe) och kan ej växlas utanför landet.

Kreditkort
De vanligaste kreditkorten, Visa och Master Card (på vissa ställen även American Express), accepteras i banker, på hotell och större restauranger, i de flesta affärer, vid hyra av bil, hos resebyråerna och på flygplatserna. Uttagsautomater finns i de större städerna. I dessa är det dock främst Visa som accepteras. Endast ett fåtal tar Master Card.

Svenska kronor går ej att växla i Botswana.

Försäkra dig också om att du alltid bär på någon form av ID-handling.

Allmänna transportmedel
Allmänna transportmedel består i Gaborone (och de större städerna) av privata bussbolag, minibussar och taxi. De är lätta att känna igen då de alla har blå registreringsskyltar. Minibussarna har sina bestämda rutter och de utgår alla från området vid järnvägsstationen och täcker större delen av staden. Det finns taxistationer men det är även möjligt att ringa och beställa taxi dygnet runt.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Gaborone, Botswana

Öppettider:
måndag, onsdag, fredag kl 12.00-14.00

Öppettider för viseringar:
Inga viseringar

Honorärkonsul: Kent Nilsson

Adress: Sanitas Nursery
Gaborone Dam Site
Gaborone

Postadress: Consulate of Sweden
PO Box 606
Gaborone
Botswana

Tel: +267 393 1358
+267 395 2538
Fax: +267 390 7143
E-post: kent@sanitas.co.bw